British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Ebrill 2011, 14:58 GMT 15:58 UK
Ceidwadwyr am weld 50% yn siarad Cymraeg erbyn 2051

Clawr maniffesto'r Ceidwadwyr
Mae'r blaid am weld newid rheolaeth ym Mae Caerdydd

Mae'r Ceidwadwyr yn disgrifio'u maniffesto fel "rhaglen lywodraethol uchelgeisiol" i "adeiladu cenedl."

Roedd Nick Bourne, arweinydd y blaid yn y Cynulliad, a Cheryl Gillan yr Ysgrifennydd Gwladol yn lansio'r maniffesto 'Llais Newydd i Gymru' yn Venue Cymru, Llandudno brynhawn Gwener.

Dywedodd Mr Bourne y byddai ei blaid yn barod i glymbleidio â'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru wedi'r etholiad.

Ychwanegodd bod rhai meysydd yn y maniffesto "sydd efallai yn mynd â ni i ffwrdd o le'r ydyn ni'n gyfforddus" a bod diogelu annibynniaeth S4C o ran strwythur a chyllido yn bwysig.

"Rydym ni'n amlinellu beth fyddai blaenoriaethau rhaglen lywodraethol y Ceidwadwyr am bedair blynedd," meddai David Melding, awdur y maniffesto.

'Cynghreiriaid'

Dywedodd "na all democratiaeth yng Nghymru fod yn gyflawn heb ddewis amgen i Lafur" a bod y maniffesto yn llawn polisïau allai blesio cynghreiriaid posibl ar ôl yr etholiad.

ADDEWIDION Y CEIDWADWYR
Gwarchod y gwasanaeth iechyd am y pedair blynedd nesaf
Buddsoddi mewn addysg i roi mwy o rym i athrawon, rhieni a llywodraethwyr
Diddymu trethi busnes i fusnesau bach
Cyflwyno cerdyn buddion y lluoedd arfog
Creu 'llain las' i atal datblygu ar dir sydd mewn perygl o lifogydd
Dileu tlodi plant erbyn 2020
Gwarchod pasys bws am ddim a phresgripsiynau am ddim i'r henoed
Hybu'r Gymraeg gyda marc siarter i fusnesau sy'n hyrwyddo defnydd ohoni

"Rydym ni'n ffyddiog bod pobl eisiau gweld dewis arall - rhyw gyfuniad o Blaid Cymru a ni," meddai.

"Mae llawer yn y maniffesto sy'n dweud wrth Blaid Cymru bod llawer o adeiladu cenedl yn gallu cael ei wneud mewn partneriaeth."

O ran yr iaith, mae'r Ceidwadwyr yn gobeithio bydd miliwn o Gymry'n siaradwyr Cymraeg erbyn 2031 a 1.5 miliwn - hanner y boblogaeth - yn siaradwyr Cymraeg erbyn 2051.

"Beth yw Cymru ddwyieithog?" meddai Mr Melding.

"Dylai'r mwyafrif o bobl Cymru gael rhywfaint o allu yn y Gymraeg.

"Rhaid i ni osod targedau mwy uchelgeisiol, mae eisiau cynllun adfer yr iaith Gymraeg - fel bod parhad yr iaith yn sicr, ei bod yn dod yn iaith gyffredin i bawb ac yna'n iaith gymunedol.

"Mae'n rhywbeth mawr i'r genedl."

Polisïau eraill allai apelio at Blaid Cymru yw gwneud S4C yn atebol i'r Cynulliad a San Steffan gyda'i gilydd ac y dylai'r Cynulliad gael rôl yn y ffordd mae'r sianel yn cael ei weithredu, ac mae hefyd addewid i edrych eto ar y ffordd mae Cymru'n cael ei ariannu - "rhyw fath o Holtham+."

Dywedodd Mr Melding bod angen ystyried pwerau trethi i'r Cynulliad - "Mae cwestiwn yn codi o ran atebolrwydd."

'Prifysgolion ar lwyfan y byd'

Polisi allai fod yn faen tramgwydd yw'r ymrwymiad i ddilyn San Steffan o ran ffioedd myfyrwyr.

"Fyddem ni ddim yn parhau gyda'r grant," meddai Mr Melding.

Ar hyn o bryd, fydd ffioedd myfyrwyr o Gymru ddim yn codi i hyd at £9,000 y flwyddyn yn 2012 fel y byddan nhw'n Lloegr, mae'r Llywodraeth yn talu'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd presennol.

"Rhaid i bobl ystyried beth yw'r ateb gorau, mae angen i fyfyrwyr fod yn rhan o'r penderfyniad yma," meddai Mr Melding.

Dywedodd bod y Ceidwadwyr yn awyddus i bawb sy'n dymuno cael addysg brifysgol i wneud hynny, cyhyd â'u bod yn gymwys.

Maen nhw eisiau i Brifysgol Caerdydd fod yn y 50 prifysgol gorau yn y byd, a'r mwyafrif o brifysgolion Cymru fod yn y 200 gorau.

"Rydym ni eisiau gosod safonau uchelgeisiol," meddai Mr Melding.

"Rhaid i'n prifysgolion ni fod ar lwyfan y byd.

"Mae angen i fyfyrwyr gymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu haddysg.

"Rydyn ni eisiau rhoi'r cyfle iddyn nhw i astudio mewn prifysgolion sy'n cael eu hedmygu'n rhyngwladol."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific