British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2011, 13:00 GMT 14:00 UK
'Ni fydd yn dwyn y maen i'r wal'

Clawr maniffesto Plaid Cymru
Mae Plaid Cymru'n lansio'u maniffesto ddydd Mawrth

'Ni yw'r rhai fydd yn dwyn y maen i'r wal' - dyna neges Plaid Cymru wrth lansio eu maniffesto yn yr Atrium yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Wrth osod eu rhaglen lywodraethol gerbron yr etholwyr, mae Plaid Cymru'n erfyn ar bobl i beidio â phleidleisio i Lafur a rhoi cyfle i Blaid Cymru "drawsnewid Cymru."

Maen nhw'n addo "meddwl yn greadigol" am sut i fynd i'r afael â phroblemau economaidd, addysgol ac iechyd Cymru.

Mae'r blaid yn ymgyrchu am y tro cyntaf yn amddiffyn record lywodraethol, wedi pedair blynedd mewn clymblaid a Llafur.

Ond bu Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru, yn beirniadu Llafur am greu "diwylliant o esgusodion" a mynnu nad oes gan Lafur uchelgais.

'Trawsnewid'

Mynnodd Mr Jones a'i gyd-bleidwyr bod syniadau ganddyn nhw i weithredu er lles Cymru ar waethaf cyfyngiadau cyllidebol y pedwerydd Cynulliad.

Dywedodd bod Plaid Cymru "wedi dangos bod meddwl mewn ffordd newydd wir yn gallu gwneud gwahaniaeth.

"Ond rydym ni eisiau gwneud mwy. "Mae ar Gymru angen arweiniad Plaid i drawsnewid ein gwasanaethau cyhoeddus, nid dim ond ei rheoli nhw."

Addewidion Plaid Cymru

Adeiladu llywodraeth Gymreig gryfach, fwy effeithlon ac effeithiol;

Creu swyddi ac amgylchedd busnes cryfach a gwytnach;

Codi safonau mewn addysg a gwella lles ac ansawdd bywyd dinasyddion;

Meddyg a deintydd pan fo'u hangen;


Gwell mynediad at dai fforddiadwy o safon;


Ymdrin â'r pwysau sy'n wynebu ein hinsawdd a'n hamgylchedd naturiol;

Dathlu a hybu diwylliant Cymru;

Cysylltu Cymru - mwy o gyswllt band llydan ar draws Cymru, mwy o WiFi ar drafnidiaeth gyhoeddus; trydanu'r rheilffyrdd yn y Cymoedd a gogledd Cymru


Maen nhw'n dweud bod yr egwyddor tu ôl i'r ymadrodd "dwyn y maen i'r wal" yn rhan o weledigaeth Plaid Cymru ar gyfer llywodraethu Cymru.

Wrth lansio'r maniffesto, dywedodd Cyfarwyddwraig Polisi'r blaid ac ymgeisydd yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro, Nerys Evans, mai dim ond Plaid Cymru oedd â gweledigaeth ar gyfer Cymru.

'beiddgar, ymarferol, fforddiadwy'

"Mae Plaid Cymru eisiau i'r etholiad hwn fod yn frwydr syniadau am weledigaeth am greu Cymru gref, hyderus a ffyniannus," meddai.

"Allwn ni ddim fforddio pum mlynedd arall o fethiant a diffyg uchelgais Llafur.

"Wedi ymgynghoriad a barodd dros flwyddyn ac sydd wedi cynnwys cannoedd o bobl, rydym yn cyhoeddi maniffesto sydd, yn ein barn ni, yn cyrraedd y nod.

"Mae'n feiddgar, mae'n ymarferol, yn fforddiadwy, ac o'i weithredu, gall arwain ar drawsnewid ein heconomi a rhai o'n gwasanaethau cyhoeddus allweddol."

Pwysleisiodd y blaid eto'i syniadau craidd ar gyfer llywodraeth nesaf Cymru; creu swyddi trwy gronfa 'Adeiladu dros Gymru' sy'n werth £500m gyda chyllid o gwmni preifat nid-er-elw hyd braich o'r llywodraeth; taclo anllythrennedd gyda'r nod o'i ddileu erbyn 2020; sicrhau gofal iechyd cyflymach a mwy effeithiol; a gwella cysylltiadau trafnidiaeth a thechnoleg fel eu bod yn addas i genedl fodern yn y ganrif hon.



NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific