British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Ebrill 2011, 15:28 GMT 16:28 UK
S4C: Neges i arweinwyr pleidiau

Cymdeithas yr Iaith
Gorymdeithiodd ymgyrchwyr drwy ddinas Bangor ddydd Sadwrn i brotestio'n erbyn y cynlluniau ar gyfer S4C

Mae ymgyrchwyr yn mynd i swyddfeydd arweinwyr y pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru i gyflwyno "neges frys" am ddyfodol S4C.

Ym mis Tachwedd y llynedd, ysgrifennodd y pedwar arweinydd at y Prif Weinidog David Cameron, yn gwrthwynebu'r cynlluniau presennol.

Dydd Mawrth mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac ymgyrchwyr eraill yn mynd i swyddfeydd y pleidiau yn Llangefni, Aberhonddu a Chaerdydd gyda "phroclamasiwn yn galw ar i'r pleidiau yng Nghymru fynnu bod 'na adolygiad llawn o'r sianel yn lle cynllun presennol y Llywodraeth".

Ers i Lywodraeth Prydain benderfynu'r llynedd i newid y dull o ariannu'r sianel, mae nifer o ymgyrchwyr wedi bod yn bryderus iawn.

Adolygiad annibynnol

Yn y dyfodol, y BBC fydd yn gyfrifol am ariannu S4C, ac mae rhai yn ofni y bydd hyn yn tanseilio annibyniaeth y sianel.

Ond mae'r BBC wedi datgan ar sawl achlysur nad oes unrhyw fwriad i draflyncu'r sianel.

Yn y cam diweddara mae 24 mudiad gwahanol gan gynnwys y NUJ, BECTU, Undeb y Cerddorion, Equity ac Undeb yr Ysgrifenwyr wedi ysgrifennu at y Llywodraeth yn galw am atal y cynlluniau.

Dywed y proclamasiwn: "Galwn arnoch fel arweinydd eich plaid yng Nghymru i fynnu gan y Prif Weinidog David Cameron fod adolygiad annibynnol a chynhwysfawr yn cael ei gynnal i ddyfodol S4C, yr unig Sianel Deledu Gymraeg yn y Byd.

"Galwn hefyd ar i'r holl wleidyddion sy'n cynrychioli Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd ac yn Senedd Prydain Fawr yn Llundain i ddatgan eu cefnogaeth lwyr i'r adolygiad ac i ddarlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.

'Safiad pendant'

"Ni ddylid gwneud unrhyw benderfyniadau ynglŷn â darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru nes i'r adolygiad trylwyr hwn gael ei gynnal. Am hynny ni ddylai S4C fod yn rhan o'r Mesur Cyrff Cyhoeddus sy'n cael ei drafod yn Nhŷ'r Arglwyddi ar hyn o bryd.

"Bu i chi ymrwymo i hyn yn ôl ym mis Tachwedd 2010. Daeth yn amser bellach i chi wneud safiad pendant dros ddyfodol S4C a darlledu Cymraeg."

Bydd David Donovan o'r undeb BECTU, Dr Seimon Brooks a Danny Grehan o'r Gymdeithas yn cyflwyno'r proclamasiwn i Owen Smith AS ar ran Carwyn Jones ym mhencadlys Llafur Cymru yng Nghaerdydd.

Bydd Mair Rowlands (UMCB), Dylan Morgan ac Osian Jones o'r Gymdeithas yn cyflwyno'r proclamasiwn i swyddfa Ieuan Wyn Jones yn Llangefni.

A bydd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cyflwyno'r proclamasiwn i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams ei hun ac i swyddfa Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr yn Aberhonddu.

Dadleuon

Meddai Ms Williams: "Mae gwrthwynebiad cynyddol i'r toriadau enfawr i'n hunig sianel deledu Gymraeg a'i huno â'r BBC, ac mae hwn yn bwnc y mae pobl Cymru yn gwbl unedig arno.

"Mae rhaid i'r pleidiau sydd mewn llywodraeth yn Llundain wyrdroi eu penderfyniad i'n hanwybyddu ni yng Nghymru.

"Rydym yn disgwyl i'r pleidiau i gyd fynnu bod yr adolygiad llawn y galwon nhw amdano yn digwydd yn lle cynlluniau annoeth Llywodraeth Prydain."

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur eu bod yn pwyso am adolygiad llawn o'r modd mae S4C yn cael ei weinyddu a'u bod am gael rhywfaint o ymatebolrwydd i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd wedi datgan eu bod o blaid adolygiad "fel bod modd sicrhau annibyniaeth golygyddol S4C o fewn y trefniadau ariannol newydd".

Dywedodd Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol, eu bod yn falch o'r ffaith mai Llywodraeth Geidwadol wnaeth sefydlu S4C.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn cefnogi cynnal arolwg o ddarlledu Cymraeg er mwyn diogelu ac amddiffyn annibyniaeth S4C."

Yn ol llefarydd ar ran Plaid Cymru y nhw yw'r unig blaid sy'n "brwydro am S4C sy'n annibynnol ac yn gynaliadwy yn arainnol."

"Mae Plaid Cymru wedi ei hymrwymo i geisio datganoli darlledu er mwyn amddiffyn a datblygu S4C...."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


HEFYD
70 yn rali achub S4C
16 Ebr 11 |  Newyddion
S4C: Aros tan wedi'r etholiad
14 Ebr 11 |  Newyddion
S4C: Llafur yn addo adolygiad
08 Ebr 11 |  Newyddion
S4C: Protestio yn Llundain
30 Maw 11 |  Newyddion
S4C: Trafodaeth gan Arglwyddi
28 Maw 11 |  Newyddion
S4C: Protestwyr yn trafod 'r BBC
11 Maw 11 |  Newyddion
Lansio ymgyrch 'i achub S4C'
07 Maw 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific