British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 20 Mai 2011, 12:55 GMT 13:55 UK
Cymeradwyo treblu maint pentref Bodlewyddan

Yr Eglwys Farmor, Bodelwyddan
Byddai 1,715 o dai yn cael eu codi ar dir ger yr Eglwys Farmor enwog

Mae cyfarfod arbennig Cyngor llawn Sir Ddinbych wedi pleidleisio o blaid rhan o gynllun datblygu lleol, hynny yw treblu maint pentref Bodelwyddan.

O drwch blewyn y pasiwyd y cynllun - roedd y bleidlais wreiddiol 20 o blaid ac 20 yn erbyn ond roedd pleidlais fwrw'r cadeirydd o blaid y cynllun.

Fe allai'r cynigion olygu codi 1,715 o dai newydd ym Modelwyddan ynghŷd ag ysgol gynradd newydd, cartref gofal a chyswllt newydd o ffordd yr A55.

Bwriad y cynllun, medd y cyngor, yw ymateb i'r prinder tai yn yr ardal.

Er mwyn cwrdd ag anghenion yr ardal yn y dyfodol, mae'r cyngor yn credu bod angen darparu 7,500 o gartrefi newydd erbyn 2021.

Protestio

Mae trigolion y pentref yn chwyrn yn erbyn y datblygiad ac wedi cynnal sawl protest.

Roedd mudiad yn erbyn y cynllun - Grŵp Gweithredu Datblygiad Bodelwyddan - yn protestio eto fore Gwener wrth i'r cynghorwyr gyrraedd eu cyfarfod am 9.30am.

Gallai'r Comisiwn Ewropeaidd benderfynu ymchwilio'n fanwl er mwyn asesu a yw Cyngor Sir Ddinbych wedi torri deddfau'r Undeb Ewropeaidd o ran ymgynghoriad cyhoeddus ac amddiffyn yr amgylchedd
Jill Evans ASE

Bydd y cynghorwyr yn trafod gweddill y cynllun datblygu brynhawn Gwener ac os bydd yn cael ei gymeradwyo, bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a'r Arolygaeth Gynllunio i'w ystyried.

Un sydd wedi ymuno ag ymgyrch y pentrefwyr yw'r Aelod Cynulliad newydd dros ogledd Cymru, Llŷr Huws Gruffydd o Blaid Cymru.

"Mae'r cynllun yn sylfaenol wallus gan ei fod yn seilio'r angen am dai yn y dyfodol ar ragolygon poblogaeth Llywodraeth Cymru," meddai.

"Ac maen nhw'n rhagweld cynnydd yn y boblogaeth yn seiliedig ar gynnydd anghynaliadwy yn y gorffennol.

"Does dim cyfiawnhad dros barhau i or-ddatblygu cefn gwlad heb ystyried anghenion pobl leol.

"Mae'r cyngor hefyd yn euog o ddiystyru barn trigolion lleol, ac o geisio datrys eu hanghenion tai drwy roi'r cyfan mewn un gymuned.

"Mae gan gynghorwyr gyfrifoldeb i gynrychioli holl bobl Sir Ddinbych, nid dim ond eu milltir sgwâr eu hunain, ar faterion pwysig fel hyn."

Ymchwilio

Yn y cyfamser, mae aelod Plaid Cymru yn Senedd Ewrop, Jill Evans, wedi dweud ei bod yn amau'r broses ddefnyddiwyd gan Gyngor Sir Ddinbych yn y mater.

"Fe gafodd tir amaethyddol da ei ail-ddosbarthu'n dir amaethyddol symol - gweithred hynod, ac yn sicr yn un oedd o blaid cynllun yr awdurdod," meddai.

"Mae Plaid Cymru wedi codi'r mater gyda Phwyllgor Deisebau Senedd Ewrop ar ran y grŵp ymgyrchu lleol.

"Gallai'r Comisiwn Ewropeaidd benderfynu ymchwilio'n fanwl er mwyn asesu a yw Cyngor Sir Ddinbych wedi torri deddfau'r Undeb Ewropeaidd o ran ymgynghoriad cyhoeddus ac amddiffyn yr amgylchedd."HEFYD
Mwy o dai: Pryderon am yr iaith
18 Ion 11 |  Newyddion
Treblu maint: Pentrefwyr yn trafod
29 Medi 09 |  Newyddion
Treblu maint pentre: Protest
24 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific