British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 24 Mai 2011, 14:54 GMT 15:54 UK
Caerdydd: Ffioedd o £9,000

Prifysgol Caerdydd
Mae angen gwell darpariaeth y Gymraeg yn y brifysgol yn ôl myfyrwyr

Mae Cyngor Prifysgol Caerdydd wedi pleidleisio o blaid cais i godi ffioedd dysgu i £9,000 y flwyddyn.

Daw'r cyhoeddiad bythefnos wedi i Brifysgol Aberystwyth gyhoeddi eu bwriad nhw i wneud yr un peth - y brifysgol gyntaf yng Nghymru i wneud hynny.

Mae'r cynnig i godi £9,000 ar fyfyrwyr yn aros am sêl bendith Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru cyn i'r ffioedd newydd ddod i rym.

Ni fydd y penderfyniad yn effeithio ar fyfyrwyr o Gymru a myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd fydd yn parhau i dalu'r ffi gyfredol £3,375 am gwrs is-raddedig yn y Brifysgol, gyda'r gweddill yn cael ei dalu gan Lywodraeth Cymru.

Ond bydd yn rhaid i fyfyrwyr eraill o Brydain dalu mwy o fis Medi 2012.

Mae Prifysgol Caerdydd yn denu oddeutu 4,500 myfyriwr is-raddedig yn flynyddol ac hi yw un o'r prifysgolion mwyaf ym Mhrydain gyda 28,000 o fyfyrwyr.

Mae hi'n brolio bod 1,500 o'i myfyrwyr yn dod o ardaloedd mwyaf di-freintiedig Cymru - ardaloedd sy'n derbyn nawdd Cymunedau'n Gyntaf.

Fel aelod o'r Russell Group mae'n un o'r prifysgolion sy'n canolbwyntio fwyaf ar ymchwil ym Mhrydain.

Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth oedd y cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi bwriad i godi ffioedd o £9,000

penderfyniad anodd

Dywedodd is-Ganghellor y Brifysgol nad oedd y penderfyniad yn un "hawdd."

"Rydym ni wedi ymrwymo i barhau i fedru cynnig llefydd ar ein cyrsiau ni i bawb sydd â'r potensial i lwyddo," meddai Dr David Grant.

"Rydyn ni hefyd yn gwybod bod ein myfyrwyr ni'n gwerthfawrogi safon y dysgu, addysgu a'r gefnogaeth yng Nghaerdydd.

"Gyda llai a llai o gefnogaeth gan y Llywodraeth rydyn ni'n gorfod bod yn gyfrifol a sicrhau bod lefel ein ffioedd yn y dyfodol yn ddigonol i gynnal a datblygu darpariaeth ar draws y portffolio eang o gyrsiau sydd ganddon ni - gan gynnwys y rhaglenni cost uchel sydd ganddon ni ym maes gwyddoniaeth, peirianneg a chyrsiau galwedigaethol proffesiynol."

ymateb cymysg myfyrwyr

Dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd, Olly Birrell, fod y penderfyniad yn un "siomedig" ond bod yr Undeb wedi cyd-weithio â'r Brifysgol wrth iddyn nhw baratoi'r cynnig.

"Rydyn ni'n croesawu ymrwymiad Caerdydd i ddatblygu profiad myfyrwyr ac i gynnig cefnogaeth ariannol ac o ran sgiliau i fyfyrwyr o gefndiroedd llai traddodiadol trwy gydol cyfnod y myfyriwr yn y brifysgol," meddai Mr Birrell.

"Rydym ni'n hyderus y bydd Caerdydd yn un o'r llefydd gorau i fyw ac astudio."

Mae Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru Katie Dalton yn fwy petrus wrth ymateb i'r cyhoeddiad.

Mae hi'n mynnu bod rhaid i'r Brifysgol ddangos ymrwymiad llawn i hyrwyddo mynediad i bobl o gefndiroedd tlawd i'r Brifysgol neu dylai Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wrthod y cais i godi'r ffioedd.

"Gan fod ymchwil wedi dangos bod myfyrwyr o gefndiroedd di-freintiedig yn debygol o gael ei darbwyllo i beidio a mynd i'r coleg gan ffioedd o £9,000 o bunnau, mae dyletswydd anferthol ar y Cyngor Cyllido i sicrhau bod y cynlluniau'n canolbwyntio ar gynyddu mynediad i brifysgol yn hytrach na thocenistiaeth i ddarpar fyfyrwyr sy'n wynebu lefelau ffiaidd o ddyled ar ôl iddyn nhw raddio."HEFYD
Aberystwyth: Ffioedd o £9,000?
09 Mai 11 |  Newyddion
£50m o Gymru i brifysgolion Lloegr
11 Chwef 11 |  Newyddion
Prifysgolion: 'Bwlch o £80 miliwn'
14 Ion 11 |  Newyddion
Incwm prifysgolion 'ddim yn newid'
15 Rhag 10 |  Newyddion
Myfyrwyr i dalu dim mwy na £3,290
30 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific