British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 1 Mai 2011, 13:49 GMT 14:49 UK
Gwahardd ysmygu ger mynedfa ysbytai

Person yn ysmygu tu allan i ysbyty
Person yn ysmygu tu allan i ysbyty

Fe fydd ysmygu ar dir ysbytai yn cael ei wahardd mewn sawl rhan o Gymru dros y misoedd nesaf.

O Fai 1 ymlaen fydd cleifion yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ddim yn cael ysmygu ger mynedfeydd ysbytai.

Daw gwaharddiad tebyg i rym yn ysbytai'r gogledd ym mis Gorffennaf.

Er bod arwyddion ar dir ysbytai a ger y mynedfeydd yn gwahardd ysmygu mae golygfeydd o gleifion ac ymwelwyr yn tanio sigarét yn llawer rhy gyfarwydd.

Erbyn mis Tachwedd fydd 'na ddim hawl ysmygu o gwbwl ar dir ysbytai'r brif ddinas.

Plismona

Mae 'na bryder bod y mwg yn cario i mewn ar hyd coridorau ysbytai.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r gwasanaeth iechyd geisio gwahardd ysmygu ar dir ysbytai.

Yn 2006 roedd 'na waharddiad yn rhai o ysbytai'r gogledd.

Y broblem yw ceisio plismona'r gwaharddiad a sicrhau nad yw pobl yn ei anwybyddu yn llwyr.

Yn Ysbyty Llandochau fe fydd staff yn gallu herio ysmygwyr ac fe fydd 'na gyngor ar gael i ysmygwyr sydd eisiau rhoi gorau i ysmygu.

"Mae'n enwedig o bwysig i'r cleifion sydd yn yr ysbyty," meddai Dr Mari Thomas, sy'n feddyg resbiradol.

"Mae lot ohonyn nhw wedi dod yma i gael triniaeth ar ôl rhoi'r gorau i ysmygu i wella eu hiechyd.

"Mae'n annheg eu bod yn gorfod cerdded mewn i'r ysbyty drwy'r mwg."

Nid yw pob ysmygwr yn fodlon gyda'r newid.

Ond mae 'na eisoes ymgynghoriad ar gynlluniau i gyflwyno gwaharddiad ar draws tir pob ysbyty yng Nghymru.HEFYD
Gwahardd ysmygu wrth fynedfeydd
28 Maw 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific