British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 7 Mai 2011, 10:19 GMT 11:19 UK
Gweithwyr sector cyhoeddus yn protestio

Ral´au
Ym mis Hydref roedd ral´au yn erbyn toriadau mewn sawl tre a dinas, gan gynnwys Llundain, Caeredin (uchod), Caerdydd a Wrecsam

Roedd cannoedd mewn rali yn Aberystwyth oedd yn anelu at amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus Ceredigion.

Y grŵp ymgyrchu, Ceredigion yn erbyn y Toriadau, drefnodd y rali oedd yn cael ei chynnal rhwng hanner dydd a 2pm.

Ar ôl gorymdaith drwy'r dref roedd rali yn Nghastell Aberystwyth am 1pm lle oedd Llywydd TUC Cymru, Siân Wiblin, Ysgrifennydd Cymreig Unsain, Paul O'Shea, Aelod y Senedd Ewropeaidd, Jill Evans a Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith yn annerch.

Yn ôl papur dyddiol The Times, mae mwy na 40% o bobl Ceredigion yn gweithio yn y sector cyhoeddus a dim ond chwe sir ym Mhrydain sy â chyfartaledd uwch.

Mae'r orymdaith a'r rali yn gyfle prin i'r gymuned gyfan yng Ngheredigion uno yn erbyn y toriadau i'r sector cyhoeddus
Howie Oliver

Dywedodd un o drefnwyr y rali, Douglas Jones: "Yn y misoedd diwethaf rydyn ni wedi dechrau gweld effaith y toriadau yng Ngheredigion, gyda bygythiad i gau'r Swyddfa Hunaniaeth a Phasportau yn Aberystwyth, toriad o £1m i gyllid y Llyfrgell Genedlaethol, colli swyddi mewn ysgolion ar draws y sir ac ar draws y sector cyhoeddus yn gyffredinol.

"Mae yna hefyd fygythiad i gau Cartref Gofal Bodlondeb ym Mhenparcau - a hyn i gyd cyn i'r rhaglen toriadau ddechrau o ddifri.

"Mae'r toriadau yn barod yn effeithio'n negyddol ar wasanaethau cyhoeddus y sir ac fe fyddan nhw hefyd yn effeithio'n niweidiol ar sector preifat y sir wrth i gyflogau leihau a chytundebau sector cyhoeddus a swyddi gael eu colli."

'Telerau gwaith'

Dywedodd Howie Oliver, cyd-cadeirydd y grŵp ymgyrchu: "Mae'r orymdaith a'r rali yn gyfle prin i'r gymuned gyfan yng Ngheredigion uno yn erbyn y toriadau i'r sector cyhoeddus."

Mae swyddog undeb Cangen Unsain yng Ngheredigion, Linda Ingram, wedi dweud bod gweithwyr Cyngor Ceredigion yn wynebu newidiadau yn eu telerau gwaith.

Swyddfeydd Cyngor Ceredigion yn Aberystwyth
Roedd yr orymdaith yn dechrau ym Mharc-y-llyn

"Mae'r argymhellion yn ymwneud â newid y cyfraddau lwfansau cerbydau dros gyfnod o amser, dileu hawl derbyn lwfans cynhaliaeth a throsi'r pum niwrnod o wyliau statudol ychwanegol yn wyliau blynyddol."

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Rydyn ni'n dal i ymgynghori â'r gweithlu ynghylch rhai newidiadau i delerau gwaith er mwyn arbed arian.

"Mae undebau llafur yn ymgynghori â'u haelodau ac fe fydd arweinydd y cyngor sir, Keith Evans, a'r prif weithredwr, Bronwen Morgan, yn annerch aelodau undeb Unsain mewn cyfarfod ymgynghori ar Fai 9 yn Aberaeron."HEFYD
Gweithwyr sifil yn protestio
15 Ebr 11 |  Newyddion
Maniffesto 5 mlynedd i gynghorau
30 Maw 11 |  Newyddion
Cerdded i atal toriadau
19 Maw 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific