British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Mai 2011, 06:05 GMT 07:05 UK
Pobl anabl yn gorymdeithio

Danny Eggar
Mae Danny Eggar o Gaerdydd yn un fydd yn gorymdeithio.

Mae 80,000 o bobl anabl yng Nghymru mewn perygl o golli eu budd-daliadau, yn ôl yr elusen Anabledd Cymru.

Mae'r llywodraeth glymblaid yn San Steffan yn gobeithio arbed 20% o'r arian sy'n cael ei wario ar bobl anabl drwy gyfnewid lwfans byw'r anabl (DLA) gyda thaliad annibyniaeth bersonol.

Ond gyda'r nifer o bobl anabl ar ei uchaf yng Nghymru, mae'r elusen yn poeni y bydd y toriadau yma, ynghyd â gostyngiadau i gyllideb gofal cymunedol, yn amharu ar safon bywyd miloedd o Gymry.

Bydd rhai Cymry felly yn ymuno â gorymdaith yn Llundain heddiw er mwyn protestio yn erbyn y toriadau yma.

'Anghyfartal'

"Mae'r toriadau i fudd-daliadau a gwasanaethau am gael effaith difrodus nid yn unig ar unigolion anabl a'u teuluoedd, ond ar holl gymunedau Cymru," meddai Rhian Davies, prif weithredwr Anabledd Cymru.

"Fel sefydliad sy'n cynrychioli materion pobl anabl ledled Cymru, mae'n hanfodol ein bod yn tynnu sylw'r cyhoedd i'r trawiad anghyfartal y bydd y fath doriadau yn ei gael, a'u bod am gynyddu'r anghydraddoldeb a gwaharddiad mae pobl anabl yn ei wynebu."

Ymhlith y pryderon yw y bydd pobl sy'n derbyn cyfradd ganolog o ofal trwy'r lwfans byw anabledd am weld gostyngiad o £55 i £20 yr wythnos, a'r rhai ar y gyfradd isaf yn colli'r cymorth yn gyfan gwbwl.

Yn ôl trefnwyr yr orymdaith, Hardest Hit, mae ymchwil yn dangos y bydd pobl anabl a'u teuluoedd yn colli allan ar £9 biliwn o gymorth erbyn 2015.

'Colli annibyniaeth'

Un sydd am ymuno â'r orymdaith yw Danny Eggar, 23, o Gaerdydd sy'n derbyn y lwfans byw anabledd oherwydd ei dallineb.

"Dwi'n defnyddio fy lwfans i dalu am dacsi i fynd i'r doctor ac i'r siopau ac i brynu meddalwedd i alluogi i mi ddefnyddio fy nghyfrifiadur, sy'n ddrud iawn," meddai.

"Dwi'n poeni os bydd yna doriadau na fyddaf yn gallu gwneud y pethau dwi'n ei wneud rŵan, ac y byddaf yn colli fy annibyniaeth."

Mi fydd Danny yn teithio i Lundain gyda'r RNIB ac mae sawl elusen arall am drefnu trafnidiaeth i'r brif ddinas hefyd.

Disgwylir i dros 10,000 o bobl ymgynnull ger Horseguards Avenue am 11.30 cyn cerdded tuag at San Steffan, ac mae sawl aelod seneddol o Gymru wedi cytuno i gyfarfod rhai etholwyr yn lobi Tŷ'r Cyffredin i drafod eu pryderon.

Mae ymgyrch Hardest Hit yn cael ei chyd-drefnu gan y Cyngor Prydeinig Pobl Anabl a'r consortiwm o fudd-daliadau anabledd; clymblaid o dros 40 o elusennau a sefydliadau yn ymwneud ag anabledd.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific