British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 13 Mai 2011, 10:10 GMT 11:10 UK
Carwyn Jones yn cyhoeddi aelodau'r Cabinet

Y Cabinet newydd mis Mai 2011 o'r ch-dd o'r blaen: Janice Gregory; Jane Hutt; Carwyn Jones; Lesley Griffiths; Gwenda Thomas; Edwina Hart; John Griffiths; Carl Sargeant; Leighton Andrews; Huw Lewis; Alun Davies a Jeff Cuthbert
Mae tri wyneb newydd yng Nghabinet Llywodraeth Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi gweinidogion ei gabinet newydd.

Nid Llywodraeth y Cynulliad yw'r enw o hyn ymlaen ond Llywodraeth Cymru.

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, fydd yn gyfrifol am yr iaith Gymraeg.

Mae Mr Jones wedi dewis 11 gweinidog ac is-weinidog oedd i gyd yn destun sêl bendith Y Frenhines. Roedd ganddo hawl i ddewis hyd at 12.

Mae tri aelod newydd yn y Cabinet, Huw Lewis, John Griffiths a Lesley Griffiths, tra bod tri pherson yn parhau â'r swydd oedd ganddyn nhw yn y Cabinet blaenorol, Leighton Andrews, Carl Sargeant a Jane Hutt.

Mae Edwina Hart yn symud o fod yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i fod yn Weinidog Busnes, Menter a Thechnoleg.

Aelodau'r Cabinet ar wahân i Mr Jones yw:

Y Gweinidog Busnes, Menter a Thechnoleg - Edwina Hart;

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Lesley Griffiths;

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ - Jane Hutt;

Y Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy - John Griffiths;

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau - Leighton Andrews;

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau - Carl Sargeant;

Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth - Huw Lewis;

Y Prif Chwip - Janice Gregory.

Nid oes Gweinidog dros Faterion Gwledig yn y Cabinet hwn, ond dywedodd y Prif Weinidog: "Bydd amaeth a bwyd yn rhan annatod o'r adferiad economaidd yng Nghymru ac mae hyn yn cael ei gydnabod gan y ffaith y bydd y meysydd hyn yn dod o dan bortffolio'r Gweinidog Busnes, Menter a Thechnoleg, Edwina Hart.

"Yn fwy penodol, mae Alun Davies wedi ei benodi yn Ddirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd.

"Bydd rhai meysydd, gan gynnwys Iechyd Anifeiliaid, hefyd yn rhan o bortffolio'r Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths. Felly bydd materion gwledig yn cael eu cynrychioli yn y Cabinet gan ddau Weinidog".

'Galluog'

Ynghylch y Cabinet yn ei gyfanrwydd, dywedodd y Prif Weinidog:"Rwy'n falch dros ben o fod wedi penodi tîm mor dalentog a galluog i gyflawni ein haddewidion i bobl Cymru.

"Byddwn ni'n bwrw ati'n ddiflino i wella sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru, ac yn creu cyfleoedd i bawb wrth inni frwydro i amddiffyn Cymru rhag y sefyllfa ariannol ac economaidd anodd sy'n ein hwynebu.

"Bydd ein penderfyniad diwyro i frwydro dros swyddi ac i dyfu economi Cymru wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud.

"Mae gennym weledigaeth uchelgeisiol a chadarnhaol o'r wlad y gallwn ni fod. Felly byddwn yn sefyll yn gadarn dros Gymru ym mhopeth yr ydym yn ei wneud, ac yn arwain ein gwlad ag uchelgais."

'Cyflawni'

Wrth ymateb, dywedodd Arweinydd Dros Dro'r Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad, Paul Davies AC: "Nawr mae angen gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fel y gwnaeth y Blaid Lafur addo.

"Ychydig cyn yr etholiad - ar ôl bod mewn llywodraeth am 12 mlynedd - fe wnaethon nhw sôn am gyflawni.

"Dyna y mae'r wlad yn ei haeddu o'r diwedd."

'Pryder'

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams: "Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'r gweinidogion newydd pan allwn ni gytuno ond byddwn yn sicrhau eu bod yn atebol.

"Mae'n destun pryder i mi a llawer o bobl yng nghefn gwlad nad yw'r llywodraeth yn ystyried amaeth a chefn gwlad yn ddigon pwysig i haeddu safle yn y Cabinet.

"Mae hefyd yn anodd deall sut y gallai gweinidog gyda'r cyfrifoldeb am ddatrys y methiannau sylweddol ym meysydd tai ac adfywio hefyd gael yr amser ar gyfer treftadaeth."

Dywedodd Jocelyn Davies AC ar ran Plaid Cymru: "Dwi'n gobeithio y byddan nhw'n cadw eu haddewidion cyn yr etholiad a sicrhau bod hon yn ddegawd o gyflawni dros Gymru.

"Bydd craffu ar bob toriad y mae Llafur wedi addo stopio a bydd angen i Weinidogion yma eu cyfiawnhau".

Aelodau Llafur yn unig sydd yn y cabinet, yn wahanol i'r cabinet blaenorol oedd yn cynnwys aelodau Plaid Cymru gan eu bod mewn clymblaid.

Mae'r Blaid Lafur wedi dewis llywodraethu ar ei phen ei hun - er iddyn nhw ennill hanner seddi'r Cynulliad, un yn brin o fwyafrif clir.

Manylion y dirprwy weinidogion: Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau - Jeff Cuthbert, Y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd - Alun Davies.

Bydd apwyntiad allanol i swydd y Cwnsler Cyffredinol, prif swyddog cyfreithiol Llywodraeth y Cynulliad.HEFYD
Tyngu llw fel Prif Weinidog
12 Mai 11 |  Newyddion
Llafur i lywodraethu
10 Mai 11 |  Newyddion
Carwyn yn Brif Weinidog
11 Mai 11 |  Newyddion
Y dyfalu'n parhau
09 Mai 11 |  Newyddion
Y Blaid Lafur yn dathlu
06 Mai 11 |  Newyddion
Yr arweinwyr: Carwyn Jones
02 Mai 11 |  Newyddion
Carwyn Jones yn tyngu llw
10 Rhag 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific