British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 14 Ebrill 2011, 11:03 GMT 12:03 UK
Llafur: 'Gobaith at y dyfodol'

Clawr maniffesto Llafur
Mae Llafur yn lansio'i maniffesto yn y Barri

Mae dyfodol disglair i Gymru gyda Llafur, yn ôl eu harweinydd, Carwyn Jones, wrth lansio maniffesto'r blaid fore Iau.

Dywedodd fod y maniffesto'n ddogfen "sylweddol iawn â rhaglen ddifrifol ar gyfer y pum mlynedd nesaf".

Mae'n 100 tudalen o hyd, yn cynnwys 12 pennod a 400 o "bwyntiau gweithredu".

Yng nghwmni ymgeiswyr Llafur o bob rhan o Gymru, roedd Mr Jones a Peter Hain, Ysgrifennydd Gwladol yr wrthblaid, yng Nghanolfan Ryngwladol Awyrofod ICAT ym Mro Morgannwg yn pwysleisio ymrwymiad Llafur i osgoi cael "cenhedlaeth goll" - a chefnogi swyddi a sgiliau yng Nghymru.

PUM ADDEWID LLAFUR
Mwy o gyfleoedd i bobl ifanc gael prentisiaeth a chyfleoedd hyfforddi;
Cyfle i weld meddygon teulu gyda'r nos ac ar ddydd Sadwrn;
Mwy o gyllid i ysgolion;
500 yn fwy o heddweision cymunedol i greu cymunedau mwy diogel;
Dyblu nifer y plant sy'n manteisio ar ofal plant am ddim ac ymweliadau iechyd

'Uchelgais'

"Os ydych chi eisiau gobaith i'r dyfodol, os ydych chi eisiau uchelgais i Gymru, os ydych chi eisiau rhaglen fanwl o lywodraethu, pleidleisiwch i Lafur ar Fai 5," meddai Mr Jones.

"Gadewch i ni fod yn uchelgeisiol, gadewch i ni sicrhau bod dyfodol disglair gan Gymru."

Dywedodd mai hwn oedd y maniffesto mwyaf manwl y mae Llafur erioed wedi ei lunio.

"Mae ein haddewidion wedi eu costio ac yn llawn syniadau newydd - i bob pwrpas mae'n rhaglen ddeddfwriaethol lawn," meddai.

Neges Llafur yw bod 10 mlynedd gyntaf datganoli wedi bod ynglŷn â sefydlu'r Cynulliad a bod y 10 mlynedd nesaf am beth all datganoli ei gyflawni.

Gwrthododd Mr Jones yr honiad fod Llafur yn ei 12 mlynedd gyntaf wedi methu â chyflawni.

"Rydyn ni wedi cyflawni, beth rydw i eisiau nawr yw cael mandad fy hunan (i lywodraethu)," meddai.

Hwn yw etholiad cyntaf Mr Jones fel arweinydd Llafur.

'Llywodraeth gyfan'

Mae Llafur yn addo comisiwn tebyg i Gomisiwn Holtham - fu'n edrych ar y drefn o ariannu Cymru - fydd yn edrych yn fanwl ar sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu gweithredu.

Fe fydd uned gyflawni gan y Prif Weinidog er mwyn sicrhau agwedd "llywodraeth gyfan" tuag at wella gwasanaethau cyhoeddus.

Bwriad Llafur hefyd yw bod gan y Prif Weinidog reolaeth uniongyrchol dros rai meysydd polisi, gan gynnwys egni.

Syniad arall yw adolygu'r ffordd mae'r gwasanaeth sifil yng Nghymru'n gweithio, gyda'r awgrym i greu coleg hyfforddi arbennig i weision sifil fydd yn debyg i drefn gyffelyb yn Ffrainc -yr Ecole National d'Administration.

Gofal cymdeithasol

Mae Llafur yn bwriadu defnyddio'r pwerau newydd wedi refferendwm mis Mawrth eleni i ddeddfu ym maes gofal cymdeithasol a chreu sefydliad fydd yn edrych ar ddatblygu cynaliadwy.

Byddai Llafur yn cadw ac yn ailwampio Llais Defnyddwyr Cymru - sy'n cael ei ddiddymu yn Lloegr.

Gan fod masnachfraint rheilffordd Cymru a'r Gororau i fod i gael ei hadnewyddu yn 2018, fe fydd Llafur yn ystyried a oes modd troi'r cwmni yn gwmni-nid-er-elw tebyg i gwmni Glas Cymru.

Fe fyddai Llafur yn parhau i bwyso am gyllideb deg i Gymru ond ddim am yr hawl i amrywio pwerau treth incwm.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific