British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Mai 2011, 05:40 GMT 06:40 UK
Diwrnod olaf o ymgyrchu yn Etholiad y Cynulliad 2011

Y Senedd
Ymgyrch dawel oedd un 2011 am le yn Y Cynulliad

Rhiannon Michael
BBC Cymru

Beth fydd pobl yn ei ddweud am etholiad 2011?

Mae'n saff i ddweud mai'r noson ei hun fydd y peth mwyaf cyffrous am yr holl ymgyrch - a'r bore wedyn diolch i swyddog cyfri gogledd Cymru yn mynnu na all ei weithwyr gyfri dros nos.

Gyda Llafur yn arwain yr arolygon barn yn gyfforddus, doedd dim disgwyl iddyn nhw fod yn rhy awyddus i fod yn ddadleuol ac fe fuon nhw'n canolbwyntio ers diddymu'r Cynulliad diwethaf ar addo i'r genedl mai dim ond nhw all "sefyll cornel Cymru".

Y neges glir yw mai Carwyn Jones yw'r unig Brif Weinidog credadwy i Gymru, ac maen nhw wedi teithio drwy Gymru'n dweud "Rhowch fwyafrif i Carwyn".

Pwyslais eu hymgyrch nhw i raddau helaeth fu i anfon neges i lywodraeth glymblaid San Steffan a phleidleisio Llafur yn erbyn y toriadau.

Mae'r pleidiau eraill yr un mor dawel yn eu hymgyrchu.

Meysydd craidd

Mae Plaid Cymru wedi canolbwyntio'u hymgyrch ar yr economi ac addysg.

Ar waethaf beirniadaeth hallt wrth lansio'r polisi, conglfaen yr ymgyrch genedlaethol yw creu cronfa 'Adeiladu dros Gymru' trwy godi arian gan fanciau'r ddinas i gyllido gwaith adeiladu.

Maen nhw hefyd wedi bod y difrïo polisi addysg Llafur dros y blynyddoedd (ar waetha clymbleidio â nhw am y pedair ddiwethaf) gyda'r addewid o haneru anllythrennedd yn nhymor nesaf y Llywodraeth a'i ddileu'n llwyr erbyn 2020.

Gydol Ebrill mae'r geiriau "busnesau bach" wedi bod yn gyfystyr â ''Ceidwadwyr" ac maen nhw wedi teithio ar hyd a lled Cymru yn egluro sut y bydden nhw'n dileu trethi ar fusnesau sydd werth £12,000 neu lai.

Maen nhw hefyd wedi canolbwyntio ar iechyd, fel yr unig blaid sydd wedi ymrwymo i ddiogelu cyllideb y gwasanaeth iechyd.

Gwastraff - neu atal gwastraff - fu mantra'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Dim rhwysg

Bob un diwrnod o'r ymgyrch, maen nhw wedi rhyddhau enghraifft wahanol o wastraff honedig dan lywodraeth glymblaid Llafur a Phlaid Cymru, Cymru'n Un.

Maen nhw'n addo arbed yr arian sy'n cael ei wastraffu a gwario'r arbedion ar wasanaethau rheng flaen.

Does dim gimics - ac eithrio e-bost gwastraff dyddiol y Democratiaid Rhyddfrydol - na rhwysg wedi bod yn etholiad 2011.

Ac eithrio gwallau maniffestos Plaid Cymru , Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol , a'r hen fenyw ym marchnad Caerfyrddin a'i syniadau creadigol i gael gwared ar y Ceidwadwyr prin fu'r enghreifftiau o ddoniolwch.

Mae tactegau brwnt wedi bod yn rhan o'r ymgyrch yn ddi-os - dechreuodd yn yr wythnos gyntaf gyda'r stori hon , parhau gyda'r lluniau hyn a gorffen gyda stori ryfedd iawn .

Mae diwrnod i fynd, dyw'r ymgyrchu ddim ar ben, efallai fydd 'na fwy!

Tacteg newydd

Rhywbeth sydd wedi bod yn wahanol eleni yw tacteg y pleidiau llai.

Mae'r Gwyrddion ac UKIP wedi bod yn fwy gweladwy wrth ymgyrchu am yr ail bleidlais.

Pryder y Gwyrddion yw nad yw'r cyhoedd yn sylweddoli pwysigrwydd y bleidlais ranbarthol.

Mae eglurhad da o'r drefn bleidleisio yma .

I UKIP yn y gogledd a'r Gwyrddion yn y de, dyma'r cyfle gorau eto i ennill cynrychiolaeth.

Yr un mor frwdfrydig am eich pleidlais er efallai'n llai llafar mae'r Comiwnyddion, y Blaid Lafur Sosialaidd, y Blaid Gristnogol a'r BNP, oll ag ymgeiswyr ar y rhestr ranbarthol.

Ymgyrch dawel

Gyda'r pleidiau'n ymgyrchu am eu dyfodol yn y Cynulliad, efallai nad yw'n syndod bod yr ymgyrch ar y bleidlais amgen wedi dod yn ail i'r gwleidyddion.

Roedd rhai'n dadlau o blaid, rhai yn erbyn, ond gan mai'r nod yw cael eu hethol i swydd yn y Bae prin fu'r dadlau ffyrnig ar y naill ochr na'r llall o ran trefn ethol aelodau Seneddol.

Mae eglurhad o'r dewis i etholwyr yma

Fe fydd y blychau pleidleisio'n agor am 7am fore Iau Mai 5 ac yn cau am 10pm, pan fydd yr ymgyrchwyr a'r ymgeiswyr yn gorfod aros i weld beth fydd ffrwyth eu llafur.

Fe fydd BBC Cymru yn dod â holl gyffro'r cyfri dros nos a bore Gwener i chi ar-lein, ar S4C, Radio Cymru ac ar BBC Un yn syth wedi i'r blychau gau.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific