British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Ebrill 2011, 10:58 GMT 11:58 UK
Salwch: Wardiau i ailagor yn Wrecsam

Ysbyty Maelor Wrecsam
Bu'n rhaid cau chwech o wardiau Ysbyty Maelor Wrecsam

Daeth cadarnhad y bydd holl wardiau Ysbyty Wrecsam Maelor yn ail agor brynhawn Sadwrn wedi iddyn nhw gael eu cau oherwydd achosion o'r haint Norofirws.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysbyty ddydd Gwener y byddai hynny'n digwydd os na fyddai achosion newydd o'r haint yn codi dros nos.

Nid yw hynny wedi digwydd ac fe fydd yr holl gyfyngiadau ymweld â chleifion i'r ysbyty yn cael eu codi am 3pm prynhawn Sadwrn yn ôl swyddogion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Ar ddechrau'r wythnos roedd 12 ward ar gau mewn pedwar ysbyty mewn ymgais i stopio'r haint sy'n achosi salwch stumog rhag lledaenu.

Bellach does dim cyfyngiadau ymweld â chleifion i Ysbyty' Waun ger Wrecsam nac Ysbyty Cymunedol Yr Wyddgrug.

Os ydy pobl wedi dioddef o'r dolur rhydd neu chwydu drwg ni ddylen nhw ymweld â'r ysbytai am o leiaf 48 awr ar ôl i'r symptomau ddiflannu
Andrew Scotson

Ond mae dwy ward yn dal ar gau yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno am fod 25 claf wedi'u heffeithio gan yr haint.

Hefyd, mae Ward Hebog yn Ysbyty Gwynedd ar gau oherwydd bod saith claf yn dal i ddioddef o'r firws.

Poen stumog

Dywedodd Andrew Scotson, Rheolwr Cefnogi Corfforaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae'r haint norofirws yn dal i gylchdroi yn y gymuned.

"Os ydy pobl wedi dioddef o'r dolur rhydd neu chwydu drwg ni ddylen nhw ymweld ag ysbytai am o leiaf 48 awr ar ôl i'r symptomau ddiflannu."

Prif symptomau'r firws yw teimlo'n gyfoglyd yn sydyn, poen stumog ac yna salwch drwg a neu ddolur rhydd.

Efallai hefyd y bydd ychydig o wres, cur pen, cramp yn y stumog a breichiau a choesau poenus.

Fel arfer, bydd y symptomau'n dechrau rhwng 12-48 awr wedi i'r unigolyn ddal yr haint.

Mae'r rhan fwyaf o bobl iach yn gwella o fewn rhwng un a thri diwrnod ond gall plant ifanc a phobl hŷn ddioddef cymhlethdodau - diffyg hylif gan amlaf.HEFYD
Salwch: Gwahardd ymwelwyr
31 Maw 11 |  Newyddion
Salwch: Gwahardd ymwelwyr
22 Maw 11 |  Newyddion
Ymwelwyr yn cael mynd i ysbyty
20 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific