British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 16 Mai 2011, 15:51 GMT 16:51 UK
Rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

O'r chwith i'r dde: Neil Wyn Jones, Cat Dafydd, Sarah Roberts a Kay Holder
Y pedwar ddaeth i'r brig (o'r chwith i'r dde): Neil Wyn Jones, Cat Dafydd, Sarah Roberts a Kay Holder

Mae pedwar o bobl wedi eu dewis ar restr fer Dysgwr y Flwyddyn.

Cafodd cyfres o gyfweliadau eu cynnal yn Wrecsam ac fe ddaeth pedwar i'r brig.

Fe fydd y pedwar yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam ym mis Awst.

Y tri beirniad eleni yw Dafydd Griffiths, Helen Prosser a Dyfed Thomas.

Y pedwar ddaeth i'r brig wedi'r cyfweliadau yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, ddydd Sadwrn yw Catherine Dafydd o Gaerffili; Kay Holder o Ddinas Powys; Neil Wyn Jones o West Kirby a Sarah Roberts o Fangor.

Roedd 21 o bobl wedi cystadlu am y fraint o ennill y wobr, gyda cheisiadau o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Roedd pump o'r ymgeiswyr o ardal Wrecsam, 12 o Gymru ac roedd pedwar o Loegr.

Yn ogystal â'r rhagbrofion a'r cyfweliadau roedd 'na ddiwrnod o weithgareddau ddydd Sadwrn.

'Ymroddiad'

"Mae ymateb ac ymroddiad y rheini sy'n dysgu Cymraeg wedi bod yn ardderchog, ac rydym yn fodlon iawn gyda nifer y rheini sydd wedi cystadlu, ac rwy'n siŵr y bydd tipyn o gystadleuaeth o'n blaenau," meddai Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod.

"Rydym yn dra diolchgar i'r beirniaid am eu hamser a'u hymroddiad hwythau."

Cynhelir seremoni Dysgwr y Flwyddyn yn y Neuadd Goffa, Wrecsam, wedi'r rownd derfynol ddydd Mercher Awst 3.

Fe fydd Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro ar dir Fferm Bers Isaf, oddi ar Ffordd Rhuthun, Wrecsam o Orffennaf 30 - Awst 6.

Cat Dafydd

Daw Cat Dafydd o Fanceinion yn wreiddiol, ac mae'n byw ym Maesycwmer ger Caerffili erbyn hyn gyda'i gŵr, Iestyn a'i dau fab, Ioan sy'n bedair ac Emrys sy'n ddwy oed. Mae Cat yn disgwyl eu trydydd plentyn yn ystod yr wythnosau nesaf.

"Ro'n i moyn dangos pa mor hawdd yw mynd ati i ddysgu Cymraeg gyda phlant ifanc," meddai Cat.

"Mae'n amser gwych i ddysgu. Does dim rhaid poeni am fod yn berffaith - y peth pwysig yw bod pobl yn dy ddeall di."

Rheolwr i BT yw Cat yn ei gwaith bob dydd, ac mae'i diddordebau'n cynnwys canu a dysgu Cymraeg i bobl ar y we drwy'r wefan www.saysomethinginwelsh.com sy'n cael ei rhedeg gan ei gŵr.

Kay Holder

Mae Kay Holder yn gweithio fel tiwtor preifat Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg. Yn wreiddiol o Benarth, mae Kay'n parhau i fyw ym Mro Morgannwg yn Ninas Powys. Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008, ac mae'n rhan o'r trefniadau ar gyfer yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg y flwyddyn nesaf.

Dywed Kay: "Rydw i'n figan ac mi es i'r Eisteddfod i hybu figaniaeth, a darganfod iaith, byd a diwylliant newydd. Dechreuais i ddysgu'r delyn ar Faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd hefyd, ac erbyn hyn rydw i wedi sefyll arholiad Gradd 3. Felly, newidiodd yr Eisteddfod a'r iaith fy mywyd!"

Dechreuodd Kay ddysgu Cymraeg drwy lyfrau pan yn byw yn Lloegr, ac yna symudodd yn ôl i Gymru ac mae'n mynychu dosbarthiadau Gloywi a Siawns am Siarad 4 ers mis Hydref.

Neil Wyn Jones

O Gilgwri y daw Neil Wyn Jones, ac mae'n dal i fyw yn yr ardal hyd heddiw. Mae'n saer coed yn ardal West Kirby. Yn 49 oed, mae ganddo ef a'i wraig, Jill, un ferch, Miriam, sy'n bedair ar ddeg oed. Defnyddiodd Neil y we i ddysgu Cymraeg, a bu hefyd yn dilyn cwrs ar-lein Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Neil: "Rydw i wedi cymryd rhan yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni er mwyn cael cyfle i ymarfer fy Nghymraeg ac er mwyn i mi gael cyfarfod dysgwyr eraill o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Mae'n bwysig cael cyfle i ymarfer siarad Cymraeg - ac mae bob amser yn hwyl cyfarfod pobl newydd sy'n gwneud yr un peth."

Mae Neil yn dysgu Cymraeg ers deng mlynedd ac yn mwynhau beicio, pêl droed a cherddoriaeth.

Sarah Roberts

O Atherton ger Bolton y daw Sarah Roberts yn wreiddiol, ac erbyn hyn mae'n byw ym Mangor. Aeth Sarah ati i ddysgu Cymraeg gan ddilyn cwrs Wlpan, siarad gyda theulu a thrwy fynd ati i ddefnyddio Cymraeg yn ei gwaith fel Therapydd Galwedigaethol yn Ysbyty Gwynedd.

Meddai Sarah: "Rwyf wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Medi 2007, ac yn mwynhau dysgu'r iaith a chael cyfle i'w defnyddio'n gymdeithasol ac yn y gwaith. Gobeithio y bydd hyn yn rhoi hwb i bobl eraill sy'n dysgu a gobeithio hefyd y bydd y ffaith fy mod wedi cyrraedd y rownd derfynol yn ddylanwad da ar ddysgwyr eraill."

Mae Sarah hefyd yn mwynhau ymarfer corff a chwaraeon ac ymwneud gyda'r capel yn lleol. Mae'n 25 oed ac yn briod ag Euryn.HEFYD
Julia yw Dysgwr y Flwyddyn
04 Awst 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific