British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 20 Mai 2011, 05:48 GMT 06:48 UK
Nifer y swyddi athrawon ar gael wedi lleihau

Athrawes
Does 'na ddim digon o swyddi dysgu

Mae ffigyrau newydd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yn awgrymu mai dim ond 40% o athrawon sydd newydd gymhwyso sy'n llwyddo i gael swydd dysgu llawn amser.

Mae hynny'n cyd-fynd â chanran gynyddol o bobl sy'n gorfod dibynnu ar waith llanw i ennill bywoliaeth ar ddiwedd eu cyfnod o hyfforddi a chymhwyso.

Daw'r ffigyrau fel y detholiad diweddaraf o ystadegau o gofrestr addysgol Cymru sy'n rhoi manylion bron i 39,000 o unigolion sydd wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Addysgu fel rhai sy'n gymwys i ddysgu mewn ysgolion.

Yn 2003, roedd y ffigyrau cyfatebol yn dangos fod 66% o athrawon oedd newydd gymhwyso wedi cael swydd dysgu ar ôl graddio.

Bellach mae'r ffigwr yna yn 40%, ac mae'n ostyngiad o 6% ar y flwyddyn flaenorol.

'Gwaith achlysurol'

"Dim ond ychydig o amrywiad a gafwyd dros y blynyddoedd," meddai Dirprwy Brif Weithredwr y Cyngor, Hayden Llewellyn.

"Erbyn hyn mae tueddiad clir iawn o athrawon newydd eu cymhwyso'n methu â chael swyddi parhaol ac yn gorfod cofrestru gydag asiantaethau er mwyn cael gwaith dros dro neu waith achlysurol fel athrawon llanw mewn nifer o wahanol ysgolion."

Mae'n bryder mawr fod pobl yn treulio blynyddoedd yn hyfforddi i ddysgu a bod llawer llai na'u hanner yn cael swyddi mewn gwirionedd
Angela Jardine, Cadeirydd y Cyngor Addysgu

Dywedodd hefyd fod set wahanol o ffigyrau'n dangos bod llai o athrawon newydd yn cyrraedd y "safon sefydlu".

Mae gofyn i athrawon gwblhau tri thymor ysgol mewn swydd dysgu barhaol cyn bod yn gymwys i gael eu hasesu ar gyfer y safon sefydlu.

O dan y rheolau mae'n rhaid cyrraedd y safon yma o gymhwysedd dosbarth o fewn pum mlynedd o gwblhau'u hyfforddiant cychwynnol.

Dywedodd Angela Jardine, Cadeirydd y Cyngor Addysgu, bod 'na bryder amlwg.

"Mae'n ein poeni fod pobl yn treulio blynyddoedd yn hyfforddi i ddysgu a bod llawer llai na'u hanner yn cael swyddi mewn gwirionedd.

"Byddwn yn anfon y ffigyrau at ffurfwyr polisi Llywodraeth Cymru i'w hystyried."

Ymateb

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Gweinidog yn ddiweddar wedi cyhoeddi ei fwriad i adolygu hyfforddi athrawon yng Nghymru gyfan fel rhan o'i gynllun i ddiwygio addysg.

"Ochr yn ochr â'r gwaith yma, rydym hefyd yn gwerthuso'r nifer o leoedd ar gyrsiau hyfforddi athrawon y byddwn yn eu hariannu yn y dyfodol.

"Mae'r ffigyrau diweddaraf i'w cyhoeddi sy'n ymwneud a myfyrwyr o gwblhaodd gyrsiau hyfforddiant dysgu yng Nghymru lle rydym yn gwybod eu hanes am y chwe mis canlynol yn dangos :-

• Bod 81% mewn swyddi dysgu, sy'n cynnwys gwaith llanw;

• Bod oddeutu 13% yn chwilio am swydd dysgu;

• Bod oddeutu 7% ddim yn chwilio am swydd dysgu.

"Mae'n bwysig nodi bod recriwtio athrawon unigol a'r defnydd o athrawon llenwi yn fater i ysgolion sydd angen ystyried y trefniadau staffio gorau i'w hamgylchiadau arbennig nhw."HEFYD
'Rhaid monitro disgyblion ysgol'
11 Ebr 11 |  Newyddion
Colli 17 swydd mewn ysgol
31 Maw 11 |  Newyddion
Ysgol: Athrawon yn streicio
17 Maw 11 |  Newyddion
Ysgolion: 'Dim digon o fanylion'
14 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific