British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 18 Ebrill 2011, 07:42 GMT 08:42 UK
Etholaethau diddorol 2011

Dadansoddiad o'r etholaethau mwyaf difyr.
Vaughan Roderick
Gohebydd Materion Cymreig BBC Cymru

Mae nifer yr etholaethau a allai fod yn gystadleuol eleni yn fwy nag erioed o'r blaen. Yn wir, mewn rhai ffyrdd, haws fyddai rhestru'r seddi anniddorol yn hytrach na'r rhai difyr.

Er mwyn i Lafur sicrhau mwyafrif mae angen iddi ddal y 26 o seddi sydd ganddi a chipio pump arall. Fe ddylai Blaenau Gwent ddychwelyd i'w dwylo yn sgil penderfyniad Trish Law, yr aelod annibynnol, i ymddeol.

Fe fydd Llafur hefyd yn targedu seddi y mae'r blaid wedi eu hennill o'r blaen mewn etholiadau cynulliad sef Gogledd Caerdydd, Gorllewin Clwyd, Llanelli, Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro a Phreseli Penfro.

Gallai ennill yn un o'r tair etholaeth orllewinol arwain at golli seddi rhestr. Yn ychwanegol felly, fe fydd Llafur yn troi ei golygon at Aberconwy (sedd wahanol iawn i Gonwy a enillwyd gan Lafur yn 2003), Canol Caerdydd, Ynys Môn ac Arfon.

Byw mewn gobaith mae Llafur mewn rhai o'r etholaethau hynny, gyda fawr o drefniadaeth ar lawr gwlad. Ond os ceir y fath ymchwydd i Lafur ag sy'n cael ei awgrymu gan rai o'r arolygon barn, mae'n bosib y gwelir ambell i ganlyniad annisgwyl ar Fai'r 5ed.

Brwydr dair ffordd

Nid Llafur yw'r unig blaid sy'n llygadu'r etholaethau uchod. Mae Aberconwy a Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro yn frwydrau tair ffordd rhwng Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr gyda dau aelod presennol o'r Cynulliad ac un cyn-aelod yn brwydro am y sedd ddeheuol.

Er mai ymladd brwydr amddiffynnol mae'r pleidiau eraill ar y cyfan, mae gan bob un ei thargedau.

Fe fydd y Ceidwadwyr yn ymladd yn galed i ailgyflawni'r gamp o rwygo Maldwyn o ddwylo'r Democratiaid Rhyddfrydol. Ni ellir diystyru eu gobeithion ym Mrycheiniog a Maesyfed chwaith. Gallai cipio Maldwyn a sedd Kirsty Williams, arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, fod yn brofiad chwerw-felys i'r blaid gan arwain at golli sedd restr Nick Bourne, ei harweinydd hithau.

Daeth y Ceidwadwyr o fewn dim i gipio Dyffryn Clwyd a Bro Morgannwg yn 2007. Er bod y blaid yn mynnu y gall eu hennill y tro hwn, mae'n bosib mai siarad gwag yw hynny o gofio'r cyd-destun gwleidyddol.

Os unrhyw beth, mae'r cyd-destun hwnnw hyd yn oed yn waeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Dim ond un sedd sydd wedi ei thargedi gan y blaid mewn gwirionedd, sef Ceredigion. Mae'r sedd honno wedi profi yn y gorffennol y gall hi ymddwyn mewn ffordd sy'n groes i'r graen ac yn anodd proffwydo. Serch hynny fe fyddai hi'n dipyn o sioc pe bai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gallu efelychu eu camp yn yr Etholiad Cyffredinol y tro hwn.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific