British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Ebrill 2011, 16:26 GMT 17:26 UK
Y pleidiau'n egluro'u safbwynt ar niwclear

Wylfa
Dydy niwclear ddim wedi cael ei ddatganoli ond mae o ddiddordeb i etholwyr

Ar Ebrill 26 1986, ffrwydrodd pwerdy niwclear yn Chernobyl, Yr Wcrain.

Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach mae ynni niwclear yn y penawdau eto wedi trychineb diweddar Fukushima, Japan, a'r cwestiwn hir dymor sut i ateb galw cynyddol y byd am ynni wrth i'r cyflenwadau traddodiadol ddod i ben.

Dydy rheolaeth ynni niwclear ddim wedi ei ddatganoli i'r Cynulliad - y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig brif blaid i grybwyll niwclear yn ei maniffesto - ond gyda phwerdy niwclear Wylfa ar Ynys Môn yn cyflogi cannoedd a photensial o filoedd o swyddi pe bai atomfa Wylfa B yn cael ei hadeiladu, mae'n fater o bwys i etholwyr Cymru.

Felly beth yw barn y pleidiau ar niwclear?

CEIDWADWYR

Mae maniffesto'r Ceidwadwyr yn canolbwyntio ar "gynhyrchu mwy o ynni adnewyddol" gyda'r nod o gynhyrchu 100% o anghenion ynni Cymru o ffynonellau adnewyddol erbyn 2025.

Ond maen nhw'n parhau i weld lle i ynni niwclear.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn cefnogi niwclear fel rhan o gymysgedd o ddewisiadau ynni carbon isel," meddai llefarydd ar ran y Ceidwadwyr.

"Tra bod hyn yn cynnwys Wylfa B ar Ynys Môn, rhaid i'r genhedlaeth nesaf o bwerdai niwclear gyrraedd y safonau diogelwch mwyaf tynn."

Byddai'r Ceidwadwyr yn pwyso i ddatganoli pwerau deddfu dros brosiectau ynni hyd at 100 MW.

DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL

Nod y Democratiaid Rhyddfrydol yw cyrraedd "hanner ffordd tuag at ddileu carbon o gyflenwad ynni Cymru erbyn 2025" ac maen nhw'n dynodi'n glir yn y maniffesto nad ydyn nhw'n cefnogi ynni niwclear - yr unig blaid i wneud hynny.

Maen nhw eisiau gweld "chwyldro ynni gwyrdd" ac annog defnyddio ynni gwynt a môr, gan gefnogi prosiectau ynni cymunedol ac adnewyddadwy "fel blaenoriaeth."

"Mae ynni niwclear yn ffordd llawer drutach o leihau allyrion carbon na hyrwyddo arbed ynni ac ynni adnewyddol ac am y rheswm hwnnw mae'r Democratiaid Rhyddfrydol bob amser wedi gwrthwynebu cenhedlaeth newydd o bwerdai niwclear," meddai Sian Anne Cliff, ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Ne Caerdydd a Phenarth.

"Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru'n sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n cefnogi ynni adnewyddol fel blaenoriaeth ac yn gwrthwynebu ynni niwclear oherwydd y sgil-effeithiau ar iechyd pobl, am ei fod yn anghynaladwy yn y tymor hir, a'r broblem sydd dal heb ei datrys o sut i gael gwared ar wastraff niwclear."

LLAFUR

Mae maniffesto Llafur yn pwysleisio ar record Llafur mewn llywodraeth wrth ymateb i her newid hinsawdd.

"Mae cynaliadwyedd wrth wraidd Llafur Cymru," yn ôl y maniffesto, ac fe fydden nhw'n "parhau i geisio cyfrifoldeb am ganiatâd ynni adnewyddol hyd at 100 MW ar dir a môr."

Ond maen nhw'n cefnogi niwclear ar Ynys Môn.

"Mae Llafur Cymru yn parhau i fod yn llwyr gefnogol o adeiladu Wylfa B, fel yr amlinellon ni ym maniffesto Etholiad Cyffredinol 2010.

"Yng nghyd-destun etholiad y Cynulliad, mae hwn wrth gwrs yn fater sydd ddim wedi ei ddatganoli ond rydym ni'n cefnogi'n llwyr sicrhau bod gan bobl leol y sgiliau angenrheidiol i weithio yn y pwerdy."

PLAID CYMRU

Ynni adnewyddol yw canolbwynt maniffesto Plaid Cymru, ac mae'r maniffesto yn addo "gwneud yn siŵr fod yr holl swyddogaethau ym maes dŵr a chynhyrchu ynni yn cael eu datganoli" ond yn y cyfamser yn canolbwyntio ar hybu ynni adnewyddol.

Byddai Plaid Cymru'n anelu at "wneud Cymru'n hunan gynhaliol mewn trydan adnewyddol erbyn 2030" ond yn gefnogol i niwclear yng Nghymru lle bod pwerdai'n bodoli eisoes.

"Mae polisi Plaid Cymru ar ynni niwclear eisoes yn hysbys," meddai llefarydd ar ran y blaid.

"Lle mae gorsafoedd ynni niwclear yn bodoli, mae'n hynod bwysig sicrhau'r safon uchaf o ddiogelwch er mwyn ceisio atal trychinebau ofnadwy, fel Chernobyl 25 mlynedd yn ôl a Fukushima yn fwy diweddar, rhag digwydd eto."

Y GWYRDDION

Mae'r Blaid Werdd yn chwyrn yn erbyn niwclear ac nid yn annisgwyl yn nodi hynny'n glir yn ei maniffesto.

Mae Jake Griffiths, ymgeisydd i'r blaid yn rhanbarth Canol De Cymru ac yn addo y byddai aelod Cynulliad o'r Gwyrddion yn "llais cryf yn erbyn niwclear."

"Dydy hi ddim yn rhesymegol i gyflwyno pŵer niwclear pellach i Gymru," meddai.

"Nid yn unig mae'r tebygrwydd o risg yn anferthol, fel y mae Chernobyl a nawr Fukushima yn dangos, ond byddai'n cymryd o leiaf saith mlynedd i unrhyw ddatblygiad i gynhyrchu ynni.

"Gyda phrisiau tanwydd yn codi'n ddramatig, rhaid i ni fuddsoddi mewn ynni adnewyddol ar frys.

"Mae adroddiad ar ben adroddiad wedi darganfod, trwy arbed ynni a defnyddio technoleg ar gyfer creu ynni gwynt, solar a'r cyfuniad o wres a phŵer, gallwn ni gyrraedd ein holl ofynion ynni trwy ynni adnewyddol.

"Byddai hyn yn creu miloedd o swyddi gwyrdd ac yn chwalu ein hallyrion carbon."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


HEFYD
Wylfa: 'Estyn oes atomfa'
25 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific