British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 13 Mai 2011, 12:12 GMT 13:12 UK
Arweinydd a chadeirydd newydd

Bryan Owen
Bryan Owen: 'Gobeithiaf y bydd modd i bob un o fy nghyd-aelodau fy nghefnogi'

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ethol arweinydd a chadeirydd newydd.

Galwodd yr arweinydd newydd, Bryan Owen, ar ei gyd-gynghorwyr i weithio gyda'u gilydd i sicrhau adferiad cynaliadwy'r awdurdod.

Pwysleisiodd bod rhaid i bob un o'r 40 o aelodau ddangos dros y flwyddyn i ddod eu bod yn gallu gweithio gyda'i gilydd a chyda'r Comisiynwyr sydd newydd eu penodi a staff y Cyngor er mwyn adennill ymddiriedaeth.

Cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, ym mis Mawrth ei fod wedi penodi comisiynwyr i redeg y cyngor yn dilyn adroddiadau beirniadol amdano.

Ond mae'r awdurdod yn mynnu fod y gyfraith yn eu gorfodi i benodi bwrdd er gwaetha ymyrraeth y Gweinidog.

Dim grym

Mae'r Gweinidog wedi penodi pump o gomisiynwyr i fod yn gyfrifol am weithredoedd y cyngor :-

Alex Aldridge - cyn arweinydd Cyngor Sir Fflint a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;

Byron Davies - cyn Brif Weithredwr Cyngor Dinas Caerdydd;

Mick Giannasi - cyn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent;

Gareth Jones - cyn Aelod Cynulliad Conwy ac Aberconwy;

Margaret Foster - cyn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf.

Fydd gan y cadeirydd ac arweinydd newydd ddim grym o gwbl felly, ond yn ôl yr arweinydd newydd, fe fydd gaddyn nhw rôl bwysig wrth geisio adfer enw da'r cyngor.

'Sylfeini'

Yn siarad ar ôl iddo gael ei ethol yn ystod cyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor, dywedodd y Cynghorydd Owen: "Dros y 12 mis nesaf, rhaid i ni sicrhau ein bod yn gosod sylfeini ar gyfer y Cyngor newydd a fydd yn derbyn mandad yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol nesaf."

"Rwy'n credu bod modd i ni gyflawni hyn - mae'n rhaid i ni, os ydym am lwyddo i adeiladu dyfodol disglair ar gyfer Ynys Môn a'i phobl ifanc.

"Rwy'n ymrwymo i gyfrannu tuag at adferiad yr awdurdod hwn a gweithio gyda phob aelod i gyflawni hynny. Gobeithiaf y bydd modd i bob un o fy nghyd-aelodau fy nghefnogi gyda'r ymdrechion hyn."

Etholwyd y Cynghorydd Gwilym O Jones yn Gadeirydd y Cyngor.

Mae'r Cyng Jones wedi cynrychioli ward Llanfair-yn-Neubwll ar yr awdurdod ers 1995, wedi iddo'n flaenorol wasanaethu fel aelod o Gyngor Sir Gwynedd rhwng 1985 -1996.HEFYD
Cyngor yn dewis bwrdd sydd heb rym
12 Mai 11 |  Newyddion
Enwi prif weithredwr dros dro
06 Ebr 11 |  Newyddion
'Diffyg parch' mewn cyngor sir
21 Maw 11 |  Newyddion
Sicrwydd gan gomisiynwyr
02 Ebr 11 |  Newyddion
Cyngor: 'Rhaid datrys problemau'
24 Chwef 10 |  Newyddion
Cyngor: Ymchwiliad llawn
30 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific