British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Mai 2011, 19:07 GMT 20:07 UK
'Toriadau ddim yn dderbyniol'

Mae cryn ymateb wedi bod i'r awgrym y gallai BBC Cymru gael gwared ar nifer o raglenni

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud na fyddai torri hyd at 20% o gyllideb BBC Cymru yn dderbyniol.

Ddydd Mercher yn y Cynulliad dywedodd Carwyn Jones ei bod yn bwysig fod rhaglenni'r BBC yn galluogi pobl Cymru i wybod am yr hyn sy'n digwydd yn eu gwlad.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, fod Mr Jones wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt.

Roedd sylwadau'r Prif Weinidog yn ateb cwestiwn AC Plaid Cymru, Bethan Jenkins, wedi adroddiadau papur newydd yn cyfeirio at ddogfen drafod BBC Cymru.

Carwyn Jones AC
Dywedodd Carwyn Jones nad oedd toriadau o 20% i gyllideb y BBC yn dderbyniol.

Yn y cyfamser, mae BBC Cymru wedi dweud nad yw'r ddogfen yn derfynol.

Mae awgrym yn y ddogfen y gallai toriadau olygu llai o ddarlledu o ddigwyddiadau cenedlaethol mawr fel yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Ac mae hefyd yn awgrymu y gallai toriadau effeithio ar ragleni materion cyfoes, newyddion a chwaraeon.

'Gostwng safonau'

Ymysg awgrymiadau ar gyfer toriadau mae cyfyngu ar raglenni dogfen, drama a chomedi, ac mae'r ddogfen yn cydnabod y byddai hyn yn "creu argraff o ostwng safonau."

Gallai dyfodol rhaglenni gwleidyddol fod yn y fantol - gan olygu diwedd ar Manylu a Dau o'r Bae ar Radio Cymru a rhaglenni teledu fel Week In Week Out ac elfen Gymreig The Politics Show.

Awgrym arall yw cael gwared ar wasanaeth pobl ifanc o dan 20 oed ar lein C2 Radio Cymru.

Jeremy Hunt AS
Mae Carwyn Jones wedi ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant Jeremy Hunt am y sefyllfa.

Dywedodd BBC Cymru nad oedd y ddogfen yn derfynol a bod y gorfforaeth wedi ymrwymo i greu rhaglenni cymunedol, rhanbarthol a chenedlaethol i Gymru.

Mae'r BBC yn ganolog wedi gofyn i BBC Cymru ystyried sut i wneud toriadau o hyd at 20%.

'Dinistrio'

Dywedod llefarydd ar ran y BBC: "Rydym ni wedi bod yn glir iawn bod gwasanaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol wrth galon beth ydym ni'n ei wneud.

"Dydyn ni ddim yn mynd i sylwebu'n barhaus ar hyn - does dim penderfyniad wedi cael ei wneud ac felly man siarad yw hyn o hyd.

"Bydd unrhyw benderfyniadau ddaw allan o hyn yn gorfod cael sêl bendith awdurdod y BBC."

Mae Jonathan Edwards, AS Plaid Cymru, wedi galw am ddatganoli darlledu.

"Bydd toriadau mor fawr â hyn yn dinistrio cysyniad BBC Cymru fel darlledwr cenedlaethol ac y mae'n dangos dirmyg rhyfeddol gan y BBC yn Llundain," meddai.

'Paradocs'

Adeilad BBC Cymru yn Llandaf
Mae'r BBC yn dweud mai dogfen drafod yn unig yw hi

"Y paradocs yw bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi cael mwy o bwerau nac erioed o'r blaen ond na thalwyd unrhyw sylw i ofynion democratiaeth Cymru.

"Mae'n dangos anwybodaeth remp am y realaeth wleidyddol newydd wrth i ni symud at Deyrnas Gyfunol fwy ffederal.

"Mae hyn yn argoeli yn wael iawn i S4C wrth iddi hithau hefyd ddod i gylch gorchwyl y BBC."

Mewn e-bost at holl staff y BBC dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Keith Jones nad oedd unrhywbeth yn bendant am y cynlluniau.

"Rwyf am ei gwneud yn hollol glir nad oes unrhyw benderfyniadau wedi'u gwneud ynglŷn ag arbedion yn ystod y rhan hon o'r broses ...," meddai.

"Nid oes disgwyl i benderfyniadau terfynol gael eu gwneud tan yn hwyrach eleni.

Pryderu'n fawr

"Bydd angen sêl bendith Ymddiriedolaeth y BBC ar yr argymhellion terfynol."

Dywedodd y Farwnes Randerson, cyn Weinidog Diwylliant y Cynulliad, ei bod yn pryderu'n fawr am y sefyllfa.

"Os yw beth sy'n cael ei awgrymu'n cael ei weithredu, fe fyddai'n cael effaith sylweddol ar fywyd diwylliannol a gwleidyddol Cymru."

Dywedodd David Donovan, swyddog Cymreig undeb BECTU, fod gan BBC Cymru ddyletswyddau ieithyddol a diwyllianol fel darlledwr cenedlaethol.

"Rwy'n derbyn y bydd toriadau yn digwydd ym mhob sefydliad ledled Prydain, ond dwi'n meddwl bod yn rhaid i'r toriadau fod yn rhai cytbwys. "HEFYD
Dl: 'Rheidrwydd ymarferol'
24 Mai 11 |  Newyddion
BBC o dan y lach
19 Mai 11 |  Newyddion
Ymateb i 'lanast' darlledu Cymraeg
29 Tach 10 |  Newyddion
BBC i wario llai ar raglenni i S4C
08 Hyd 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific