British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 14 Ebrill 2011, 11:41 GMT 12:41 UK
Atal staff rhag siarad yr iaith

Gwesty Carreg Mn
Mae Gwesty Carreg Mn yn agos i'r A55 ger Llanfairpwll

Mae perchnogion gwesty ar Ynys Môn wedi gyrru llythyr at eu staff yn eu gwahardd rhag siarad Cymraeg yn y gegin.

Dywedodd y rheolwraig, Ruth Hogan, mai mater o iechyd a diogelwch oedd hyn, ac nad oedd gan y gwesty broblem gyda'r iaith Gymraeg.

Mae mwyafrif staff y gwesty yn medru'r Gymraeg, ond mae tri - gan gynnwys y prif gogydd - yn ddi-Gymraeg.

Gan mai'r prif gogydd sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch yn y gegin, mae'r llythyr yn gorchymyn fod rhaid i sgyrsiau sy'n digwydd yn ei bresenoldeb fod yn Saesneg yn unig.

Mae tua 25 o bobl yn gweithio yn y gwesty.

'Dim problem'

Dywedodd Ms Hogan: "Does dim problem o gwbl gan y gwesty gyda'r iaith Gymraeg yn y gwesty.

"Yn wir rydym yn annog pobl i siarad Cymraeg yn y gwesty, a does dim rhagfarn yn erbyn y Gymraeg na'r Saesneg yma.

"Dim ond mater o safonau diogelwch yw hyn."

Dywedodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg nad oedden nhw wedi gweld y llythyr, ond eu bod wedi siarad gydag un person oedd wedi cwyno am y sefyllfa.

'Siom fawr'

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd: "Gyda mwy na 60% o bobl yr ynys yn siarad Cymraeg, ffigwr sy'n codi i 87% mewn ambell i gymuned, mae Môn yn un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg.

"Mae'n sioc ac yn siom fawr i ni, felly, glywed bod cyflogwr yn yr ardal yn arfer agwedd mor sarhaus tuag at yr iaith.

"Fe all hwn fod yn fater i'w gyfeirio at y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

"O dan y ddeddfwriaeth bresennol, nid yw pwerau Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ymestyn i achosion fel hyn; ond mae'n enghraifft glir pam fod cymal i warchod rhyddid gweithwyr i siarad Cymraeg yn y gweithle wedi ei gynnwys yn y ddeddfwriaeth iaith newydd a ddaw i rym y flwyddyn nesaf."

Ychwanegodd y Bwrdd eu bod yn bwriadu ysgrifennu at westy Carreg Môn i fynegi eu hanfodlonrwydd ac i geisio trefnu cyfarfod i drafod y mater ymhellach.

Dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, eu bod yn condemnio polisi'r gwesty.

"Mae gwrthod yr hawl i staff siarad Cymraeg yn rhywbeth na ellir ei oddef ac yn mynd yn gwbl groes i'r hawliau dynol mwyaf sylfaenol," meddai.

"Os yw'r Gymraeg i oroesi yn yr unfed ganrif ar hugain mae'n rhaid sicrhau fod gan bawb yr hawl i'w defnyddio yn y gweithle."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific