British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 9 Mai 2011, 08:48 GMT 09:48 UK
Ymgyrchydd yn bygwth ymprydio dros ysgol

 Ffred Ffransis
Mae Ffred Ffransis yn poeni am effaith cau Ysgol Y Parc ar y gymuned Gymraeg

Mae llefarydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar addysg yn bygwth ymprydio am dros ddeuddydd cyn i Gyngor Gwynedd gynnal trafodaeth derfynol ddydd Iau ar y posibilrwydd o gau Ysgol Y Parc ger Y Bala.

Mae'r Cyngor yn dweud y byddai'n arbed tua £70,000 y flwyddyn.

Fis Mawrth pleidleisiodd Bwrdd Cyngor Gwynedd o blaid cais dadleuol i ad-drefnu ysgolion yn ardal Y Bala, er gwaethaf gwrthwynebiad ymgyrchwyr.

Yn hytrach na chau'r ysgol, mae'r mudiad iaith wedi argymell ffederaleiddio'r ysgolion gwledig lleol.

Mae Ffred Ffransis yn poeni am effaith cau Ysgol Y Parc ar y gymuned Gymraeg.

50 awr

Mae Mr Ffransis yn bwriadu mynd heb ddŵr na bwyd am 50 awr cyn y cyfarfod.

Fy nghred ddiffuant yw bod bywyd y gymuned Gymraeg fechan hon yn y Parc yn y fantol, ac y bydd colli'r ymdrech i gadw'r ysgol yn ergyd i fywyd lliaws o gymunedau Cymraeg bychain eraill
Ffred Ffransis

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Ddydd Iau bydd Cyngor llawn Gwynedd yn trafod yn derfynol argymhelliad i gau Ysgol Y Parc, ger Y Bala.

Fel rhan o'r cynllun ad-drefnu, mae adran addysg Cyngor Gwynedd yn argymell cau Ysgol Y Parc erbyn mis Medi 2012 gan gynnig lle i'r plant yn Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn.

Maen nhw hefyd yn bwriadu sefydlu Campws Gydol-oes yn Y Bala ar gyfer addysg 3-19 oed sy'n cyfuno ysgolion cynradd Beuno Sant a Bro Tegid gydag Ysgol Uwchradd Y Berwyn.

Mae'r Cyngor hefyd am hybu cydweithio rhwng y cwmpas newydd ac ysgolion cynradd Ffridd y Llyn, Bro Tryweryn ac O M Edwards.

'Dim cyfiawnhad'

Ond mewn llythyr a anfonwyd gan Gymdeithas yr Iaith at bob cynghorydd, dywed Ffred Ffransis nad oes "unrhyw reswm addysgol dros gau'r ysgol, nag unrhyw arbedion ariannol ar raddfa a all gyfiawnhau chwalu cymuned Gymraeg".

Ysgol Y Parc
Mae Cyngor Gwynedd yn dadlau y byddai cau Ysgol Y Parc yn arbed £70,000 y flwyddyn

"Fy nghred ddiffuant yw bod bywyd y gymuned Gymraeg fechan hon yn y Parc yn y fantol, ac y bydd colli'r ymdrech i gadw'r ysgol yn ergyd i fywyd lliaws o gymunedau Cymraeg bychain eraill.

"Symbol o fywyd yw dŵr ac, er mwyn ceisio argraffu ar y Cyngor mor ddifrifol yw'r argyfwng i fywyd y gymuned hon, byddaf yn treulio heb ddŵr na bwyd yng Nghaernarfon y 50 awr cyn dechrau'r cyfarfod."

'Cyfrifoldeb personol'

Dywed Mr Ffransis mai ei gyfrifoldeb personol ef yw'r penderfyniad hwn ac nid oes unrhyw gyfrifoldeb ar gynghorwyr am y penderfyniad.

Ychwanega Mr Ffransis: "Nid oes unrhyw hawl na disgwyliad gennyf y byddech yn newid penderfyniad oherwydd fy mod i'n dewis gweithredu mewn modd arbennig.

"Yr unig ddisgwyliad a gobaith sydd gennyf yw y gwnewch chi ddarllen y cyfan o'r ymatebion gyda meddwl a chalon agored cyn dod i'ch penderfyniad.

Bydd Mr Ffransis yn mynd at swyddfa'r Cyngor am 11.30am ddydd Mawrth - 50 awr cyn y cyfarfod - gyda 75 copi o'r dadleuon dros Ysgol Y Parc.HEFYD
Cynlluniau i gau ysgol gam yn nes
15 Maw 11 |  Newyddion
Cau ysgol: Cymeradwyo adroddiad
24 Chwef 11 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgolion
16 Rhag 10 |  Newyddion
Model ar gyfer adfywio cymunedau?
25 Awst 10 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgolion
15 Gorff 10 |  Newyddion
Ad-drefnu: Creu ysgol gydol oes
13 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific