British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Ebrill 2011, 12:23 GMT 13:23 UK
Yr economi: 'Yn fwy o bwnc llosg'

Adroddiad ar yr economi

Ers i'r dirwasgiad byd eang daro, mae sefyllfa'r economi wedi bod yn fwy o bwnc llosg nag erioed.

Yn dilyn toriadau i gyllideb y Cynulliad, mae pob plaid yn ymladd yr etholiad yn honi mai nhw sy'n gwybod orau sut i ddatrys problemau economaidd Cymru ar lai o arian.

Dadansoddiad Ellis Roberts

Pwy bynnag fydd yn llywodraethu wedi Mai 5, mi allan nhw ddisgwyl y bydd cynnal yr economi'n dipyn o her dros y pum mlynedd nesaf.

Gan fod dros un ymhob pedwar o bobol Cymru'n gweithio yn y sector gyhoeddus (e.e. ysgolion, ysbytai, cynghorau sir) mi allai toriadau yng nghyllideb y Cynulliad olygu y bydd rhaid gwneud penderfyniadau anodd iawn.

Mae torri cyfraddau busnes yn bwnc trafod yn ystod yr ymgyrch - ac yn sicr mae gan y Cynulliad y grym i wneud hynny - ond mae torri trethi'n golygu llai o arian i'w wario ar bethau eraill.

Yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, Cymru oedd yr unig un o genhedloedd y Deyrnas Gyfunol welodd gynnydd yn nifer y di-waith dros fisoedd y gaeaf - a'r cyfanswm bellach yn 126,000.

Ond mae'n rhaid cofio mai cyfyngedig ydy grymoedd y Cynulliad ym maes yr economi - does ganddyn nhw ddim rheolaeth dros y rhan fwyaf o drethi - ac allan nhw ddim gorfodi'r banciau masnachol i fod yn fwy hael wrth fenthyg chwaith.

Ond mae pob plaid yn cytuno bod gwella sgiliau pobol Cymru'n allweddol - ac mi fydd hynny wastad yn flaenoriaeth - waeth pwy fydd yn ffurfio'r llywodraeth nesaf.

Pan aeth Newyddion BBC Cymru i holi perchnogion busnes, fe ddywedon nhw mai'r pryder mwyaf oedd trethi busnes rhy uchel a diffyg swyddi i bobl ifanc.

Beth yw addewidion y pleidiau?

Llafur

  • Creu cronfa swyddi a hyfforddiant i bobl ifanc.
  • Ymestyn cyfleoedd am brentisiaethau.

Plaid Cymru

  • Creu cwmni Adeiladu dros Gymru i fuddsoddi mewn ysbytai, ysgolion, tai a thrafnidiaeth.
  • Creu Bonws Busnesau Bach er mwyn sicrhau benthyciadau i fusnesau bach.

Ceidwadwyr

  • Cael gwared ar drethi busnes i bob busnes bach.
  • Creu parthau menter i hyrwyddo adfywiad economaidd.

Democratiaid Rhyddfrydol

  • Cynnig £2,000 i gwmnïau i hyfforddi staff ifanc sydd wedi bod yn ddi-waith.
  • Sefydlu Rhaglen Arloesi i fuddsoddi yn isadeiledd Cymru i greu economi ffyniannus.

Am fwy o wybodaeth am bolisiau'r pleidiau, edrychwch yma .NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific