British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 10 Mai 2011, 06:08 GMT 07:08 UK
Dwyn metel o gledrau wedi treblu

Camerau cylch cyfyng yn dal lladron yn dwyn metel o gledrau
Lladron yn targedu cledrau rheilffordd am fetel

Mae Network Rail a'r heddlu yn dwysau ymdrechion i ddal lladron sy'n dwyn metal oddi ar gledrau yng Nghymru.

Maen nhw'n honni bod hyn yn costio tua £1 miliwn y flwyddyn i'r gwasanaeth rheilffordd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae nifer o achosion o ddwyn ceblau ar hyd rhwydwaith Cymru a'r Gororau wedi treblu o 28 yn 2009/10 i 84 yn 2010/11.

Honnir mai o ganlyniad i golli ceblau sy'n rheoli'r signalau a'r pwyntiau y mae dros 600 awr o oedi yn yr ardal.

"Mae hyn yn achos troseddol difrifol iawn ac mae'n rhaid eu hatal," meddai Mark Langman, cyfarwyddwr rhwydwaith Network Rail.

Offerynnau cerdd

"Bob dydd mae 'na oedi i deithwyr ac i lwythi y mae'r economi yn ddibynnol arno oherwydd oedi gan fod 'na ladron wedi dwyn rhannau allweddol o'r cledrau."

Mae dwyn metal ar gynnydd yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf.

Ymhlith eitemau sydd wedi eu dwyn y mae offerynnau cerdd, gorchuddion draeniau a cherfluniau cyhoeddus.

Cledrau (generic)
Un o'r problemau mwya i'r cwmniau tren yw dwyn metel

Yn ôl Network Rail, maen nhw'n credu mai'r rheswm am ddwyn y ceblau yw'r cynnydd yng ngwerth copr.

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi sefydlu tasglu a fydd yn cynnwys mwy o blismyn ar ddyletswydd yn cadw golwg ar hyn sy'n digwydd ger y cledrau a chydweithio mewn partneriaeth gyda'r Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, Network Rail a chyrff eraill.

"Rydym yn gweithio'n galed i daclo'r mater yma dros y misoedd diwethaf, ac wedi gweld cynnydd yn nifer y rhai sydd wedi cael eu carcharu," meddai'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Alan Pacey.

"Rydym yn benderfynol o anfon neges glir bo hi'n annerbyniol ymosod ar strwythur y rheilffordd a bod yr heddlu a'r diwydiant rheilffyrdd yn cydweithio i daclo'r broblem."

Mwy o gostau

Mae safleoedd o'r fath o dan oruchwyliaeth fanylach gyda hofrenyddion, camerâu cylch cyfyng a larymau yn fodd o geisio atal lladron.

Mae ceblau newydd wedi eu cyflwyno, sydd yn ôl yr arbenigwyr, yn anoddach i'w ddwyn.

Dywedodd Gary Cooper, pennaeth gweithredu Cymdeithas Cwmnïau trenau, bod lladron yn achosi problemau difrifol i wasanaethau.

"Mae'r hyn mae'r lladron yn ei wneud yn arwain at fwy o waith i staff, mwy o gostau i'r cwmnïau, arian a fyddai fel arall yn cael ei fuddsoddi ar wella gwasanaethau i gwsmeriaid.

"Mae'r lladron hefyd yn peryglu eu bywydau."

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am achosion o'r fath fe ddylen nhw gysylltu gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific