British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Mai 2011, 07:05 GMT 08:05 UK
'Safle pwysig': Cynllun twristiaeth

Pontcysyllte
Cafodd Traphont Ddŵr Pontcysyllte statws Safle Treftadaeth y Byd yn 2009

Mae tri o gynghorau'r gogledd wrthi'n datblygu cynllun i gynyddu'r budd economaidd o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte.

Cafodd y draphont ddŵr - a godwyd gan Thomas Telford a William Jessop - y statws arbennig ym Mehefin 2009.

Eisoes mae 200,000 o dwristiaid yn ymweld â'r safle bob blwyddyn, ond mae tri chyngor nawr am fanteisio ymhellach ar y statws.

Bydd y cynllun pum mlynedd yn anelu at greu swyddi newydd, ynghyd a denu ymwelwyr i'r ardal ar hyd camlas Llangollen.

Effaith leol?

Bydd y cynllun drafft yn dod gerbron cynghorwyr Wrecsam ddydd Iau, gydag argymhelliad i'w gymeradwyo.

Nod y cynllun yw dod â budd economaidd yn sgil statws Safle Treftadaeth y Byd ond mae'r cyngor yn pwysleisio y bydd yn ystyried yr effaith ar drigolion lleol, ynghyd â chreu cydbwysedd rhwng twristiaeth a chadw cyfanrwydd a dilysrwydd y safle.

Dywed yr adroddiad fydd yn mynd gerbron y cyngor: "Mae angen creu cydbwysedd cynnil rhwng sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad cofiadwy a boddhaol, ac am ddychwelyd yno."

Mae'r adroddiad hefyd yn sôn am ardaloedd Y Waun, Froncysyllte, Trefor a Chefn Mawr, ynghyd â Llangollen a Llantysilio yn Sir Ddinbych, fel cymunedau sydd angen sylw arbennig gan y bydd unrhyw ddatblygiad yn effeithio arnyn nhw.

Amodau

Mae Cyngor Wrecsam yn cydweithio gyda Chynghorau Sir Ddinbych a Sir Amwythig i greu'r cynllun gorffenedig fydd yn gosod targedau i'r safle hyd at 2020 a thu hwnt.

Y prif ffocws yn y dechrau fydd datblygu isadeiledd a marchnata'r safle fel un o brif atyniadau gogledd ddwyrain Cymru.

Cafodd statws Safle Treftadaeth y Byd ei roi gyda nifer o amodau, gan gynnwys gweithredu "cynllun datblygu twristiaeth drylwyr" fel rhan o'r gwaith o reoli'r safle.HEFYD
Drama'n dylunio hanes
05 Rhag 10 |  Newyddion
Statws treftadaeth byd i bont
28 Meh 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific