British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 31 Mai 2011, 12:11 GMT 13:11 UK
Prosiectau £12m ar gyfer dyfodol ffermio

Buwch
Y nod yw gwneud ffermwyr cig eidion, defaid a llaeth yn fwy effeithiol

Bydd pedwar cynllun gwerth £12m yn ceisio creu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr a fydd yn cefnogi miloedd o ffermwyr trwy'r Deyrnas Unedig.

Arweinir un o'r rhaglenni hyfforddi newydd gan un o adrannau gwyddonol Prifysgol Aberystwyth.

Y nod yw gwneud ffermwyr cig eidion, defaid a llaeth yn fwy effeithiol, gan effeithio llai ar yr amgylchedd yr un pryd.

Bydd Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhenrhyncoch ger Aberystwyth yn helpu hyfforddi cannoedd o staff proffesiynol a thechnegol.

Mae yna angen clir i helpu'r sector amaeth a bwyd i ymwneud â'r gwaith ymchwil diweddaraf
Yr Athro Douglas Kell

Y bwriad yw datblygu timau o arbenigwyr a fydd ar gael i gynghori ffermwyr a'r diwydiant bwyd ynglŷn â mabwysiadu'r dulliau pori diweddaraf.

Bydd gweithdai ac e-ddysgu'n cael eu defnyddio i dargedu rheolwyr fferm, staff technegol cyflenwyr amaethyddol, milfeddygon a chynghorwyr eraill er mwyn gwneud yn si?r bod gwybodaeth dechnegol newydd yn cyrraedd y buarth.

'Annog arloesi'

Mae partneriaeth IBERS yn un o bedair sydd newydd eu cyhoeddi gan y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC).

Rhyngddyn nhw, mae'r pedair werth cyfanswm o £12 miliwn.

Un o aelodau staff IBERS, Huw Powell, yn trafod y cynllun gyda'r ffermwr, Emyr Jones o'r Bala
Mae IBERS yn adran sy'n astudio gwyddorau biolegol, amgylcheddol a gwledig

Bydd IBERS yn arwain nifer o bartneriaid diwydiannol yn ogystal ag arbenigwyr o Brifysgol Bangor a Sefydliad Cenedlaethol Botaneg Amaethyddol yng Nghaergrawnt.

Dywedodd yr Athro Jamie Newbold, Cyfarwyddwr Ymchwil a Menter yn IBERS: "Mae'r sector amaethyddol yn esblygu'n gyson ac mae'r bartneriaeth hon yn cynnwys arbenigwyr a fydd yn gallu mynd i'r afael â'r diffyg mewn arbenigedd lefel uchel trwy drosglwyddo gwybodaeth arbenigol wyddonol a thechnegol i ffermwyr, gan annog arloesi."

Eu gwaith fydd hyfforddi arbenigwyr yn y sgiliau uchel sydd eu hangen i wella ffermio tir glas yn y Deyrnas Unedig.

Yn y pen draw y gobaith yw y bydd ffermwyr cig eidion, defaid a llaeth yn fwy effeithiol.

'Ymchwil diweddaraf'

Bydd y bartneriaeth newydd yn helpu trosglwyddo'r wybodaeth wyddonol ddiweddaraf i ffermwyr yn y maes, gan eu helpu i wella'u dulliau rheoli.

Bydd y pedair rhaglen newydd yn helpu tua 100 o unigolion i ennill Doethuriaethau proffesiynol a miloedd yn rhagor i astudio at lefel gradd Meistr.

"Mae yna angen clir i helpu'r sector amaeth a bwyd i ymwneud â'r gwaith ymchwil diweddaraf,"meddai'r Athro Douglas Kell, Prif Weithredwr y BBSRC.

"Bydd hyn yn helpu i gwrdd â her sicrwydd bwyd yn y dyfodol, trwy gryfhau sylfaen sgiliau'r Deyrnas Unedig mewn meysydd fel gwyddoniaeth filfeddygol, lles anifeiliaid, gwyddor y pridd, bridio planhigion, gwyddor bwyd a chynhyrchu bwyd."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific