British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Ebrill 2011, 07:21 GMT 08:21 UK
Pryder am newidiadau i driniaethau IVF

Embryo (generic)
Ers Ebrill y llynedd mae gan gleifion yng Nghymru hawl i ddwy driniaeth IVF

Mae ymgynghorydd ffrwythlondeb blaenllaw yn rhybuddio y bydd newidiadau arfaethedig i driniaeth IVF wedi ei chyllido gan y gwasanaeth iechyd yn arwain at amserau aros hirach a mwy o driniaethau aflwyddiannus.

Dim ond y gwasanaeth iechyd all ddarparu triniaeth IVF am ddim o dan reolau newydd.

Mae Peter Bowen-Simpkins, cyfarwyddwr meddygol y London Women's Clinic yn Abertawe, yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i ailystyried.

Ond dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru na fydd 'na effaith ar yr amseroedd amser presennol.

Mae disgwyl i'r clinig yn Abertawe golli cytundeb gwasanaeth iechyd o dan gytundeb Cymru'n Un arweiniodd at lywodraeth clymblaid yn y cynulliad blaenorol.

Ni fydd cleifion yng ngorllewin Cymru, sy'n gymwys i ofal o dan y gwasanaeth iechyd, yn cael triniaeth yno bellach.

Canlyniadau gorau

Ond bydd rhaid iddyn nhw deithio i glinig IVF Cymru yng Nghaerdydd, lle y mae ofnau na fyddan nhw'n medru ymdopi â'r gwaith ychwanegol.

Mae cynlluniau i greu clinig gwasanaeth iechyd newydd yng Nghastell-nedd newydd eu gwireddu gyda chleifion yn dechrau cael triniaeth yno ers dechrau mis Ebrill.

Dywedodd wrth y BBC mai'r uned yn Abertawe yw'r clinig IVF mwyaf.

"Dyna lle mae'r amserau aros byrraf, lle mae'r canlyniadau gorau, a ni yw'r rhataf.

"Maen nhw'n gwneud hyn ar gost o leiaf £1 miliwn pan maen nhw eisoes £40 miliwn mewn dyled - mae'n wastraff llwyr o arian.

"Dylai fod wedi digwydd ar Ebrill 1 ond gan fod gennym gleifion yn dal i aros am driniaeth, dwi'n credu y bydd yn fwy fel mis Hydref - mae'n rhaid i ni roi ail driniaeth IVF os yw'r un gyntaf yn methu.

"Ond pan rydych yn dechrau uned newydd, mae cyfraddau llwyddiant yn wael gan fod pobl yn cyfarwyddo ag offer newydd."

Cydweithio

Yn 2005 fe gyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad fod gan gleifion hawl i un driniaeth IVF ym mhob rhan o Gymru, wedi iddi ddod i'r amlwg fod y Gwasanaeth Iechyd wedi gwrthod rhoi triniaeth i bobl yn y gogledd, canolbarth a'r gorllewin.

Ers mis Ebrill y llynedd mae gan gleifion yng Nghymru hawl i ddwy driniaeth IVF.

Dywedodd Edwina Hart, Gweiniodg Iechyd Cymru bod y byrddau iechyd yn gweithio gyda Phwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Merched i sefydlu gwasanaeth yn lle'r ddarpariaeth breifat.

Wrth ateb cwestiwn arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Nick Bourne, ym mis Chwefror, dywedodd Ms Hart, bod y cyfnod trosglwyddo'r gwasanaeth yn cael ei wneud er mwyn sicrhau nad oes 'na effaith ar amseroedd aros nac effaith ar safon y driniaeth.

"Y flaenoriaeth yw sicrhau cysondeb clinigol cleifion ac nad i amharu ar y rhai sydd eisoes wedi derbyn triniaeth o dan y drefn breifat i barhau gyda'r driniaeth."HEFYD
'Camgymeriadau'n dyblu'
25 Ebr 10 |  Newyddion
Embryo: 'Chwalu ein byd'
15 Meh 09 |  Newyddion
Clinig: 'Profiad ysgytwol'
14 Meh 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific