British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Ebrill 2011, 13:06 GMT 14:06 UK
Cynllun gwastraff 'gam yn nes'

Bwyd
Dywed gwrthwynebwyr nad oes digon o wastraff lleol

Mae cynlluniau ar gyfer safle trin gwastraff dadleuol ar Ynys Môn gam yn nes ar ôl i Asiantaeth yr Amgylchedd ddweud eu bod yn "debygol" o ganiatáu trwydded.

Mae'r safle ym Modffordd wedi cael caniatâd cynllunio ond bydd angen trwydded amgylcheddol cyn y caiff yr adeilad ei godi.

Mewn adroddiad drafft, dywed yr Asiantaeth nad ydynt yn rhagweld "unrhyw berygl sylweddol i'r amgylchedd".

Bydd yr Asiantaeth yn ymgynghori ymhellach tan Mehefin 1 cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Mae pobl leol eisoes wedi mynegi pryderon fod y safle arfaethedig yn agos at eu cartrefi.

'Archwiliad trwyadl'

Bydd y ganolfan bionwy yn storio a phrosesu 25,000 o dunelli o fwyd a gwastraff amaethyddol.

Dywedodd yr Asiantaeth eu bod wedi cynnal "archwiliad trwyadl" dros y misoedd diwetha', gan gynnwys ymgynghoriad llawn gyda swyddogion iechyd.

Yn ôl David Edwell, rheolwr rhanbarthol Asiantaeth yr Amgylchedd dros ogledd Cymru:

"Mae ein penderfyniad drafft yn golygu na allwn ni weld unrhyw reswm, ar yr adeg hon, pam na ddylai cwmni Anglesey EcoParc Môn gael trwydded amgylcheddol.

"Rydym wedi cynnal archwiliad trwyadl dros y misoedd diwetha', yn cynnwys ymgynghoriad llawn gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar unrhyw faterion iechyd posib.

'Lle anghywir'

"Mae gwybodaeth fanwl gan y cwmni'n dangos fod cynlluniau yn eu lle i weithredu'r safonau amgylcheddol ucha' ar y safle.

"Ar yr adeg hon allwn ni ddim rhagweld y byddai'n achosi unrhyw berygl sylweddol i'r amgylchedd."

Mae gwrthwynebwyr wedi dadlau fod y safle "yn y lle anghywir" ac yn "rhy agos at gartrefi".

Ond dywed cwmni Anglesey EcoParc Môn y bydd y broses yn gwbl ddiogel ac na fydd unrhyw arogl yn dod o'r adeilad.HEFYD
Cyngor o blaid trin gwastraff
14 Rhag 09 |  Newyddion
Ffatri i drin gwastraff bwyd?
14 Gorff 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific