British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Ebrill 2011, 16:19 GMT 17:19 UK
S4C: Llafur yn addo adolygiad

S4C, BBC screen
Mae Llafur eisiau adolygiad llawn o'r ffordd mae S4C yn cael ei rhedeg

Ardderchogrwydd, arloesedd a diwygiad - mae Llafur yn addo dim llai na hynny i'r diwydiant darlledu yng Nghymru os gawn nhw bedwerydd tymor.

Mae Plaid Cymru'n dweud mai datganoli darlledu yw'r ateb, y Ceidwadwyr yn hawlio bod Llafur yn ceisio osgoi trafod ei record yn y Cynulliad trwy drafod pwnc sydd heb ei ddatganoli tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn holi pam na wnaeth Llafur ymrafael â sefyllfa darlledu yng Nghymru tra mewn grym yn San Steffan.

Roedd llefarydd yr wrthblaid ar ddarlledu, Ivan Lewis, yng Nghaerdydd ddydd Gwener i egluro gweledigaeth Llafur i ddarlledu yng Nghymru.

Dywedodd bod ei blaid wedi llwyr ymrwymo i "sefyll i fyny dros S4C" ac i roi llais cryfach i wylwyr a gwrandawyr cyfrwng Cymraeg.

'Mwy atebol'

Bwriad Llafur, os cawn nhw fwyafrif ar Fai 5, yw gwneud S4C yn fwy atebol i'r Cynulliad.

Cwyn gan nifer o aelodau Cynulliad pan ddechreuodd trafferthion S4C y llynedd oedd diffyg trafodaeth rhwng gwleidyddion y Cynulliad a'r darlledwr.

Byddai Llafur yn mynnu bod y rheoleiddiwr darlledu Ofcom, BBC/S4C, ITV a Channel 4 yn adrodd nôl i'r Cynulliad yn flynyddol, ac yn sicrhau bod hyn yn orfodol trwy ddeddfwriaeth yn San Steffan.

Does dim bwriad gan Lafur i ddatganoli darlledu ar hyn o bryd, er i Mr Lewis ddweud ddydd Gwener bod y syniad yn "rhywbeth i'w drafod yn sicr."

"Rwy'n credu bod pob math o resymau, o ran pliwraliaeth cyfryngol, gyda'r cyfryngau wrth graidd ein democratiaeth yng nghyd-destun y Deyrnas Gyfunol, [sy'n golygu bod] llawer o faterion sydd angen eu datrys ar lefel ganolog," meddai.

"Yr hyn yr ydym ni eisiau gweld yw lefel wahanol o atebolrwydd o ran darlledu, yn syth i'r Cynulliad - rhywbeth sydd ddim yn bodoli ar hyn o bryd - a mwy o rôl graffu i'r Cynulliad nag sydd wedi bod yn y gorffennol.

"Fe fyddwn ni'n dadlau dros hynny yn ein maniffesto ni'r wythnos nesaf."

'Pam nawr?'

Mae Plaid Cymru'n beirniadu Llafur am beidio ag ymateb i sefyllfa S4C ynghynt, ac yn dweud ei bod nhw wedi bod yn galw am adolygiad o sefyllfa'r sianel ers peth amser.

Maen nhw eisiau datganoli darlledu i Gymru.

"Tra bu Plaid Cymru'n brwydro dros annibyniaeth ariannol, golygyddol a threfniadol S4C, mae Carwyn Jones wedi bod mwy na heb yn ddistaw ar y mater.

"Pam y cymerodd hi tan nawr, pan fo un o'u Aelodau Seneddol yn dod i Gymru o Loegr, i ddangos eu bod yn poeni am ddyfodol S4C?" meddai Rhodri Glyn Thomas, ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

"Yn yr etholiad hwn, mae Plaid Cymru'n galw am y cyfrifoldeb ac am y cyllid i drosglwyddo darlledu i'r Cynulliad Cenedlaethol, yn atodol i reolaeth dros drwyddedau radio er mwyn gwarchod a hyrwyddo gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg.

"Bydd y Blaid yn parhau i wneud y mwyaf o fuddiannau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y diwydiannau creadigol fel un o'r sectorau penodol hynny ble dymunwn weld twf."

Llafur yn 'ofni amddiffyn ei record'

Mae Angela Jones-Evans, ymgeisydd y Ceidwadwyr ym Mro Morgannwg yn beirniadu Llafur am ymyrryd mewn pwnc sydd heb gael ei ddatganoli.

"Mae Llafur yn ofni amddiffyn ei record gwarthus ... trwy ganolbwyntio ar faterion nad oes ganddyn nhw unrhyw reolaeth drostyn nhw o gwbl," meddai.

"Y Ceidwadwyr mewn llywodraeth sefydlodd S4C.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gweithio gyda'r glymblaid yn San Steffan i sicrhau bod gan S4C ddyfodol sicr a sefydlog fel darlledwr annibynnol."

'Darlledu Cymraeg o safon'

Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol bod Llafur wedi cael 13 mlynedd mewn grym yn San Steffan i ddelio â datganoli.

"Mae'n ddiddorol eu bod nhw ond wedi ymrwymo i'r achos yn ddiweddar.

"Mae Democratiaid Rhyddfrydl Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i warchod a datblygu darlledu Cymraeg o safon.

"Rydym ni wedi gweithio gyda'r holl bleidiau i sicrhau bod S4C yn cael ei reoli mewn ffordd sy'n galluogi cwmniau bach a'r diwydiannau creadigol i ffynnu yn yr adferiad economaidd."NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific