British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Ebrill 2011, 06:39 GMT 07:39 UK
Busnesau: 'Prinder sgiliau'

Gweithiwr
Mae busnesau bach yn cyfrif am dros hanner cyflogwyr CYmru

Mae busnesau wedi galw ar lywodraeth nesaf y Cynulliad i roi hwb i gyflogaeth trwy dorri biwrocratiaeth a rhoi mwy o bwyslais ar brentisiaethau.

Mae busnesau bach a chanolig yn honni eu bod yn colli cytundebau oherwydd prinder sgiliau.

Dywedodd dyn busnes o Abertawe, Bill Ledwood, y gallai ei gwmni Unit Superheating Engineering, sy'n cyflogi 80, gyflogi 20 yn fwy o weithwyr gyda sgiliau, pe gellid dod o hyd iddynt.

'Prentisiaethau'

"Mae 'na broblem fawr yma," meddai Simon Evans ar ran y Ffederasiwn Busnesau Bach.

"Mae'r rhan fwyaf o fusnesau bach a chanolig yn ceisio cyflogi mwy o bobl â sgiliau ond mae llu o bethe yn eu rhwystro.

"Mae angen i lywodraeth nesaf y Cynulliad wneud popeth posib i roi hwb i gyflogaeth trwy gynlluniau profiad gwaith a rhoi mwy o bwyslais ar brentisiaethau."

Galwodd Mr Evans am adolygiad o'r rheolau yn ymwneud â chyflogi gweithwyr, fel iechyd a diogelwch, cynllun Talu Wrth Ennill, treth ac yswiriant gwladol.

Ymgeiswyr

Fe wnaeth BBC Cymru ofyn i ymgeiswyr o restr ranbarthol y de orllewin o'r pedair prif blaid yn etholiadau'r cynulliad sut y bydden nhw'n mynd i'r afael â phrinder sgiliau.

Dywedodd Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol:"Rydym yn cynnig grant hyfforddi gwerth £2,000 felly pan fydd cwmni yn cyflogi rhywun newydd neu brentis newydd maen nhw'n cael grant £2,000 i'w helpu i hyfforddi'r person hwnnw.

"Rydym am rewi Ardrethi Busnes, a fyddai'n helpu nifer o fusnesau o ran eu costau a helpu eu cynllunio hir dymor".

Dywedodd Alana Davies ar ran y Blaid Lafur: "Bydd y rhaglen adnewyddu economaidd yn canolbwyntio ar sicrhau bod yr amgylchiadau yn gywir er mwyn i fusnesau Cymreig i lwyddo.

"Mae Llafur yng Nghymru wedi gwneud llawer i hybu sgiliau, o'r Lwfansau Cynhaliaeth Addysg i warchod myfyrwyr rhag y costau uwch yn addysg uwch, grantiau dysgu'r cynulliad ac ati, ac rydym wedi ymrwymo i greu 4,000 o brentisiaethau ychwanegol".

Dywedodd Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae strategaeth gweithgynhyrchu yn un peth y byddai llywodraeth o dan ein harweinyddiaeth yn ei chyflwyno.

"Ledled y DU bydd 100,000 o lefydd profiad gwaith yn cael eu creu, a bydd 10,000 o brentisiaethau lefel uwch yn cael eu creu ym Mhrydain hefyd".

Dywedodd Bethan Jenkins ar ran Plaid Cymru: "Fel plaid rydym yn angerddol am ddatblygu sgiliau yn ein cymunedau lleol.

"Hoffwn weld y llywodraeth a chwmnïau yn mynd i mewn i ardaloedd lle mae pobol yn hawlio budd-daliadau, er enghraifft, lle mae angen sgiliau newydd a lle mae pobol yn chwilio am waith, a throsglwyddo'r sgiliau hynny mewn ffordd bositif i mewn i swyddi gweithgynhyrchu yn yr ardal leol".HEFYD
Cytundeb £4m i gwmni bach
13 Ion 11 |  Newyddion
Gwobrwyo cynllun busnesau
17 Awst 10 |  Newyddion
Mwy o gymorth i fusnesau bach
08 Hyd 10 |  Newyddion
Busnesau: Angen mwy o wybodaeth
28 Medi 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific