British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 16 Ebrill 2011, 10:04 GMT 11:04 UK
Cynnal gwyl gynta o'i math

Y dorf ym Mardi Gras Caerdydd
Mae Mardi Gras Gogledd Cymru yn para am dridiau

Mae Gŵyl Mardi Gras gynta'r gogledd ar gyfer pobl hoyw, lesbiaid, pobl ddeurywiol a thrawsrywiol yn cael ei chynnal.

Fe fydd yr ŵyl ym Mona, Ynys Môn, sy'n cynnwys cerddoriaeth, perfformwyr stryd a stondinau chrefft, yn dod i ben nos Sul.

Mae nifer o aelodau Christian Voice wedi bod yn picedu ac wedi dweud na ddylai'r digwyddiad gael ei gynnal.

Ond mae'r trefnwyr wedi dweud mai un o amcanion y Mardi Gras yw "dangos nad yw pobl hoyw, lesbiaid, pobl ddeurywiol a thrawsrywiol yn ynysig".

Dywedodd Keith Parry o'r elusen iechyd rhywiol, Mesmac Gogledd Cymru, fod y gymuned hoyw wedi bod yn aros yn eiddgar amdani.

"Mi ddaru ni benderfynu ar ôl 13 blynedd o waith mai hwn oedd yr amser iawn i gynnal digwyddiad fel hwn - ac Ynys Môn yw'r lleoliad gorau.

Diva Fever

Un o'r amcanion, meddai, yw delio â homoffobia.

"Yn sicr, mi fydd yn dangos i bobl hoyw, lesbiaid, pobl ddeurywiol a thrawsrywiol nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

"Mae yna filoedd ohonon ni yn y gogledd."

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at weld Diva Fever o raglen yr X Factor yn perfformio ar un o ddwy lwyfan yr ŵyl.

"Mae croeso i bawb wisgo i fyny mewn drag neu wisg ffansi. Mi fydd yna bethau fel rasys teircoes brynhawn Sadwrn - dim ond cyfle i gael ychydig o hwyl.

"Mi fydd yna hefyd le i ymlacio, a Chymorth Cristnogol yn dangos ffilmiau am eu gwaith gyda phobl efo AIDS yn Affrica a Phrydain."

Diva Fever
Bydd y Mardi Gras yn cychwyn yn swyddogol am un or gloch ar y dydd Sadwrn

Dywedodd Emma Chantelle Bailey o Fona sy'n rhedeg TForm, gwefan ar gyfer pobl drawsrywiol ei bod hi'n edrych ymlaen.

"Dwi'n teimlo'n gyffrous fod y gogledd yn cynnal digwyddiad fel hwn ar safle Sioe Môn," meddai.

"Heblaw am ychydig o lefydd gwych fel tafarn y Three Crowns ym Mangor, nid oes yna lawer i'n cymuned ni yng ngogledd Cymru.

'Camddeall'

"Dwi'n adnabod llawer o bobl fydd yn edrych ymlaen at ddathlu pwy ydyn nhw - a dangos i eraill eu bod yn haeddu'r un hawliau â phawb arall yn y gymuned.

"Hyd yn oed heddiw, ac yn enwedig mewn cymunedau gwledig, mae pobl yn camddeall materion yn ymwneud a phobl hoyw, lesbiaid, pobl ddeurywiol a thrawsrywiol.

"Mae'r ŵyl yn agored i bawb, wrth gwrs, ond mae hefyd yn ffordd wych o agor llygaid y cyhoedd a chael gwared ar unrhyw rwystrau cymdeithasol."

Dywedodd Keith Parry eu bod wrthi'n cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesa ac yn gobeithio denu nawdd er mwyn gallu cynnig tocynnau am ddim.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific