British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 28 Mai 2011, 09:51 GMT 10:51 UK
Beirniadu asesiadau plant

Plant yn chwarae
Dywed Llywodraeth Cymru fod yr asesiadau newydd yn 'gwbl angenrheidiol'.

Mae penaethiaid wedi beirniadu asesiadau newydd o blant Cymru, gan ddweud nad ydyn nhw'n addas.

Nod y profion yw mesur gallu plentyn wrth iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol gynradd ym mis Medi, a'r hyn fydd angen iddyn nhw ddysgu dros y pedair blynedd i ddilyn.

Ond mewn llythyr at y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, mae Cynhadledd Penaethiaid Cynradd Caerdydd wedi dweud nad oes cysondeb yn y profion.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y profion yn cynnig "ciplun gwerthfawr" o allu'r plant.

Mae'r asesiadau wedi eu cynllunio i fesur faint y mae'r plant wedi ei ddysgu ar ddiwedd y cyfnod sylfaen i addysg gynradd yng Nghymru.

Pryderon

Mae'n tynnu'r athrawon i ffwrdd o gefnogi'r plant yn y dyddiau cynnar allweddol hynny yn yr ysgol
Graham Renshaw

Roedd y prifathrawon wedi ysgrifennu at Mr Andrews yn Hydref 2010 yn amlinellu pryderon am y broses o ddatblygu proffil asesiad y cyfnod sylfaen.

Ond wedi iddyn nhw dderbyn y ddogfen derfynol bythefnos yn ôl, fe welon nhw nad oedd eu hawgrymiadau wedi cael eu derbyn.

Mae'r llythyr diweddaraf yn dweud fod gan y penaethiaid "bryderon difrifol" am y profion, a fyddai'n cael "effaith negyddol ar addysg a lles y plant."

Dywedodd y grŵp fod athrawon hefyd yn poeni am y pwysau gwaith ychwanegol a ddaw gyda'r profion am nad yw trefn yr asesiadau wedi cael eu profi yn unman.

Mae'n galw am adolygiad brys o'r trefniadau.

'Biwrocrataidd'

Dywedodd Graham Renshaw, pennaeth Ysgol Gynradd Pentyrch, fod y profion yn "fiwrocrataidd iawn."

"Mae'n tynnu'r athrawon i ffwrdd o gefnogi'r plant yn y dyddiau cynnar allweddol hynny yn yr ysgol, pan maen nhw angen cefnogaeth emosiynol wrth geisio ymdopi gydag addysg llawn amser," meddai.

"Dim ond pythefnos yn ôl y cyhoeddwyd y cynlluniau ar gyfer yr asesiadau, ac maen nhw'n dechrau ym mis Medi felly does dim llawer o amser."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad eu bwriad oedd gorlwytho athrawon gyda gwaith papur.

Ond ychwanegodd fod yr asesiadau cychwynnol "yn gwbl angenrheidiol gan eu bod yn darparu ciplun gwerthfawr o allu plentyn wrth fynd i mewn i'r cyfnod sylfaen.

"Mae'n caniatáu i athrawon gynllunio'n well ar gyfer anghenion unigol bob plentyn, ac yn cynorthwyo wrth geisio adnabod plant a fydd o bosib angen cefnogaeth addysgol ychwanegol."HEFYD
Addysg: 'Trobwll dieflig o fethiant'
29 Maw 11 |  Newyddion
£4m ar gyfer addysg gynnar
16 Awst 10 |  Newyddion
Cyfnod sylfaen: Rhybudd
14 Maw 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific