British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Ebrill 2011, 11:58 GMT 12:58 UK
Galw am beidio gohirio'r cyfrif

Mohammed Mehmet
Mae Dr Mehmet yn galw am ddiwedd i'r ddadl

Mae'r pedair prif blaid yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i alw am gyfri pob un o'r pleidleisiau yn etholiadau'r cynulliad fis nesa' dros nos.

Mae'r pleidiau eisiau i swyddogion yng ngogledd Cymru roi'r gorau i'w cynlluniau i gyfri'r pleidleisiau ar y diwrnod canlynol.

Mewn llythyr at Swyddog Etholiadol Rhanbarthol Gogledd Cymru, Dr Mohammed Mehmet, dywed y pleidiau y byddai gohirio'r cyfri tan Mai 6 yn "annerbyniol".

Bydd y cyfri yng ngweddill Cymru yn dechrau yn syth wedi i'r gorsafoedd pleidleisio gau am 10pm ar Mai 5.

Cadarnhaodd Cyngor Sir Ddinbych, lle mae Dr Mehmet yn brif weithredwr, eu bod wedi derbyn y llythyr, ac maen nhw wedi ymateb mewn datganiad sy'n dweud:

"Mae trefniadau eisoes mewn lle i gyfri pleidleisiau'r etholiad ar y dydd Gwener, a does dim cynlluniau i newid y trefniadau hynny."

Yn eu llythyr, mae arweinwyr Cymreig Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol, y Ceidwadwyr a Plaid yn dweud ei bod yn "anghywir fod pobl yng ngogledd Cymru yn cael eu trin yn wahanol".

'Anrhefn'

Maen nhw'n dweud fod amodau'r Comisiwn Etholiadol, na ddylai pleidleisiau'r refferendwm ar y system bleidleisio - sy'n cael ei gynnal yr un diwrnod - gael eu cyfri tan 4pm ar ddydd Gwener Mai 4, yn golygu y gallai'r "broses gyfan arwain at anrhefn" petai angen ail gyfri.


Rydym ni'n credu y byddai oedi fel hyn yn annerbyniol i bobl Cymru gyfan - nid dim ond i bobl yng ngogledd Cymru
Llythyr y pleidiau

Yn ôl y pleidiau, gallai oedi wrth gyhoeddi canlyniadau yng ngogledd Cymru olygu fod y cyfryngau'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn etholiadau datganoledig yr Alban, etholiadau lleol yn Lloegr a'r refferendwm AV.

Dywed arweinwyr y gallai gohirio'r cyfri yng ngogledd Cymru ohirio canlyniad terfynol etholiadau'r cynulliad.

"Rydym ni'n credu y byddai oedi fel hyn yn annerbyniol i bobl Cymru gyfan - nid dim ond i bobl yng ngogledd Cymru," meddai'r arweinwyr.

Seddi ymylol

O dan y cynlluniau presennol, byddai'r cyfri yng ngogledd Cymru yn dechrau am 9am ar Mai 6.

Gallai seddi ymylol yn y rhanbarth chwarae rhan bwysig wrth benderfynu a fyddai un blaid â mwyafrif.

Mae Llywydd y Cynulliad, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi cyhuddo Dr Mehmet o "fethu â gweithredu ar ran buddiannau'r pleidleiswyr".

Dros y penwythnos, mewn e-bost yn ymateb i feirniadaeth, galwodd Dr Mehmet ar wleidyddion i roi'r gorau i bwyso.

'Risg'

"Gall rhai ohonom ddelio ag o, ond mae'n dechrau effeithio ar staff llai profiadol ac mae'n rhaid i ni, fel swyddogion etholiadol, amddiffyn eu hiechyd a'u lles," ysgrifennodd.

Dywedodd fod swyddogion wedi ystyried cyfri'r pleidleisiau dros nos ond eu bod wedi penderfynu cadw at y cynlluniau gwreiddiol.

Ychwanegodd bod 'na gynlluniau manwl wedi eu gwneud ar gyfer y cyfri ac y byddai'n "ormod o risg i newid ein meddyliau mor hwyr yn y dydd".

"Mae'n rhaid i mi hefyd ddweud ei bod yn hynod rwystredig fod ardaloedd eraill wedi gwneud penderfyniad mor hwyr a bod y pryderon gwleidyddol wedi'u codi ar y funud ola'."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific