British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Mai 2011, 13:52 GMT 14:52 UK
Achos Penfro: Cooper yn euog

Y cyn uwch arolygydd Aldwyn Jones fu'n gyfrifol am ymchwiliad y Dixons yn cael ei holi gan Aled Huw.

Mae dyn 66 oed wedi ei gael yn euog o lofruddio pedwar o bobl yn Sir Benfro yn yr 1980au.

John Cooper
Roedd Cooper wedi gwadu'r cyhuddiadau

Cafodd John Cooper o Dreletert ger Abergwaun ei ddedfrydu i garchar am oes yn Llys y Goron Abertawe ddydd Iau.

Dywedodd y barnwr John Griffith Williams fod y llofruddiaethau yn rhai dieflig ac y byddai Cooper yn aros yn y carchar am weddill ei oes.

"Rwy'n bendant na fyddwch fyth yn edifar .....rydych yn ddyn hynod beryglus, yn lleidr rheibus.

"Roedd eich troseddau wedi eu cynllunio mor ofalus gan eich galluogi i osgoi cyfiawnder."

Chwarter canrif

Oni bai am ddatblygiadau mewn gwyddoniaeth fforensig, meddai'r barnwr, mae'n bosib na fyddwch byth wedi cael eich dal.

Gwrthododd Cooper a gwrando gan dorri ar draws dedfryd y barnwr yn gyson.

O'r dde ucha:  Helen Thomas, Richard Thomas, Peter Dixon a  Gwenda Dixon
Roedd Cooper wedi gwadu llofruddio'r pedwar

Gadawodd ei deulu'r llys gan weiddi: "Byddwn yna ar dy gyfer, John."

Y lleidr a drodd yn llofrudd

Mae carcharu Cooper yn golygu fod llofruddiaethau sydd wedi para'n ddirgelwch am dros chwarter canrif o'r diwedd wedi eu datrys.

Yn 1985 fe lofruddiodd Richard a Helen Thomas yn eu cartre ym Mharc Scoveston yn 1985 cyn rhoi'r tŷ ar dân.

Bedair blynedd yn ddiweddarach fe lofruddiodd Peter a Gwenda Dixon ar lwybr yr arfordir.

Lladrad

Roedd y pâr o Rydychen ar ddiwrnod ola eu gwyliau yn ardal Aber Bach.

Tystiolaeth DNA yn datrys dirgelwch

Penderfynodd y rheithgor fod Cooper hefyd yn euog o dreisio merch yn ei harddegau yn ardal Aberdaugleddau yn 1996 ac ymosod yn rhywiol ar ferch arall.

Yn yr un digwyddiad roedd Cooper wedi ceisio lladrata oddi wrth bump o bobl ifanc.

Roedd y diffynnydd wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Clywodd y llys fod Cooper wedi treulio 10 mlynedd yno am ladrad arfog yn Sir Benfro yn 1996.

Ar ôl cael ei ryddhau yn 2008, cafodd ei arestio eto ar Fai 13, 2009 y tro hwn ar amheuaeth o lofruddio ac o dreisio.

Un o'r troseddwyr mwyaf peryglus

Ar ôl yr achos cafodd datganiad ar y cyd ar ran y teuluoedd a ddioddefodd wrth law Cooper, ei ddarllen gan Tim Dixon, mab Peter a Gwenda Dixon.

TROSEDDAU COOPER
1985 -Richard a Helen Thomas wedi eu llofruddio yn eu cartref ym Mharc Scoveston
1989 -Peter a Gwenda Dixon wedi eu llofruddio tra ar wyliau yn Sir Benfro
1996 -Ymosodiad ar ddwy ferch a thri bachgen mewn cae yn ardal Aberdaugleddau
1998 - Carcharu John Cooper am ladrad arfog yn Sardis, de Penfro
2006 Ymgyrch Ottowa - adolygiad o achosion troseddol difrifol
2009 Cooper yn cael ei gyhuddo o lofruddiaeth, treisio, ymyrryd yn rhywiol a cheisio lladrata

"Rydym ni, teulu Peter and Gwenda Dixon, ac ar ran y rhai a effeithiwyd arnyn nhw gan ddigwyddiad Aberdaugleddau a theulu estynedig Richard a Helen Thomas, yn hapus â'r dyfarniadau heddiw.

"Er na all hyn gymryd ein colled a'n galar i ffwrdd, na phoen eraill a gyffyrddwyd gan ei drais, gallwn fod yn dawelach ein meddyliau nawr fod yr un sy'n gyfrifol am yr erchyllterau hyn yn cael ei haeddiant.

"Hyd yn oed ar ôl dau ddegawd, rydym yn teimlo'r golled a'r boen yn fawr.

"Ar ran pawb a effeithiwyd gan y dyn hwn, hoffwn ddiolch o galon i'r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Steve Wilkins a'i dîm, yr holl swyddogion dros y blynyddoedd a'r gwasanaeth gwyddoniaeth fforensig.

"Mae arnom ni, teulu Peter a Gwenda, unrhyw un arall a gafodd eu heffeithio gan drais John Cooper, a phobl Sir Benfro, ddyled fawr i swyddogion Heddlu Dyfed-Powys."

Dywedodd y ditectif prif uwch-arolygydd Steve Wilkins ei fod yn croesawu penderfyniad y rheithgor.

"Mae John Cooper yn ddyn hynod beryglus ...oedd yn fodlon llofruddio pedwar o bobl am fawr ddim o elw, fe wnaeth hefyd ymosod yn ffiaidd ar bump o bobl ifanc.

"Fe fydd e nawr yn aros yn y carchar am weddill ei oes."HEFYD
'Y lleidr a drodd yn llofrudd'
26 Mai 11 |  Newyddion
Tystiolaeth DNA yn datrys dirgelwch
26 Mai 11 |  Newyddion
Un o'r troseddwyr mwyaf peryglus
26 Mai 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific