British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Ebrill 2011, 15:16 GMT 16:16 UK
Addysg Gymraeg: Barn y pleidiau

Mae consensws ymysg arbenigwyr iaith mai addysg cyfrwng Cymraeg yw'r ffordd o sicrhau dinasyddion dwyieithog.

Ond beth mae maniffestos y prif bleidiau yn cynnig o ran addysg Gymraeg?

CEIDWADWYR

O dan y pennawd 'Llais newydd dros dreftadaeth' mae'r Ceidwadwyr yn addo y bydd llywodraeth Geidwadol yn:

"Cynnig pecyn o gymorth i rieni a gwarcheidwaid plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, i gynnwys cymorth i ddysgu Cymraeg."

Does dim cyfeiriad at addysg cyfrwng Cymraeg yn benodol o dan y pennawd 'Llais newydd dros Addysg.'

DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn addo "cwtogi ar nifer y rheoliadau ynglŷn â sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg a sicrhau nad yw penderfyniadau am ad-drefnu ysgolion byth yn cael eu gwneud am resymau gwleidyddol."

PLAID CYMRU

Mae pennawd arbennig ar gyfer dysgu cyfrwng Cymraeg gan Blaid Cymru, 'Dysgu Cymraeg i'r genhedlaeth nesaf.'

Addewid i "ymateb i'r galw am ddarparu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg trwy gynyddu nifer y plant a ddysgir yn y Gymraeg a mynd dros y targedau yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg" sydd gan Blaid Cymru.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddan nhw'n ystyried deddfu i sicrhau bod awdurdodau addysg yn mesur y galw am addysg Gymraeg os na fyddan nhw'n gwneud hynny'n wirfoddol.

Bwriad arall yw "cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n astudio TGAU a chymwysterau 16-19 trwy gyfrwng y Gymraeg a gwella darpariaeth addysg Gymraeg i blant ag Anghenion Addysg Arbennig."

Maen nhw am wella'r ffordd o ddysgu Cymraeg fel ail-iaith a gwella hyfforddiant i athrawon ail iaith.

"Byddwn yn edrych ar gyflwyno Cymraeg fel pwnc craidd ar lefel TGAU a datblygu cyrsiau galwedigaethol ôl-16 dwyieithog."

LLAFUR

Mae pennawd arbennig gan 'Addysg Cyfrwng Cymraeg' ym maniffesto Llafur.

Mae canmoliaeth i ddwyieithrwydd yn Ewrop ac mae'r maniffesto'n dweud mai "addysg ddwyieithog yw'r norm yn hytrach na'r eithriad" ar y cyfandir "a dylid ystyried system addysg dwy iaith fel cryfder unigryw."

Eisiau "adeiladu ar gyflawniadau presennol Llafur" maen nhw, "fel ymestyn darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar a byddwn yn cyflwyno Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod cyfnod nesaf y Cynulliad."

Addewid arall yw i wneud cynllunio addysg Gymraeg yn rhan o ddeddf.

Mae Llafur hefyd yn bwriadu "parhau i annog ysgolion cyfrwng Saesneg i gynnig y dewis o wneud rhai pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Byddwn yn ystyried llwyddiant ysgolion sydd yn cynnig y cwricwlwm trwy gyfrwng ein dwy iaith genedlaethol yn ofalus ac yn ystyried sut y gellir ymestyn y model hwn."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific