British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 14 Ebrill 2011, 16:15 GMT 17:15 UK
Llywydd yn aildanio ffrae cyfri' pleidleisiau

Lord Dafydd Elis Thomas
Dywed yr Arglwydd Elis-Thomas fod etholwyr yn disgwyl cael y canlyniadau dros nos

Mae Llywydd y Cynulliad wedi aildanio'r ffrae am gyfri' pleidleisiau'r etholiad drwy gyhuddo swyddogion y gogledd a'r Comisiwn Etholiadol o "fethu â gweithredu er budd etholwyr".

Mewn llythyr at bennaeth y Comisiwn yng Nghymru, Kay Jenkins, dywedodd Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas y dylid ailystyried ar frys y penderfyniad i beidio â chyfri pleidleisiau rhanbarth gogledd Cymru yn Etholiad y Cynulliad ar Fai 5 tan 9am fore Gwener.

Mae'r pedair rhanbarth arall wedi dweud y byddan nhw'n dechrau cyfri' cyn gynted ag y bydd y gorsafoedd pleidleisio yn cau am 10pm nos Iau, Mai 5.

Ond mae Swyddog Etholiadol Rhanbarthol Gogledd Cymru, Mohammed Mehmet, yn dweud ei fod wedi gwneud y penderfyniad oherwydd y bydd yr un swyddogion hefyd yn cyfri' pleidleisiau'r refferendwm ar y bleidlais amgen a fydd yn dechrau am 4pm ar Fai 6.

Yn ôl y Comisiwn Etholiadol mae amseru'r cyfri' yn fater i'r swyddogion etholiadol.

'Dim ymgynghori'

Mae 13 o 60 o seddi'r Cynulliad yn rhanbarth gogledd Cymru, sy'n golygu na fydd modd gwybod beth yw canlyniad yr etholiad tan brynhawn dydd Gwener, Mai 6.

Mae'r Comisiwn a swyddogion etholiadol gogledd Cymru wedi dewis ymddwyn ac ymdrin â'r etholiad fel 'mater preifat, lleol'
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas

Dywedodd Yr Arglwydd Elis-Thomas fod adolygiad y Comisiwn o etholiadau 2007 wedi dweud y dylai amseru'r cyfrif ddigwydd "mor gynnar â phosib".

Yn ei lythyr, mae'n dweud nad yw'r Comisiwn wedi ymgynghori gydag o fel Llywydd na'r Cynulliad am y mater.

Dywed hefyd nad oes ymgynghori wedi bod gyda'r cyfryngau ac y bydd darlledwyr "yn wynebu costau ychwanegol sylweddol er mwyn darlledu dros yr oriau ychwanegol" oherwydd y penderfyniad i gyfri' yn ystod dydd Gwener yn rhanbarth gogledd Cymru.

"Yn anffodus, mae'r Comisiwn a swyddogion etholiadol gogledd Cymru wedi dewis ymddwyn ac ymdrin â'r etholiad fel 'mater preifat, lleol'," meddai.

"A thrwy wneud hynny, wedi methu â gweithredu er budd etholwyr a fydd eisiau gwybod canlyniad yr etholiad mor fuan ag y mae'n gorfforol ymarferol ar ôl i'r gorsafoedd gau."

Mae'n gofyn i'r Comisiwn a Swyddog Cyfri' Rhanbarthol Gogledd Cymru, Mohammad Mehmet, ailystyried "fel mater o frys."

'Peryglu'

Mae swyddogion yn wynebu'r dasg o gyfri' tri phapur pleidleisio gwahanol ar Fai 5 sef etholaethau unigol, seddi rhanbarthol a phapurau'r refferendwm ar newid trefn bleidleisio yn y DU.

Dechrau'r wythnos dywedodd Dr Mehmet, sy'n Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, y byddai disgwyl i'r un swyddogion cyfri' ddod nôl i gyfri' pleidleisiau'r refferendwm fydd yn dechrau am 4pm ddydd Gwener ar ôl cyfri' pleidleisiau etholiad y Cynulliad drwy'r nos.

Dywedodd y byddai newid yr amserlen ar gyfer y cyfri' "yn golygu risg sylweddol".

Ychwanegodd ei fod wedi ymgynghori â'r Comisiwn Etholiadol ac iddo gael cadarnhad fod trefniadau cyfri'r gogledd yn "ddiogel".

Papurau pleidleisio
Bydd swyddogion yng Nghymru yn cyfrif tri phapur pleidleisio ar Fai 5 a 6

Wedi ymgynghori ynglŷn ag amseru'r bleidlais amgen i Lywodraeth y DU - ac argymell y dylid cyfri' pleidlais etholiad y Cynulliad yn gyntaf - dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Etholiadol nad oedd mewn sefyllfa i ymgynghori ynglŷn ag amseru penodol yn etholiad y Cynulliad.

"Mae amseru'r cyfri' yn fater i'r Swyddogion Etholiadol yn unig a'u cyfrifoldeb nhw ydy ymgynghori ar y mater a chyhoeddi penderfyniad mewn modd amserol.

"Yn wir, rydyn ni'n deall fod Swyddogion Etholiadol yng ngogledd Cymru wedi gofyn am farn pleidiau gwleidyddol y rhanbarth ynglŷn ag amseru."

Dywedodd hefyd bod eu hadroddiad ar etholiadau i Gynulliad Cymru yn 2007 yn argymell fod "cyhoeddiadau cyhoeddus ynglŷn ag amseru cyfrifiadau etholiadau'r Cynulliad i'r dyfodol yn cael eu gwneud mor gynnar â phosib yn nhrefn cynllunio etholiadau Swyddogion Etholiadol".

Ychwanegodd y byddan nhw'n ystyried pa argymhellion ynglŷn ag amseru fydd angen eu gwneud fel rhan o'u hadroddiad ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific