British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Ebrill 2011, 13:51 GMT 14:51 UK
Cymharu ymgyrchoedd y blynyddoedd

Vaughan Roderick
Gohebydd Materion Cymreig BBC Cymru

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Dyma'r pedwerydd tro i bobl Cymru ethol aelodau i'r Cynulliad

Dyma'r pedwerydd tro i etholwyr Cymru bleidleisio i ddewis aelodau'r Cynulliad ac mewn sawl ffordd mae hon yn ornest wahanol iawn i'r rhai blaenorol.

Am y tro cyntaf mae Cymru yn ethol Cynulliad deddfwriaethol ac yn dewis rhwng rhaglenni deddfu'r pleidiau. Hwn yw'r tro cyntaf hefyd i Blaid Cymru wynebu etholiad fel plaid sydd wedi bod mewn llywodraeth. Yn bennaf oll efallai, hwn yw'r tro cyntaf i Gymru ddewis ei deddfwrfa gyda Phrif Weinidog Ceidwadol yn Downing Street.

Fe gafodd etholiadau blaenorol y Cynulliad eu dylanwadu gan ffactorau allanol. Roedd ymyrraeth Downing Street yn yr etholiad i ddewis arweinydd Llafur Cymru yn ffactor bwysig yn 1999. Cynhaliwyd etholiad 2003 o dan gysgod cychwyn rhyfel Irac - cyflafan oedd hefyd â'i rhan i chwarae ym methiant cymharol Llafur yn 2007.

Serch hynny mae'n ymddangos bod y cyd-destun gwleidyddol yn fwy pwysig y tro hwn gyda Llafur yn ceisio manteisio ar fod yn wrthblaid yn San Steffan trwy bortreadu'r ornest fel un rhwng y ddwy blaid fawr Brydeinig. Gobaith y blaid yw y bydd hynny'n rhoi'r wasgfa ar bleidlais y Democratiaid Rhyddfrydol ac i raddau llai Plaid Cymru.

Gyda'r bleidlais Geidwadol yn ymddangos yn gadarn gallai hynny arwain at ganlyniadau etholaeth tebycach i rai San Steffan a'r Fai 5.

Effaith clymbleidio

I Blaid Cymru, y dasg yn yr ymgyrch oedd ceisio cymryd y clod am ei record yn y llywodraeth clymblaid wrth ymbellhau o'i phartneriaid Llafur. Mae 'na duedd i'r blaid leiaf mewn clymblaid ddioddef yn etholiadol a cheisio osgoi hynny yw'r her i Blaid Cymru. Fe fydd y blaid yn gobeithio y bydd ei threfniadaeth ar lawr gwlad yn ddigon i wrthsefyll ymdrechion Llafur a'r Ceidwadwyr i bortreadu'r etholiad fel ras dau geffyl.

Ond os ydy Plaid Cymru wynebu talcen caled - dyw hwnnw'n ddim caletach na'r un yn 2003. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol ar y llaw arall yn wynebu eu hetholiad Cynulliad anoddaf o bell ffordd.

Ceisio torri allan o lond dwrn o gadarnleoedd oedd yr her a fethwyd yn 1999, 2003 a 2007. Ceisio dal eu gafael ar y cadarnleoedd hynny yw'r dasg y tro hwn. Fydd hynny ddim yn hawdd a gan fod angen tri aelod i ffurfio gr?p swyddogol yn y Cynulliad mae'n ddigon posib mai tri grŵp swyddogol yn unig fydd yn y Cynulliad newydd.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific