British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Ebrill 2011, 11:04 GMT 12:04 UK
Gwobrwyo cerddorion eglwys

Dr Barry Morgan
Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, fydd yn cyflwyno'r gwobrau a thystysgrifau

Mae gwobrau a thystysgrifau yn cael eu cyflwyno ddydd Sadwrn i organyddion, arweinydd corau a chantorion sy'n gwasanaethu mewn eglwysi a chapeli ledled Cymru.

Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, fydd yn cyflwyno'r gwobrau a thystysgrifau mewn seremoni yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno.

Mae dau gategori o wobrau - mae Gwobr Archesgob Cymru am Gerddoriaeth Eglwys yn cydnabod pobl gyda gallu cerddorol rhagorol sy'n cyfrannu at addoli, ac mae'r Dystysgrif Teilyngdod yn talu teyrnged i dalentau a gwasanaeth ymroddedig rhai nad ydynt o reidrwydd wedi eu hyfforddi'n broffesiynol.

Eleni bydd tri o bobl hefyd yn derbyn Gwobr er Anrhydedd am eu cyfraniad i gerddoriaeth yn y gymuned ehangach.

Y rhai sy'n derbyn Gwobr Anrhydeddus yr Archesgob am Gerddoriaeth Eglwys yw:

• Parch Paul Bigmore, ficer Ynyshir a sefydlydd cynllun Cerddoriaeth yn y Gymuned, sydd hefyd wedi cysylltu ei blwyf gyda Chadeirlan Caergaint;

• Jeanette Massocchi, hyfforddydd lleisiol a chyfeilydd yn ogystal ag arweinydd cyntaf Cerddorfa Siambr Sant Gwynllyw yng Nghadeirlan Casnewydd;

• Llywela Harris, cyn Gyfarwyddwr Astudiaethau yn Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig a fu'n gyfrifol, ar ôl ei hymddeoliad, am dwf Gŵyl Cadeirlan Tyddewi rhwng 1996-2004. Mae'n awr yn canu'r organ yng Nghadeirlan Tyddewi ar gyfer yr Offeren yn y Gymraeg bob dydd Sul.

Bydd un person arall yn derbyn Gwobr Archesgob Cymru am Gerddoriaeth Eglwysig, sef:

• John Griffith, organydd Eglwys Santes Fair a Sant Niclas, Biwmares, am y 25 mlynedd ddiwethaf.

Mae 12 o bobl yn derbyn Tystysgrif Teilyngdod Archesgob Cymru mewn Cerddoriaeth Eglwysig, sef:

• Ruth Roberts, organydd Eglwys Priordy Penmaen, Ynys Môn, am fwy na 30 mlynedd;

• Eric Ellaway, organydd Eglwys Bresbyteraidd Whitefield, Y Fenni, am fwy na 40 mlynedd;

• Martyn Jones, organydd Eglwys San Mihangel, Casnewydd ac Eglwys Bresbyteraidd Gymraeg Ebeneser, Casnewydd am bron 30 mlynedd;

• Grace Murphy, organydd Eglwys Sant Cadog, Aberpergwm, Cwm Nedd, am fwy na 70 mlynedd;

• Nesta Hughes, organydd Eglwys Santes Fair, Tregarth, ger Bangor, am bron 50 mlynedd;

• Georgina Jones, organydd ers amser maith ym Mhlwyf Dolwyddelan, Bangor;

• Elizabeth Davies, organydd Plwyf Llangyfelach, Treforys;

• Eileen Jones, organydd mewn gwahanol eglwysi yn ardaloedd Sgeti a Glandŵr yn Abertawe am 40 mlynedd;

• Margaret James, organydd am 35 mlynedd yn ardal Coced, Abertawe;

• Vivian Roberts, aelod o gôr am 76 mlynedd yn Eglwys yr Atgyfodiad, Glan Elai, Caerdydd;

• Pedwar aelod o gôr Eglwys Sant Margaret, Y Coed-duon: Arthur Thomas, Rhys Hankins, Cyril Rogers a Jen Morgan;

• Saith aelod o gôr Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno: Gaynor Nice (hefyd yn organydd), Gaynor Styth-Jones, Ray Styth-Jones, Wendy La Trobe a Peter La Trobe, Paul Williams a Marlene Simpson;

• Clifford Rose, organydd Eglwys Santes Fair, Abertawe;

• Pedwar aelod o gôr Cadeirlan Bangor - Alan Williams, John Price, Chris Doyle a Barry Wynne.

'Bendithio'

Dywedodd Dr Morgan: "Mae gan gerddoriaeth ran bwysig tu hwnt mewn addoliad Cristnogol a chawsom ein bendithio yng Nghymru gyda chorau a cherddorion ardderchog.

"Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod ymroddiad, talent a gwaith caled y bobl hyn wythnos ar ôl wythnos - o gerddorion sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol sy'n cyflawni safonau artistig eithriadol o uchel i fyddin o wirfoddolwyr medrus y byddai cerddoriaeth llawer o'n heglwysi a chapeli yn dod i ben hebddynt."

Meddai Dr Richard Fenwick, Cadeirydd y Pwyllgor Gwobrau sydd hefyd yn Ddeon Trefynwy: "Mae gan yr Eglwys Anglicanaidd draddodiad cerddorol cryf iawn. Fodd bynnag, mae'r cryfder a'r rhagoriaeth yma yn dibynnu ar ewyllys da a gwaith caled nifer cymharol fach o bobl.

"Mae'n rhagoriaeth na fedrwn ei gymryd yn ganiataol ac mae'r gwobrau hyn, a sefydlwyd yn gyntaf gan yr Archesgob Alwyn Rice Jones yng nghanol y 1990au, yn ffordd o ganfod a chadarnhau'r dalent ac ymroddiad sydd o fewn eglwysi a chapeli Cymru."HEFYD
Archesgob am weld cd moesegol
12 Ion 11 |  Newyddion
'Helpu eraill yw'r ateb'
25 Rhag 10 |  Newyddion
Carcharu bugail eglwys
12 Tach 10 |  Newyddion
19% o ddisgyblion wedi eu cam-drin
15 Chwef 11 |  Newyddion
Cam-drin plant: 'Problem gynyddol'
17 Ion 11 |  Newyddion
'Methiannau difrifol' o dan y lach
24 Medi 10 |  Newyddion
'Angen ffydd ac ymddiriedaeth'
04 Ebr 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific