British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Mai 2011, 11:43 GMT 12:43 UK
'Y lleidr a drodd yn llofrudd'

Aled Scourfield
Aled Scourfield
BBC Cymru

John Cooper
Cooper: Oedd o'n mwynhau troseddu ?

Wrth wylio John Cooper yn brasgamu'n hyderus i mewn i'r llys ar ddechrau'r achos roedd hi'n anodd credu bod y dyn wedi ei gyhuddo o ddwy lofruddiaeth ddwbl, rhai o'r troseddau gwaetha yn hanes troseddol Cymru ers 30 mlynedd.

Yn bresennol yn y llys hefyd roedd teulu Peter a Gwenda Dixon.

Fe fu brawd Peter Dixon, Keith, yn rhythu ar y llofrudd wrth iddo wenu ar ei deulu yntau yn yr oriel gyhoeddus.

Mewn siwt lwyd drwsiadus roedd John Cooper yn edrych yn debycach i reolwr banc na llofrudd.

Ond fe lithrodd y masg pan gafodd ei groesholi gan fargyfreithiwr medrus a phrofiadol yr erlyniad, Gerard Elias QC.

Fe ddangosodd Mr Elias nad oedd John Cooper wedi dweud y gwir wrth yr heddlu am ei wybodaeth ynglŷn â Little Haven.

Celu'r gwir

Dywedodd yn wreiddiol nad oedd yn mynd i'r pentref bach gan fod e'n "le i ymwelwyr".

Poster mewn ffenestr siop
Roedd y llofruddiaethau wedi brawychu cymuned gyfan

Fe awgrymodd yr erlyniad ei fod e wedi bod yn Little Haven yn pysgota, ac wedi glanio ei gwch ar y traeth er mwyn gwerthu pysgod i ymwelwyr.

Dywedodd Mr Elias nad oedd John Cooper wedi dweud yr holl wir chwaith ynglŷn â'i wybodaeth am Barc Scoveston.

Roedd John Cooper wedi bod yno ar sawl achlysur, ac roedd yn adnabod Richard a Helen Thomas.

Trwy gydol yr achos, gwadu wnaeth John Cooper fod ganddo unrhyw beth i'w wneud gydag unrhyw un o'r cyhuddiadau difrifol yn ei erbyn.

Gwadu wnaeth o hefyd ei fod e'n leidr, er i lys ei gael yn euog ym mis Rhagfyr 1998 o 30 cyhuddiad o fwrgleriaeth ac un lladrad arfog.

Achos cryf

Roedd y dystiolaeth gafodd ei chasglu yn ystod Ymchwiliad Huntsman yn allweddol wrth brofi ei euogrwydd.

Parc Scoveston
Ar l llofruddio Peter a Helen Thomas fe wnaeth Cooper roi eu cartref ar dn

Roedd ditectifs yn amau yn gryf yn 1998 taw fe oedd yn gyfrifol am y ddwy lofruddiaeth ddwbl ond roedd profi hynny yn fater arall.

Fe garcharwyd ef am 16 blynedd ym mis Rhagfyr 1998.

Cafodd John Cooper ei ryddhau ar ôl 10 mlynedd.

Roedd yr heddlu eisoes wedi paratoi achos cryf yn ei erbyn, a byr iawn fyddai ei amser fel dyn rhydd.

Yn sgil datblygiadau mewn technoleg DNA a ffibrau, fe gasglwyd tystiolaeth yn erbyn John Cooper nad oedd modd ei wadu.

Roedd y mwyafrif helaeth o'r eitemau wedi eu casglu yn ystod Ymchwiliad Huntsman, ac yn dod o gartref John Cooper neu yn y caeau o gwmpas ei dŷ.

Lleidr

Mae'r union gymhelliad am ei droseddau yn parhau yn ddirgelwch.

Yn ystod yr achos, fe awgrymwyd fod ganddo broblemau ariannol a'i fod yn gamblo yn drwm.

Does yna ddim amheuaeth ei fod o'n lleidr oedd yn paratoi ar gyfer troseddu yn fanwl.

Dyma ddyn fyddai'n paratoi yn drylwyr i ladrata.

Cae ger Stad y Mount
Cafodd merch ysgol ei threisio gan Cooper yn 1996

Gwisgai balaclafa, roedd ganddo fenig du ar ei ddwylo a rhaff neu gortyn i glymu'r dioddefwr. Ac roedd e'n fodlon cario gwn dwy faril i fygwth.

Mae hi'n debygol iawn taw mynd i Scoveston i ladrata y gwnaeth John Cooper ym mis Rhagfyr 1985, ond fe aeth rhywbeth o'i le.

A oedd Helen Thomas wedi adnabod llais y gwas ffarm oedd wedi bod yn gweithio yn yr ardal?

A oedd Richard Thomas wedi tarfu ar y lladrad?

Heb oedi a gyda rheolaeth lwyr ar y sefyllfa, fe lofruddiwyd y brawd a chwaer mewn gwaed oer gyda gwn dwy faril, cyn rhoi'r cartref ar dân gyda disel.

Dianc i'r gwyll wnaeth John Cooper - i'r caeau a'r llwybrau roedd yn adnabod fel cefn ei law.

Fe gafwyd adlais o'r ymosodiad hwnnw bedair blynedd yn ddiweddarach.

Roedd Peter a Gwenda Dixon yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir.

Treisio

Roedd John Cooper yn benderfynol o ddwyn, ac unwaith eto fe benderfynodd roi taw ar y tystion am byth.

Fe saethwyd Peter Dixon deirgwaith - unwaith yn ei ben, ac fe gafodd Gwenda Dixon ei chlymu a'i saethu.

Roedd yna awgrym bod y llofrudd wedi ymyrryd yn rhywiol gyda Gwenda Dixon gan fod ei dillad isaf ar goll.

Unwaith eto, John Cooper oedd meistr y sefyllfa, a doedd llofruddio pâr priod, yng ngolau dydd, ddim yn peri pryder iddo.

Fe welwyd yr un feistrolaeth pan ddaeth John Cooper wyneb yn wyneb â phump o bobl ifanc ger Stad y Mount yn Aberdaugleddau ym mis Mawrth 1996.

Fe dreisiwyd merch ac fe ddioddefodd un arall ymosodiad anweddus.

Y ty ym mhentre Sardis
Yn 1998 cafodd Cooper ei garcharu am ladrad arfog ym mhentre Sardis

Does yna ddim amheuaeth ei fod e'n mwynhau troseddu, beth bynnag oedd ei brif gymhelliad.

Cyn gadael y pump ar lawr, fe daniodd ei wn i'r awyr a bygwth eu lladd.

Fe ddaeth tro ar fyd pan aeth ei ladrad arfog yn Sardis o chwith ar Dachwedd 22 1996.

Wrth ffoi rhag yr awdurdodau ar y noson honno, fe adawodd eitemau allweddol ar lawr fyddai'n ei gysylltu â dwy lofruddiaeth ddwbl ac ymosodiad ciaidd ar griw o bobl ifanc diniwed.

Llwybr fyddai'n arwain yn ôl at ei gartref - 34 St Mary's Park - ac at John William Cooper.

Does yna ddim amheuaeth fod John Cooper yn ddyn eithriadol o beryglus.

Pan arestiwyd ef ar Fai 13 2009 fe archwiliwyd ei gar yn Nhreletert.

Yn y drôr yn rhan blaen y car, fe ddaeth swyddogion o hyd i bâr o fenig du a chortyn.

'Sgwn i os oedd yr ysfa i droseddu wedi cydio eto ar ôl cyfnod hesb?HEFYD
Achos Penfro: Cooper yn euog
26 Mai 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific