British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Ebrill 2011, 11:37 GMT 12:37 UK
Carchar am werthu cyffur i blant

Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae dyn wnaeth gyfadde' cyflenwi cyffuriau i blant - un mor ifanc â 13 oed - wedi cael ei garcharu am 20 mis yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher.

Roedd Kevin Peter Deakin, 43 oed o Flaen Wern yng Ngwernymynydd, wedi pledio'n euog i gyflenwi canabis i bobl ifanc rhwng 13 ac 17 oed yn Yr Wyddgrug a Gwernymynydd y llynedd.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry fod Deakin wedi targedu pobl ifanc yn fwriadol a'u llygru wrth eu perswadio i gymryd cyffuriau.

Ychwanegodd y dylai rieni wybod y byddai'r llysoedd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i amddiffyn eu plant rhag pobl fel Deakin.

'Profiadol'

Dywedodd y barnwr Parry: "Nid achos cyffredin o werthu canabis yw hwn.

"Dyma droseddwr profiadol gyda record warthus, gan gynnwys dedfrydau sylweddol am werthu cyffuriau dosbarth A.

"Rydych chi'n gwybod yn well na'r mwyafrif am y niwed y gall cyffuriau eu gwneud."

Clywodd y llys fod Deakin, sydd o Gaer yn wreiddiol, wedi symud i'r ardal cyn targedu bechgyn ifanc gyda'r bwriad o werthu cyffuriau iddynt.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr ei fod wedi ystyried y ffaith i Deakin bledio'n euog i naw cyhuddiad o gyflenwi cyffur dosbarth B, a hefyd cyflwr drwg ei iechyd.

Rhybuddiodd y gallai fod wedi derbyn dedfryd o ddwy flynedd a hanner dan glo petai wedi mynd drwy achos llawn.

Amheus

Dywedodd yr erlynydd, Simon Parry, fod plismon wedi gweld Deakin ar noson ym mis Medi'r llynedd yng nghwmni dau fachgen 13 oed yng Ngwernymynydd a meddwl fod yr olygfa'n amheus.

Gwelodd Deakin gar y plismon a gyrru'r bechgyn oddi yno, ond pan chwiliodd y plismon y ddau fachgen fe ddaeth o hyd i ganabis.

Daeth i'r amlwg fod Deakin wedi rhoi rhif ffôn symudol i un o'r bechgyn ac wedi gwneud trefniadau i werthu canabis iddo.

Ym mis Mehefin y llynedd fe welwyd Deakin ar gamera cylch cyfyng yn dosbarthu bagiau o ganabis i bobl ifanc mewn maes parcio cyhoeddus yng nghanol Yr Wyddgrug.

Dywedodd cyfreithiwr Deakin, Brian Treadwell, fod ei gleient wedi cael amser i ystyried yr hyn oedd wedi ei wneud, a'i fod yn difaru.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific