British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Mai 2011, 21:00 GMT 22:00 UK
Etholiad: Gorsafoedd wedi cau

Y Senedd
Dewis 60 aelod i gynrychioli Cymru yn Y Senedd ydi pwrpas yr etholiad

Mae gorsafoedd pleidleisio ar draws Cymru wedi cau am 10pm ddydd Iau er mwyn i etholwyr ddewis Aelodau'r Cynulliad a phleidleisio yn y refferendwm AV.

Trigain aelod fydd yn cael eu dewis ar gyfer y Cynulliad, 40 o wahanol etholaethau ac 20 ar y rhestrau rhanbarthol.

Mae'r refferendwm am y bleidlais amgen, yr AV, hefyd yn cael ei gynnal yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, Lloegr a'r Alban.

SUT MAE AELODAU'N CAEL EU DEWIS
Mae gan bob etholwr ddwy bleidlais
Un bleidlais ar gyfer ymgeisydd etholaeth a'r llall ar gyfer plaid ar y rhestr ranbarthol
Gall etholwr ddefnyddio un neu'r ddwy bleidlais. Os yw'n defnyddio'r ddwy mae'n gallu pleidleisio i un blaid ddwywaith neu i ddwy blaid wahanol.
Mae 'na 40 etholaeth - pob un yn dewis un aelod - AC
Mae 'na bum rhanbarth a phob un yn dewis pedwar aelod

Mae dros 2.2 miliwn o bobl yng Nghymru'n gymwys i bleidleisio.

Bydd papurau pleidleisio Etholiad y Cynulliad pob rhanbarth yn cael eu gwirio nos Iau ac fe fydd pob rhanbarth heblaw gogledd Cymru yn cyfri yn y nos cyn i'r canlyniadau gyrraedd erbyn tua 6am ar Fai 6.

Fe fydd etholaethau gogledd Cymru yn dechrau cyfri am 9am fore Gwener ac fe fydd y canlyniadau ar gael cyn 4pm.

Fe fydd gwirio a chyfri pleidleisiau'r refferendwm yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn dechrau am 4pm ddydd Gwener ar Fai 6.

Dwy bleidlais

Hwn yw'r pedwerydd etholiad ar gyfer y Cynulliad gafodd ei sefydlu yn 1999.

Y GWAHANIAETH RHWNG AV A'R CYNTAF I'R FELIN
Mae AV yn cyfnewid croes ar y papur pleidleisio am rifau
Mae'r papur pleidleisio yn aros yr un peth
Mae'r cyswllt gyda'r etholaeth yn parhau - un aelod, un etholaeth
Does dim angen i etholwr roi rhif wrth enw unrhyw ymgeisydd nad yw'n dymuno rhoi pleidlais iddyn nhw
Gall pleidleisiwr ddewis dim ond un ymgeisydd os yw'n dymuno, trwy roi croes neu 1 wrth ei (h)enw.

Yn yr etholiad diwethaf yn 2007, fe enillodd y Blaid Lafur 26 o seddi, Plaid Cymru 15, y Ceidwadwyr 12, y Democratiaid Rhyddfrydol chwech a'r aelod annibynnol un.

Ond erbyn diwedd y tymor roedd Plaid Cymru wedi colli un sedd a'r Ceidwadwyr wedi ennill un wedi i aelod groesi'r llawr.

• Fe fydd holl ganlyniadau'r etholiad a'r straeon yn llawn gan BBC Cymru ar y we, radio a theledu yn y Gymraeg a Saesneg.

Ar Radio Cymru fe fydd rhaglen yn dechrau am 10pm nos Iau tan 9am fore Gwener, gan gynnwys rhaglen estynedig o'r Post Cyntaf ac yna o 12pm ymlaen ddydd Gwener tan 6pm, gan gynnwys Y Post Prynhawn.

Gwasanaeth BBC Cymru ar S4C 10pm nos Iau tan 4.30am ddydd Gwener a rhwng 12pm a 4pm ddydd Gwener.

Ar BBC Un Cymru 10.35pm nos Iau tan 4.30am ddydd Gwener ac yna rhwng 12pm a 4pm ddydd Gwener. (Ar BBC 2 rhwng 1-1.30pm)NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


HEFYD
Pleidleisio: Gwybodaeth allweddol
07 Ebr 11 |  Newyddion
Etholiad: Gwylio'r canlyniadau
05 Mai 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific