British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Mai 2011, 05:52 GMT 06:52 UK
Aelodau'r Urdd yn cyflwyno'r Neges Ewyllys Da

Milwyr yn Afghanistan
Bydd y neges eleni ar thema Rhyfel a Heddwch yn Afghanistan

Aelodau Urdd Gobaith Cymru fydd yn anfon Neges Heddwch ac Ewyllys Da i bobl ifanc ar draws y byd.

Mae'r neges eleni ar thema Rhyfel a Heddwch yn Afghanistan.

Caiff ei chyflwyno yn Y Senedd ym Mae Caerdydd am 1pm ddydd Mercher gan ddisgyblion o Ysgol Gyfun Bryntawe ac Ysgol Llandeilo Ferwallt.

Cafodd y neges ei hysgrifennu eleni gan ddisgyblion blwyddyn 12, ar ôl cyfres o weithdai gan gynrychiolwyr o Cymorth Cristnogol ac Oxfam, yn ogystal â sesiwn holi ac ateb gyda'r gwleidydd Dr Dai Lloyd i drafod gwleidyddiaeth Afghanistan.

Bydd y neges hefyd yn cael ei darlledu am 11am ar BBC Radio Cymru.

Mae'r neges yn son bod gan bobl ifanc Afghanistan freuddwydion a bod 'na fwy i'r wlad na rhyfel.

Mae'r neges wedi ei hysgrifennu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc
Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru

"Mae gan bobl Afghanistan hawl i fyw eu bywydau mewn heddwch fel pobl ifanc Cymru," meddai.

"Mae mwy i Afghanistan na rhyfel; nid yw bywyd yn ddrwg i gyd yno.

"Mae gan y bobl freuddwydion. Mae menywod yn ymladd dros eu hawliau.

"Mae mwy o bobl ifanc yn cael addysg nag erioed. Diogelwn y diniwed a rhown derfyn ar ragfarn. Ein byd ni yw hwn."

Mae pob ysgol yng Nghymru wedi cael eu gwahodd i wrando ar y neges ac mae gwasanaeth arbennig wedi ei lunio i gyd-fynd gyda'r neges, i'w ddefnyddio yn ystod y bore.

Mae'r neges wedi ei chyfieithu i 30 iaith wahanol, ac wedi ei dosbarthu i ysgolion ledled y byd trwy rwydwaith ysgolion Cymru.

Y we

Yn ôl Eurfyl Lewis, cydlynydd y neges o fewn yr Urdd: "Mae'n wych cael cyfle i weithio gyda phobl ifanc, a gweld cymaint maent yn meddwl am bobl eraill, ac eisiau helpu pobl sydd yn llai ffodus na nhw eu hunain."

Anfonwyd y neges gyntaf o ewyllys da gan Y Parch Gwilym Davies o Gwm Rhymni ar Mai 18 1922.

Darlledwyd y neges am y tro cyntaf ar y BBC World Service yn 1924 ac erbyn heddiw mae'r neges yn ymddangos mewn 34 gwahanol iaith ar y we, ac yn cyrraedd pedwar ban byd.

Yn y 1950au rhoddwyd cyfrifoldeb i'r Urdd i gyhoeddi'r neges yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Da, Mai 18, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn Yr Hâg yn 1899.

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, eu bod yn gwneud pob ymdrech i ledaenu'r neges i bob cwr o'r byd.

"Mae'r neges wedi ei hysgrifennu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc."

Mae neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru yn cael ei gefnogi eleni gan Amnest Rhyngwladol.

"Am 50 mlynedd mae cefnogwyr Amnest wedi rhoi llais i ddioddefwyr ledled y byd," meddai Cathy Owens, Cyfarwyddwr Rhaglen Amnest Rhyngwladol.

"Mae'n codi calon rhywun i weld cymaint o bobl ifanc yn cymryd munud i feddwl am effaith gwrthdaro ar blant ar draws y byd, gan eu hannog hwy a'u ffrindiau i ddysgu mwy a gwneud rhywbeth i helpu'r rhai hynny sydd angen cymorth."

Bydd cyflyniad gan y disgyblion hefyd yn ystod Wythnos Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe rhwng Mai 30 a Mehefin 4.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific