British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 8 Mai 2011, 14:02 GMT 15:02 UK
Pleidiau'n trafod bod yn rhan o lywodraeth

Roedd gan Lafur achos i ddathlu oherwydd canlyniadau'r etholiad

Mae'r Aelodau Cynulliad a etholwyd yr wythnos ddiwetha' yn dechrau ar eu gwaith ym Mae Caerdydd.

Ond dyw hi'n dal ddim yn glir a fydd Llafur yn llywodraethu ar ei phen ei hun neu'n ffurfio rhyw ffurf ar glymblaid gyda phlaid arall.

Eisoes mae Llafur wedi awgrymu eu bod yn disgwyl llywodraethu ym Mae Caerdydd erbyn diwedd yr wythnos.

Ond yn y tymor hir, medd rhai ffynonellau, fe fyddai clymblaid yn helpu'r broses o basio deddfau a gweithredu rhan fwya maniffesto Llafur.

Ac mae 'na arwyddion, medd rhai, y byddai Llafur yn ystyried clymbleidio â'r Democratiaid Rhyddfrydol neu Blaid Cymru - neu'n anelu at drefniadau anffurffiol â'r naill neu'r llall.

Dim mwyafrif clir

Er iddyn nhw gael canlyniadau llwyddiannus yn Etholiad y Cynulliad roedd Llafur un sedd yn brin o'r 31 oedd ei hangen er mwyn sicrhau mwyafrif clir.

Carwyn Jones
Carwyn Jones: Un sedd yn brin o gael mwyafrif clir

Mae gan Lafur 30 Aelod Cynulliad, y Ceidwadwyr 14, Plaid Cymru 11, a'r Democratiaid Rhyddfrydol bump.

Dywedodd Owen Smith, AS Llafur Pontypridd: "Yn sicr, fe fyddai'n anodd cydweithio â'r Democratiaid Rhyddfrydol.

"Ond fe fyddai'r sefyllfa'n wahanol os oedden nhw'n cefnu ar Nick Clegg a'u polisïau asgell-dde.

"Rydyn ni wedi cydweithio'n dda â Phlaid Cymru am bedair blynedd ond ... maen nhw wedi colli eu dirprwy arweinydd ac mae 'na amheuon am eu cyfeiriad a'u harweinydd ..."

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, wrth BBC Cymru fod cydweithio â Llafur yn bosib.

'Her fawr'

"Rydyn ni eisiau llywodraeth sefydlog am bum mlynedd ac am ganolbwyntio ar y pynciau trafod pwysig, cryfhau'r economi, gwella canlyniadau addysg, lleihau amseroedd aros yn ein hysbytai."

Mae Simon Thomas AC o Blaid Cymru wedi dweud: "Mae cadw llywodraeth i fynd am bum mlynedd gyda 30 o aelodau yn her fawr.

"Un opsiwn i Carwyn Jones yw cael ei ethol yn Brif Weinidog, apwyntio cabinet a gweld beth yn union sy'n digwydd."

Bydd y Cynulliad yn cwrdd dros y dyddiau nesa' i ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yw'r ceffyl blaen ar gyfer swydd y Llywydd am dymor arall ar ôl i'r Ceidwadwr David Melding ddatgan nad oedd ganddo ddiddordeb yn y swydd.

Wedyn bydd gan Aelodau'r Cynulliad 28 diwrnod i ethol Prif Weinidog.

Mae son eisoes am greu partneriaeth 'r Democratiaid Rhyddfrydol neu Blaid Cymru

'Llunio dyfodol Cymru'

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas AC, Llywydd y Cynulliad: "Bydd y 60 Aelod hyn nawr yn helpu i lunio dyfodol Cymru ar ran eu hetholwyr a byddan nhw'n gallu gwneud hynny mewn modd mwy effeithiol o ganlyniad i gymhwysedd deddfwriaethol ehangach y Cynulliad.

"Bydd y Cynulliad hwn yn anelu at ymgysylltu'n fwy effeithiol nag erioed o'r blaen gydag ystod o gymunedau ledled Cymru drwy waith ein pwyllgorau a'n system ddeisebau, gan ddefnyddio ystod o sianelau cyfathrebu."

Ddydd Mercher bydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad yn dechrau ar y broses o benodi arweinnydd parhaol i olynu Nick Bourne, a gollodd ei sedd ranbarthol.

Mae'r blaid wedi dewis AC Presel Penfro, Paul Davies, fel arweinydd dros dro ond mae Mr Davies wedi dweud na fydd yn ymgeisydd yn y ras ar gyfer y swydd yn barhaol.

Bydd enw arweinydd parhaol y blaid yn cael ei gadarnhau ym mis Gorffennaf.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific