British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 14 Ebrill 2011, 05:43 GMT 06:43 UK
Cwestiynu dyfodol Maes Awyr Caerdydd

Maes Awyr Caerdydd
Fe wnaeth nifer y teithwyr ostwng yn 2010 14%

Mae cwestiynau wedi codi ynglŷn â dyfodol tymor hir Maes Awyr Caerdydd ar ôl i gwmni awyrennau gadarnhau na fyddan nhw'n parhau i ddefnyddio'r maes awyr ar ôl yr haf.

Dywedodd y mudiad lobio Rhwydwaith Awyr Cymru bod y maes awyr ar y trywydd i leihau ac i fod yn faes awyr rhanbarthol bach fel Newquay yng Nghernyw.

Dydd Mercher daeth cadarnhad gan gwmni bmibaby eu bod am roi'r gorau i hedfan o Gaerdydd yn yr hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran y maes awyr eu bod yn edrych ymlaen at wneud cysylltiadau gyda chwmnïau hedfan eraill.

'Trafodaethau'

Mae Peter Phillips, Cadeirydd Rhwydwaith Awyr Cymru a chyn bennaeth marchnata a chyfathrebu'r maes awyr, yn dweud bod y maes awyr yn agosáu at statws maes awyr Bournemouth o ran nifer y teithwyr ac ar y ffordd i ymdebygu i Newquay.

"Fe ddylai hwn fod yn faes awyr prif ddinas - tebyg i Gaeredin a Belffast," meddai.

Eglurodd bod rhaid i'r maes awyr gynnal trafodaethau gyda'r diwydiant twristiaeth a'r gymuned fusnes a chystadlu yn erbyn meysydd awyr fel Bryste.

Awyren bmibaby
Mae'r cwmni yn gadael maes awyr Manceinion hefyd

Dywedodd David Rosser, cyfarwyddwr CBI Wales, bod cyhoeddiad bmibaby yn "ergyd gwirioneddol" i'r maes awyr ac i'r teithwyr yn ne Cymru.

"Mae'n bwysig eu bod yn sicrhau cwmnïau eraill i weithredu oddi yno.

"Dwi'n meddwl bod angen ymdrech gan lywodraeth y cynulliad i'w helpu i ddenu cwmnïau newydd a theithiau newydd yma.

"Mae angen cysylltiad awyr rhyngwladol o dde Cymru."

Mae bmibaby yn cyflogi 69 o weithwyr yng Nghaerdydd.

Maen nhw'n dweud mai'r hinsawdd economaidd sydd i'w gyfri am eu penderfyniad gan ychwanegu y byddan nhw'n canolbwyntio ar y meysydd awyr llwyddiannus.

'Troi cefn'

Fe fydd y cwmni hefyd yn dod â'u gwasanaeth o faes awyr Manceinion i ben hefyd.

Maen nhw wedi bod yng Nghaerdydd ers gaeaf 2002.

Dywedodd llefarydd ar ran y maes awyr eu bod yn siomedig gyda'r cyhoeddiad ond nad oedd yn eu synnu.

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Maes Awyr, Patrick Duffy, nad oedd y cwmni yn troi cefn ar Gymru ond eu bod yn hytrach yn mynd yn llai a llai bob blwyddyn.

"Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi ei ragweld ers tair neu bedair blynedd ac rydym wedi bod yn ystyried sut le fyddai yma hebddyn nhw."

Y llynedd fe wnaeth nifer y teithwyr oedd yn defnyddio'r maes awyr ostwng 14% o 1.6 miliwn yn 2009 i 1.4 miliwn.

Cwmni bmibaby oedd yn cael y bai yn bennaf am hyn ar ôl iddyn nhw gwtogi nifer y gwasanaethau o'r brifddinas.

Dywedodd Yr Athro Stuart Cole o Brifysgol Morgannwg, y gallai'r maes awyr ddefnyddio'r datblygiad diweddar i ddenu cwmnïau eraill.

Flybe

"Dros y blynyddoedd maen nhw wedi wynebu'r da a'r drwg.

"Ydy, mae'r cyhoeddiad yma yn lleihau'r dewis i deithwyr o Gaerdydd ond mae 'na gwmnïau eraill all gymryd eu lle.

"Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno gwasanaeth bws newydd i'r maes awyr ac yn gwella'r cysylltiadau rheilffordd gan wneud y maes awyr yn llawer mwy deniadol na Bryste."

Fe wnaeth cwmni Flybe gadarnhau eu bod am aros yng Nghaerdydd.

"Rydym wedi ymrwymo 100% i Faes Awyr Caerdydd ac fe fyddwn ni'n darparu mwy o wasanaethau lle bo angen," meddai'r prif swyddog masnachol, Mike Rutter.

"Rydym wedi bod mewn trafodaethau gyda rheolwyr y maes awyr ynglŷn â llenwi'r bwlch petai bmibaby yn penderfynu gadael."HEFYD
Cwmni'n gadael maes awyr
13 Ebr 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific