British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Mai 2011, 17:37 GMT 18:37 UK
Yr arweinwyr: Kirsty Williams

Kirsty Williams
Kirsty Williams yw arweinydd benywaidd cyntaf y Cynulliad

Rhiannon Michael
BBC Cymru

Y fenyw gyntaf i gael ei hethol i arwain plaid Gymreig erioed, mae Kirsty Williams yn arwain ei hymgyrch etholiadol gyntaf a'r un anoddaf i'w phlaid yn hanes y Cynulliad.

Cymerodd yr awenau oddi wrth Mike German pan ymddeolodd arweinydd cyntaf y blaid yn y Cynulliad yn 2008.

Bryd hynny, breuddwyd gwrach oedd gweld y Democratiaid Rhyddfrydol yn ffurfio llywodraeth yn San Steffan.

Ond mae gwireddu'r freuddwyd Brydeinig honno ar ôl yr etholiad y llynedd wedi creu hunllef i Kirsty Williams yng Nghymru wrth i boblogrwydd y blaid bylu o ganlyniad i doriadau'r Llywodraeth yn Llundain.

O sôn am 'cynllun 31' yn fuan wedi cael ei hethol - mwyafrif i'w phlaid yn y Cynulliad - bydd Kirsty Williams yn falch o gadw chwe sedd bresennol y blaid.

Ms Williams yw'r ieuengaf o'r arweinyddion.

Ymunodd â'r Democratiaid Rhyddfrydol yn 15 oed ac mae wedi diolch ar sawl achlysur i'r diweddar Richard Livsey, Arglwydd Talgarth, am ei meithrin yn y blaid a'i chroesawu fel merch ysgol ar ymweliad â San Steffan.

Bu'n gweithio i Goleg Sir Gâr ac yn y byd marchnata, a sefyll - yn aflwyddiannus - yn sedd seneddol Ogwr yn 1997 cyn ymgyrchu'n frwd o blaid y Cynulliad yn refferendwm y flwyddyn honno a'i dewis fel ymgeisydd ym Mrycheiniog a Maesyfed yn 1999.

Gwastraff

Roedd hi ymhlith yr ifancaf i gael eu hethol i'r Cynulliad cyntaf, ac yn ystod y 12 mlynedd ers hynny, mae'r wraig 40 oed wedi rhoi genedigaeth i dair merch yn ogystal â chynyddu ei phleidlais yn ei hetholaeth ym mhob etholiad.

Mae hi'n byw ar fferm yn ei hetholaeth gyda'i gŵr a'i phlant a phan mae amser yn caniatáu mae'n helpu gyda gwaith bob dydd y fferm.

Fel arweinydd, mae Ms Williams yn fwyaf adnabyddus efallai am ei hymosodiadau ar glymblaid Llafur-Plaid Cymru - ers misoedd bellach mae hi a'i thîm wedi bod yn datgelu gwastraff honedig yng ngweinyddiaeth y llywodraeth.

Nodwedd ganolog o ymgyrch y Democratiaid Rhyddfrydol yw personoliaeth ei harweinydd tanllyd - mae lluniau niferus ohoni yn y maniffesto.

Er ei bod yn gwadu cywilyddio tuag at fod mewn clymblaid â'r Ceidwadwyr yn San Steffan -prin fu ymweliadau arweinydd y blaid Brydeinig Nick Clegg â Chymru yn ystod ymgyrch 2011.

Gobaith y blaid fydd perswadio'r cyhoedd bod gwahaniaeth mawr rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol Prydeinig a'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific