British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Ebrill 2011, 06:18 GMT 07:18 UK
Asiantaethau maethu'n chwilio am wragedd fferm

Dynes gyda merch
Dywed asiantaethau fod bywyd fferm yn rhoi 'heddwch' a 'sefydlogrwydd' i blant maeth

Mae asiantaethau maethu yn targedu gwragedd fferm i ddod yn rhieni maeth er mwyn mynd i'r afael â phrinder teuluoedd maethu yng Nghymru.

Dywedir fod nifer y teuluoedd maethu wedi cyrraedd "lefelau allweddol o isel", gyda'r angen am dros 750 o deuluoedd maethu ychwanegol yn ne a gorllewin Cymru yn unig.

Mae asiantaethau maethu yn cael eu hannog i recriwtio mwy o wragedd fferm, gan eu bod yn credu eu bod yn rhoi amgylchedd "heddychlon" i blant maeth ac yn eu tynnu oddi wrth "anrhefn" bywyd dinesig.

Ond mae cynghorau yn pwysleisio y byddan nhw yn parhau i dderbyn ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

'Diwedd hapus'

Mae Jackie, 61 oed, ac Alec, 62 oed, wedi maethu dros 40 o blant dros 20 mlynedd.

Ar hyn o bryd mae ganddyn nhw bedwar o blant, rhwng wyth ac 17 oed yn byw gyda nhw ar eu fferm 26 erw yn Llanbedr Pont Steffan.

Bydd gwasanaethau maethu yn chwilio am y teuluoedd ffermio hynny sy'n gallu rhoi cartref diogel, sefydlog a chadarn i blant
Llefarydd ar ran Rhwydwaith Maethu Cymru

"Rydyn ni wedi bod yn briod ers 43 mlynedd ac mae ganddon ni ddau o blant ein hunain, sy'n oedolion, a phump o wyrion," meddai Jackie.

"Pan adawodd ein plant y cartref, fe benderfynon ni faethu plant.

"Fe gymerodd hi ryw 18 mis i'n cais fynd drwodd. Yna un prynhawn fe ddaeth car acw a daeth dau fachgen bach allan yn hanner cysgu.

"Roedden nhw i fod i aros gyda ni am wythnos. Dair blynedd yn ddiweddarach roedden nhw'n dal yma ac roedd eu brawd bach wedi ymuno â ni hefyd.

"Yn y diwedd, fe aethon nhw i gyd yn ôl at eu mam, sy'n dangos fod yna ddiwedd hapus weithiau."

Cartref sefydlog

Dywedodd llefarydd ar ran Rhwydwaith Maethu Cymru fod yna "angen brys" am fwy o bobl i faethu ond ei bod yn hanfodol fod y sgiliau a'r rhinweddau iawn ganddyn nhw i edrych ar ôl plentyn rhywun arall.

"Bydd gwasanaethau maethu yn chwilio am y teuluoedd ffermio hynny sy'n gallu i roi cartref diogel, sefydlog a chadarn i blant ac sy'n ymroddedig i roi'r gofal gorau bosib.

"I rai plant, gallai byw ar fferm yn sicr roi amgylchedd bositif iddyn nhw tra nad ydyn nhw'n gallu byw gyda'u teulu eu hunain."

Mae bod yn y wlad yn arbennig o dda i blant sydd wedi dioddef trawma
Barrie Lewis, rheolwr recriwtio ar gyfer Pathway Care

Dywedodd Barrie Lewis, rheolwr recriwtio ar gyfer Pathway Care, asiantaeth annibynnol sy'n dod o hyd i leoliadau maethu i blant mewn awdurdodau lleol ar draws de a gorllewin Cymru, bod prinder mawr ar hyn o bryd o ystyried y nifer allai faethu.

"O bob 10 ymholiad rydyn ni'n tueddu i ddod o hyd i ryw un gofalwr addas.

"Mae gennym lawer o deuluoedd maethu yn gweithio ar ffermydd yng ngorllewin Cymru. Yn fras, tua 25.

"Mae'n tynnu plant oddi wrth anrhefn byw mewn cartrefi mawr, prysur, dryslyd ar stadau cyngor lle nad oes 'na gyfleoedd gwych ar eu cyfer.

"Ar fferm, maen nhw'n cael mwy o weithgareddau yn yr awyr agored, mwy o gysylltiad â bywyd gwledig.

"Mae hefyd yn dda gweld sut mae pobl eraill yn gwneud bywoliaeth drwy ffermio.

"Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw ddod allan o'r 'ras llygod' maen nhw ynddo. Lle arall fydden nhw'n gallu marchogaeth ceffyl, bwydo ŵyn bach a mynd ag anifeiliaid i'r farchnad?

"Mae bod yn y wlad yn arbennig o dda i blant sydd wedi dioddef trawma - mae'n rhoi tawelwch iddyn nhw a llawer mwy o sylw gan fod gwragedd fferm yn treulio mwy o amser gartref."HEFYD
Mudiad: 'Peidiwch gwahaniaethu'
31 Ion 11 |  Newyddion
Plant maeth: 'Gormod o symud'
21 Mai 10 |  Newyddion
Prinder gofalwyr maeth yng Nghymru
18 Ion 10 |  Newyddion
Maethu: Rhybudd am oedran
11 Mai 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific