British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 31 Mai 2011, 17:18 GMT 18:18 UK
Mwy o brifysgolion am godi 9,000

Prifysgol Bangor
Mae Prifysgol Bangor yn dilyn l traed Aberystwyth a Chaerdydd

Prifysgol Bangor yw'r diweddaraf yng Nghymru i fynegi dymuniad i godi ffioedd o £9,000 ar fyfyrwyr o fis Medi 2012.

Mae'r brifysgol wedi cyflwyno cynllun ffioedd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i geisio cael cymeradwyaeth.

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, bydd myfyrwyr o Gymru ddim ond yn talu tau £3,400 i'r brifysgol.

Mae Bangor yn dilyn ceisiadau tebyg gan brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd i godi'r ffioedd uchaf sy'n cael eu caniatáu.

'Heriol'

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, John Hughes: "Mae Bangor wedi ymfalchïo mewn cynnig profiad addysgol o safon uchel i'r myfyrwyr, ac er gwaetha'r hinsawdd economaidd heriol rydym yn benderfynol o gadw a gwella'r hyn sy'n cael ei gynnig gennym.

Rydym yn gwrthod y ddadl y byddai ffioedd is yn cael effaith ar enw da unrhyw sefydliad
Jo Caulfield

Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor

"Mae'n fwriad gennym gynyddu'r nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr o gefndiroedd incwm isel, i fuddsoddi yn yr isadeiledd addysgol ac i wella ein darpariaeth hamdden a chwaraeon i fyfyrwyr.

"Mewn symudiad arloesol, bydd y Brifysgol yn cyflwyno aelodaeth rhad ac am ddim i gymdeithasau a grwpiau Undeb Y Myfyrwyr, a mwy o gefnogaeth i weithgareddau gwirfoddol a datblygu sgiliau sy'n ymwneud â byd gwaith.

"Rydym eisoes yn buddsoddi'r drwm yng nghynllun Pontio, fydd yn cynnwys adnoddau dysgu newydd ynghyd a theatr, sinema ac Undeb Myfyrwyr newydd."

Siomedig

Er hynny, dywedodd nad oedd hwn yn benderfyniad hawdd i'r brifysgol.

Ond yng nghyswllt newidiadau i'r system ffioedd, daeth y brifysgol i'r canlyniad fod rhaid codi'r lefel yma o ffioedd er mwyn sicrhau y bydd profiad y myfyrwyr yn cael y flaenoriaeth uchaf.

Prifysgol Bangor
Mae Undeb Myfyrwyr Bangor yn siomedig gyda'r penderfyniad

Mewn datganiad, dywedodd Undeb Myfyrwyr Bangor eu bod yn siomedig gyda'r penderfyniad.

Dywedodd llywydd yr undeb, Jo Caulfield, yn y datganiad: "Mae hyn yn rhwystr arall i fyfyrwyr o gefndiroedd tlawd gael mynediad i addysg uwch.

"Rhaid i bob prifysgol, gan gynnwys Bangor, ystyried o ddifri eu cyfrifoldebau i sicrhau eu bod yn buddsoddi arian a sylw i ehangu mynediad os ydyn nhw am godi'r mwyafswm o ran ffioedd.

"Byddwn yn annog CCAUC i edrych yn ofalus ar gynlluniau ffioedd bob sefydliad i sicrhau bod ymroddiad gwirioneddol i fyfyrwyr o bob cefndir.

"Rydym yn gwrthod y ddadl y byddai ffioedd is yn cael effaith ar enw da unrhyw sefydliad.

"Mae'n siomedig gweld fod prifysgolion nawr yn credu fod y ffioedd y maen nhw'n eu codi yn adlewyrchu eu safon, yn hytrach na chanolbwyntio ar wneud safonau dysgu a chyfloed am ddatblygiad personol fel ffyrdd o ddenu darpar fyfyrwyr."

Morgannwg

Yn ddiweddarach dydd Iau, cyhoeddodd Prifysgol Morgannwg eu bod nhw wedi cyflwyno cynllun i'r cyngor fyddai'n golygu codi rhwng £7,500 a £9,000 ar fyfyrwyr hefyd.

Byddai myfyrwyr ar gwrs gradd anrhydedd llawn yn y brifysgol, ac yng Ngholeg Cerdd a Drama'r Brifysgol, yn talu £9,000 y flwyddyn.

Prifysgol Morgannwg
Bydd Prifysgol Morgannwg hefyd yn codi 9,000 gyda sl bendith CCAUC

Dywedodd yr Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr, Julie Lydon: "Doedd hwn ddim yn benderfyniad hawdd, ond roedd yn angenrheidiol yn wyneb gostyngiad sylweddol a chyflym yn y cyllid ddaw gan y llywodraeth.

"Mewn marchnad gystadleuol, bydd darpar fyfyrwyr yn gwneud penderfyniad ar sail nifer o ffactorau, yn enwedig gwerth am arian.

"Mae 94% o fyfyrwyr Morgannwg naill ai mewn gwaith neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis i raddio, ffigwr sy'n sylweddol uwch na'r cyfartaledd i'r DU."

Mewn ymateb dywedodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru bod rhaid iddyn nhw dderbyn cynllun gan unrhyw sefydliad sy'n bwriadu codi dros £4,000.

"Fe fydd y cynlluniau yma yn manylu ar y buddsoddiad y byddan nhw'n bwriadu eu gwneud gyda'r incwm newydd a hynny er mwyn annog cydraddoldeb mynediad a hybu addysg uwch.

"Fe fydd rhaid i'r cyngor cymeradwyo unrhyw gynllun cyn i'r ffioedd gael eu codi.

"Rhaid i ni dderbyn cynlluniau erbyn Mai 31 2011 ac fe fyddwn ni'n gwneud cyhoeddiad ar Orffennaf 11 2011 a ydyn nhw wedi eu derbyn a'i peidio."HEFYD
Caerdydd: Ffioedd o 9,000
24 Mai 11 |  Newyddion
Aberystwyth: Ffioedd o 9,000?
09 Mai 11 |  Newyddion
Ffioedd gwahanol 'yn wallgof'
14 Ebr 11 |  Newyddion
Llai o Gymry'n mynd i brifysgol
21 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific