British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Ebrill 2011, 15:55 GMT 16:55 UK
Plaid Cymru: 'Prif sylw i addysg'

Ieuan Wyn Jones ac aelodau Plaid Cymru'n canfasio yng Nghastell Nedd
Ieuan Wyn Jones yn canfasio

Wythnos cyn Etholiad y Cynulliad mae arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi bod yn canolbwyntio ar addysg.

Yn y cyfamser, mae arweinydd y Ceidwadwyr, David Cameron yn y gogledd, y Democratiaid Rhyddfrydol yn targedu Maldwyn tra bod Llafur yn canolbwyntio ar ddiogelwch yn y gymuned.

Roedd Mr Jones yn addo "newidiadau mawr" ym myd addysg wrth ymgyrchu yng Nghaernarfon ddydd Iau.

Er iddyn nhw fod yn rhan o'r glymblaid ers 2007, maen nhw wedi beirniadu sut mae Llafur wedi delio â materion addysg.

Haneru anllythrennedd

"Bydd y Blaid yn codi safonau fel y bydd ein plant wrth adael addysg yn meddu ar y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i lwyddo - y gallu i ddarllen, ysgrifennu a chyfrif i'r safon ddisgwyliedig," meddai Mr Jones.

Dywedodd na fyddai ei blaid yn caniatáu unrhyw doriadau pellach i gyllideb addysg wedi Etholiad y Cynulliad ar Fai 5.

Addewid maniffesto Plaid Cymru yw haneru anllythrennedd erbyn diwedd tymor nesaf y Cynulliad a'i ddileu bron yn llwyr erbyn 2020.

Honnodd Mr Jones y byddai Llafur yn "cyhoeddi tablau cynghrair fydd ond yn tanseilio ein hysgolion yn hytrach na gweithio i wella eu safonau" ac y byddai'r Ceidwadwyr yn "torri'r gyllideb addysg, gan amddifadu ein hysgolion o'r cyllid y mae arnyn nhw eu hangen."

Oherwydd hynny, meddai, dylai etholwyr bleidleisio i Plaid Cymru.

"Gydag wythnos i fynd cyn etholiad hollbwysig Cymru, mae ein neges yn glir - cefnogwch ni ac fe rown i'n plant a'n hwyrion yr addysg o'r radd flaenaf y maen nhw'n ei haeddu."

Osgoi

Roedd cyn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, yr Arglwydd Carlile, yn ymgyrchu yn ei hen etholaeth Seneddol, Maldwyn.

Mae ei blaid yn ceisio osgoi colli'r sedd i'r Ceidwadwyr, yr hyn ddigwyddodd yn etholiad cyffredinol y llynedd.

"Wedi blynyddoedd o ymgyrchu, mae ein plaid ni mewn llywodraeth wedi gallu atal cau mwy o swyddfeydd post," meddai'r ymgeisydd Wyn Williams.

"Ond mae angen siopau annibynnol arnon ni hefyd.

"Y busnesau hyn yw asgwrn cefn nifer o drefi Cymru. Maen nhw'n dda i'n heconomi ac yn dda i'n cymuned."

Gwarchod heddweision

Yn y gogledd roedd Ysgrifennydd Cartref yr Wrthblaid, Yvette Cooper, ac ymgeiswyr Llafur yn tynnu sylw at addewid i dalu am fwy o swyddogion cefnogi'r gymuned.

Mae Llafur wedi dweud bod modd dod o hyd i £14m yng Nghyllideb y Cynulliad a thalu am 500 o'r swyddogion hyn.

"Addawodd y Ceidwadwyr cyn yr etholiad cyffredinol na fyddai'r heddlu'n dioddef toriadau rheng flaen ond rydym bellach yn gwybod bod 250 o swyddi'r heddlu yng ngogledd Cymru a mwy na 600 heddwas ar draws Cymru yn mynd i gael eu colli," meddai Ms Cooper.

"Mae'r addewid gwag yn bygwth gwaddol Llafur, lleihau troseddu, ac yn rhoi ein heddlu ni mewn sefyllfa amhosibl."

Hefyd yn y gogledd, roedd y Prif Weinidog, David Cameron yn pwysleisio ymrwymiad ei blaid i'r Gwasanaeth Iechyd.

£1 biliwn

Yn Llanelwy dywedodd Mr Cameron y byddai Llafur yn torri £1biliwn o'r Gwasanaeth Iechyd o fewn blynyddoedd ac felly y Ceidwadwyr bellach oedd plaid y Gwasanaeth Iechyd.

"Tybed beth ddywedai Neil Kinnock am hyn?" meddai.

"Rwy'n ei gofio'n dweud 'Rwy'n eich rhybuddio chi i beidio â bod yn hen, i beidio â bod yn sâl, i beidio â chael plant sydd angen gwasanaeth brys dros nos, rwy'n eich rhybuddio chi i beidio ag angen eich meddyg teulu.'

"Gallwch chi ddweud hynny heddiw wrth bobl sydd am bleidleisio i Lafur achos ni yw plaid y Gwasanaeth Iechyd nawr."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific