British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Mai 2011, 11:08 GMT 12:08 UK
Gwyl myfyrwyr yn achosi "llai o bryder ymysg pobl leol"

Beach Break Live 2010
Mae trefnwyr yn disgwyl 20,000 o fyfyrwyr i fynychu'r ŵyl a gynhelir rhwng Mehefin 16 a 20

Mae gŵyl gerddoriaeth ddadleuol a fydd yn cael ei chynnal yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr haf wedi gwerthu bron dwywaith fwy o docynnau na'r llynedd.

Ym 2010 gwelwyd gwrthwynebiad brwd gan bobl leol i Ŵyl Beach Break Live ym Mharc Gwledig Penbre, ger Llanelli.

Roedd trigolion yr ardal yn ddig am fod y parc wedi ei gau yn ystod yr ŵyl ac roedden nhw wedi datgan eu pryderon am sŵn a sbwriel.

Bu'n rhaid i'r trefnwyr sicrhau trwydded gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn gwrandawiad pedwar diwrnod cyn cael cynnal y digwyddiad.

Ond mae cynghorwyr Sir Gaerfyrddin yn honni fod llai o wrthwynebiad ymysg pobl leol eleni.

Dawnsfeydd

Mae trefnwyr yn disgwyl 20,000 o fyfyrwyr i fynychu'r ŵyl a gynhelir rhwng Mehefin 16 a 20.

Eleni bydd Tinie Tempah a'r White Lies yn cymryd rhan yn yr ŵyl a fydd hefyd yn gartref i gampau, gemau, dawnsfeydd a gweithgareddau drama yn ogystal â bariau a bwyd.

Canfu astudiaeth gan Brifysgol Bournemouth fod yr economi leol wedi elwa o £2.4m yn sgil ŵyl y llynedd.

Dywedodd Cynghorydd Penbre, Hugh Sheperdson: " Roedd llawer o wrthwynebiad i'r ŵyl y llynedd ac mae rhai yn dal i'w gwrthwynebu ond rwy'n credu fod pobl leol yn teimlo'n fwy positif am yr achlysur eleni.

"Mae'r trefnwyr wedi sefydlu pwyllgor yr ŵyl ac o ganlyniad mae pobl leol wedi cael cyfle i fynegi eu pryderon".

12,500

Mynychodd 12,500 o fyfyrwyr yr ŵyl ym 2010 ac fe arestiwyd 14 o bobl gan yr heddlu am droseddau amryw yn cynnwys lladrata, cyffuriau a thramgwyddau yn erbyn y drefn gyhoeddus.

Ond dywedodd Heddlu Dyfed-Powys mai pobl leol oedd y mwyafrif o'r rheiny a arestiwyd.

Cafodd yr ŵyl gyntaf, sydd yn gyfyngedig i fyfyrwyr, ei chynnal yng Nghernyw yn 2007 ond bu rhaid i'r trefnwyr ail leoli i barc saffari yng Nghaint yn 2008 ar ôl i gynghorwyr wrthod rhoi caniatâd cynllunio iddyn nhw.

Dywedodd Ian Forshew, rheolwr gyfarwyddwr Student Seed Ltd, y cwmni sy'n trefni'r ŵyl, ei fod ar ben ei ddigon ynglŷn â'r paratoadau am yr ŵyl eleni.

"Rydyn ni wedi profi bod y digwyddiad yn gallu cael ei chynnal heb achosi aflonyddwch.

"Hefyd mae'r economi leol wedi elwa ers dyfodiad yr ŵyl i Benbre, sydd yn lleoliad perffaith."HEFYD
Trefnwyr gwyl dan y lach
27 Ebr 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific