British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Ebrill 2011, 09:33 GMT 10:33 UK
Pawb a'i Farn: Pryder am addysg

Dewi Llwyd
Dewi Llwyd fydd yn Cadeirio Pawb a'i Farn

Bythefnos cyn etholiad y Cynulliad, roedd BBC Cymru yn darlledu dadl deledu i roi cyfle i gynulleidfa holi gwleidyddion o'r pedair prif blaid.

Nos Iau, addysg, yr economi ac iechyd oedd y pynciau trafod, gyda'r gwleidyddion a'r gynulleidfa yn gosod eu safbwyntiau.

Ar y panel roedd Alun Ffred Jones ar ran Plaid Cymru; Keith Price Davies ar ran Llafur; Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr ac Aled Roberts ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol.

Cafodd y rhaglen etholiad arbennig o Pawb a'i Farn o dan gadeiryddiaeth Dewi Llwyd ei darlledu'n fyw o Ganolfan Hamdden Llanelwy.

Aelodau o'r gynulleidfa oedd yn gosod y cwestiynau ac ar addysg oedd y cwestiwn cyntaf.

Roedd yr holwr yn pryderu y byddai safonau'n gostwng wrth i'r gyllideb gael ei gwasgu.

Gwella safon addysg

"Rhaid gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf os ydyn ni'n cynnig addysg o'r safon uchaf ar hyn o bryd," meddai Aled Roberts gan gyfeirio at ganlyniadau gwael i Gymru mewn profion rhyngwladol.

"Rydan ni [y Democratiaid Rhyddfrydol] yn credu y dylen ni fod yn rhoi mwy o arian ac yn targedu'r 80,000 o blant sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Rydym ni'n gweld addysg fel blaenoriaeth."

Dywedodd Keith Davies ei fod yn cydnabod fod camgymeriadau wedi cael eu gwneud gan ei blaid ef yn negawd cyntaf datganoli a bod tymor nesaf y Cynulliad yn gyfle i Lafur unioni'r camgymeriadau hynny.

Roedd Alun Ffred Jones yn cytuno bod y canlyniadau yn "warthus" a dywedodd y byddai Plaid Cymru'n mynd ati i haneru anllythrennedd mewn plant 11 oed erbyn 2016.

Dywedodd Suzy Davies y byddai'r Ceidwadwyr yn gwario'r arian ar addysg yn fwy effeithiol.

"Ar hyn o bryd, mae traean o wariant addysg yn mynd ar weinyddu," meddai.

"Bydden ni'n gwario'r arian yn fwy effeithiol - sef yn y dosbarth."

Creu swyddi

Wrth drafod yr economi, roedd y pedwar gwleidydd yn gytûn bod angen annog twf yn y sector gyhoeddus.

Dywedodd Ms Davies y byddai'r Ceidwadwyr yn codi 12,000 o gwmnïau bach allan o drethi busnes yn llwyr, tra byddai Mr Roberts a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn canolbwyntio ar gynnig mwy o hyfforddiant i bobl ifanc.

Pe bai Plaid Cymru yn ffurfio llywodraeth, bydden nhw'n creu cwmni nid-er-elw i godi cyfalaf i adeiladu ysgolion ac ysbytai, meddai Mr Jones.

"Byddem ni'n creu cronfa i fenthyca i gwmnïau bach," meddai gan ychwanegu y byddai Plaid Cymru hefyd yn cynnal y gyfradd bresennol o ryddhad i fusnesau bach o drethi busnes.

Byddai Llafur yn canolbwyntio ar greu swyddi i bobl ifanc rhwng 18 a 24 oed, yn ôl Mr Davies.

Daeth y gwahaniaethau mwyaf rhwng y pleidiau wrth i Ms Davies egluro byddai ei phlaid hi'n codi tâl am bresgripsiwn ar y rhai fedrai fforddio hynny.

Dywedodd Mr Davies na ddylai pobl orfod talu am eu meddyginiaeth oherwydd yr anlwc o ddioddef o salwch.

"Dw i'n credu y dylai'r gwasanaeth iechyd fod i gyd am ddim," meddai.

"Pam ddylai pobl sy'n dioddef o afiechyd dalu mwy na phobl eraill?"

Awgrymodd Mr Roberts y dylid defnyddio fferyllwyr yn fwy effeithiol i gynnig meddyginiaethau am gost dros y cownter, gan ddweud bod ei blaid ef yn cefnogi presgripsiynau am ddim i bawb.

Dywedodd Mr Jones y byddai rhaid gwneud arbedion o fewn y gwasanaeth iechyd, gan feirniadu'r polisïau arweiniodd at dalu cyflogau mawr i reolwyr y gwasanaeth iechyd, a pharhau i'w talu hyd yn oed ar ôl i'w swyddi ddod i ben oherwydd amodau cytundeb gwaith.

Fe fydd ail raglen arbennig 'Pawb a'i Farn - Etholiad' yn cael ei darlledu'n fyw am 8.25pm o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe nos Iau Ebrill 28.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific