British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 1 Mai 2011, 10:47 GMT 11:47 UK
Barn y pleidiau ar alcohol

Poteli 'alcopops'
Dros ŵyl y banc bydd nifer yn camddefnyddio alcohol

Honnir bod alcohol yn gyfrifol am 35% o absenoldebau o'r gwaith ac mae hyd at 14 miliwn o ddyddiau gwaith yn cael eu colli yn y DU bob blwyddyn.

Gydag ail benwythnos gŵyl y banc estynedig yn syth ar ôl penwythnos gŵyl y banc Pasg, fel bod y genedl yn cael bod yn rhan o ddathliadau priodas Dug a Duges Caergrawnt, mae disgwyl y bydd nifer o weithwyr yn ffonio mewn yn sâl ddydd Mawrth wedi ei gorwneud hi.

"Penwythnosau gŵyl y banc yw'r gwaetha am absenoldeb dros y dyddiau canlynol o ganlyniad i broblemau alcohol," meddai Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill.

"Mae alcohol i'w weld yn rhywbeth arferol i'w yfed dros benwythnosau ac ar ŵyl y banc yn esgus arall i ddathlu.

"Dydi cwmnïau ddim yn gwybod be i'w wneud na sut i ddelio gyda'r sefyllfa o absenoldeb o ganlyniad i or-yfed."

Felly beth yw datrysiad y pleidiau gwleidyddol sy'n cystadlu am eich pleidlais yn etholiad y Cynulliad ar Fai 5?

Creu tasglu

Byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn creu tasglu i edrych ar gamddefnydd o bob mathau o gyffuriau.

"Mae'n glir bod taclo dibyniaeth ar alcohol yn gynnar yn gwella'r tebygrwydd o wella ac yn arbed arian i'r gwasanaeth iechyd," meddai Veronica German, llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar iechyd ac ymgeisydd yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru.

"Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru hefyd yn creu Tasglu Triniaeth Genedlaethol er mwyn gwneud ymchwil mewn i gamddefnydd o bob math o sylweddau."

Canolbwyntio ar beth sy'n achosi salwch fyddai'r Ceidwadwyr.

"Byddai Llywodraeth Geidwadol yn y Cynulliad yn creu dirprwy weinidog dros iechyd cyhoeddus gyda ffocws ar beth sy'n achosi iechyd gwael, nid y symptomau," meddai llefarydd ar ran y Ceidwadwyr.

"Mae camddefnydd o alcohol yn broblem fawr yng Nghymru ac yn costio degau o filiynau o bunnau bob blwyddyn.

"Ynghyd â gordewdra ac ysmygu, mae'r mater hwn ar frig ein hagenda o ran iechyd cyhoeddus."

Rheoleiddio llymach

Un o "brif flaenoriaethau iechyd" Llafur yw i daclo camddefnydd o alcohol, yn ôl llefarydd.

"Rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu ymgyrch iechyd blynyddol i daclo camddefnydd o alcohol ac fe fyddwn ni'n parhau i bwyso am weithredu cryfach a rheoleiddio llymach gan lywodraeth y DU o ran prisio, trwyddedu a hyrwyddo alcohol.

"Fe fyddwn ni hefyd yn cyflwyno mesurau i adfer costau'r gwasanaeth iechyd yn yr unedau brys o ganlyniad i gam-ddefnyd do alcohol - a dybir i fod rhyw £70-£80 miliwn."

Byddai Plaid Cymru hefyd yn cyflwyno mesurau i hybu defnydd cyfrifol o alcohol.

"Mae Plaid Cymru yn cefnogi cyflwyno deddfwriaeth ar argaeledd, labelu a chost alcohol yng Nghymru," meddai llefarydd o'r blaid.

"Dylai silffoedd gydag alcohol gael eu cadw i un rhan yn unig o siop, gyda rhybuddion iechyd clir.

"Rydym yn parhau i gefnogi isafswm pris alcohol o 50c yr uned."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


HEFYD
'Ceisio newid y diwylliant alcohol'
03 Maw 11 |  Newyddion
Angen cadw alcohol mewn un lle
01 Maw 11 |  Newyddion
Angen atal nawdd cwmniau diod
11 Chwef 11 |  Newyddion
Canran uwch yn yfed a gyrru
20 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific