British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Ebrill 2011, 05:55 GMT 06:55 UK
Tanwydd a iechyd yn mynnu sylw

Y Senedd
Bu ymgeiswyr o'r prif bleidiau yn dadlau am bris tanwydd a'r gwasanaeth iechyd

Yn ail ddadl etholiadol y BBC mae cynrychiolwyr y pleidiau wedi wynebu cwestiynau am brisiau tanwydd a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Clywodd yr ymgeiswyr fod cost tanwydd yn achosi caledi yng nghefn gwlad.

Roedd Vaughan Gething o'r Blaid Lafur yn beio'r cynnydd yng nghyfradd Treth Ar Werth, tra bod Elin Jones o Blaid Cymru yn addo mwy o fuddsoddiad mewn trafnidiaeth gyhoeddus.

Bu'r Democrat Rhyddfrydol Peter Black yn clodfori toriad yn y dreth ar danwydd gan lywodraeth San Steffan, wrth i Lisa Francis o'r Ceidwadwyr ymosod ar etifeddiaeth ariannol Llafur.

Dywedodd Ms Francis - sy'n ail ar restr ranbarthol y Ceidwadwyr yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru - wrth y gynulleidfa ym Machynlleth nos Lun fod angen cysylltiad gwell rhwng gwasanaethau trenau a bysiau.

Ychwanegodd fod penderfyniad y Canghellor George Osborne i dorri ceiniog y litr oddi ar y dreth ar danwydd, ac i ohirio cynnydd arall yn y dreth, wedi arbed tair ceiniog i fodurwyr.

Cefn gwlad

Dywedodd Mr Gething - ymgeisydd Llafur yn Ne Caerdydd a Phenarth: "Mae'n gwestiwn anodd ac wrth gwrs mae'r cyd-destun wedi ei osod gan chwyddiant sydd ar gynnydd, ac wrth gwrs y cynnydd mewn treth ar werth."

Dywedodd y byddai Llafur yn ymgyrchu dros gyflog teg ac yn cadw teithiau bws i'r anabl a phobl hŷn petai nhw'n ennill yr etholiad ar Fai 5.

Dywedodd Ms Jones - ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion - fod ardaloedd gwledig yn wynebu ergyd ddwbl gan fod cyflogau yn is na'r cyfartaledd a chostau byw mor uchel.

Mynnodd mai gwario ar drafnidiaeth gyhoeddus oedd yn gyfrifol am hanner gwariant y glymblaid Llafur/Plaid ar drafnidiaeth, ond bod Plaid Cymru am gynyddu hynny i 65%.

I'r Democratiaid Rhyddfrydol, dywedodd Mr Black - ymgeisydd ar restr ranbarthol ei blaid yng ngorllewin de Cymru - fod y canghellor yn llygad ei le i beidio â chodi'r dreth ar danwydd yn y gyllideb.

"Gall Llywodraeth y Cynulliad wneud pethau i gyd-fynd â'r hyn sy'n cael ei wneud yn San Steffan i helpu cymunedau gwledig fel yr un yr ydym ynddi heno," meddai.

Effaith newidiadau

Wrth ymateb i gwestiwn am effaith bosib newidiadau i'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr ar gleifion yng Nghymru, dywedodd Elin Jones y byddai'n hoffi gweld mwy o gleifion yn cael eu gwasanaethu gan Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Dywedodd Mr Black: "Mae gennym bryderon am wasanaethau dros y ffin yn Lloegr, ac mae angen i ni weithio gyda llywodraeth San Steffan yn nhermau'r ddarpariaeth honno."

Mynnodd Mr Gething y gallai Llafur fod yn falch o'u record ar iechyd, gan gynnwys amseroedd aros, ond y byddai ei blaid "yn hoffi gweld mwy o fuddsoddi".

Bu Ms Francis yn amddiffyn polisi'r Ceidwadwyr i glustnodi cyllideb iechyd Llywodraeth y Cynulliad er gwaethaf toriadau i wariant cyhoeddus yn ei gyfanrwydd.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific